„Padła dziś decyzja, że Przekrój pod moją redakcją będzie się ukazywał tylko do końca Września. Potem tytuł przejmie fundacja, która będzie się starała uzbierać pieniądze na jego wydawanie, na co szanse są niestety niewielkie. Będą jeszcze 4 wydania. Orkiestra gra do końca” - napisała Ziomecka na Facebooku. Ziomecka wraz z Prokopem zastąpili w ubiegłym roku na stanowisku naczelnego Romana Kurkiewicza.

Tygodnik ma być obecnie wydawany przez fundację, która prowadzić będzie działalność społeczną. Pismo ma zaś odzyskać kulturotwórczy charakter.

TPT/naTemat.pl