Prymas Polak na Jasnej Górze: Zaprzestańmy tych bratobójczych waśni - zdjęcie
26.08.19, 11:50Screenshot - Youtube - Jasna Góra Klasztor Ojców Paulinów

Prymas Polak na Jasnej Górze: Zaprzestańmy tych bratobójczych waśni

108

Na Jasnej Górze trwają uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Jasnogórskiej. Dzisiejszy dzień, 26 sierpnia, zwany jest też imieninami Matki Bożej, czczonej w Jasnogórskim Wizerunku.

Centralnym punktem uroczystości jest Suma Pontyfikalna, odprawiana na jasnogórskim Szczycie. Eucharystia rozpoczęła się o godz. 11.00, a przewodniczy jej Prymas Polski abp Wojciech Polak, metropolita gnieźnieński. Szczególnym gościem jest abp Światosław Szewczuk, zwierzchnik Ukraiński Kościoła Greckokatolickiego, arcybiskup większy kijowsko-halicki. Uroczysta Suma to także dziękczynienie za pierwszą pielgrzymkę papieża Jana Pawła II do Polski i na Jasną Górę w 1979 r. W dzisiejszych uroczystościach odpustowych bierze udział ponad 40 tys. osób.

Słowa powitania skierował do wiernych o. Arnold Chrapkowski, generał Zakonu Paulinów: „W Twym zranionym obliczu Maryjo, odnajdujemy nasze narodowe dzieje, odnajdujemy cierpienie, ale też i nadzieję. Choć Twe oblicze fizycznie zostało zranione przed wiekami, to jednak w różnoraki sposób ranione jest i obecnie. Jest ranione naszym grzechem, odejściem od Bożych przykazań, opowiadaniem się za tym, co łatwe i głośne. Ranione jest także tak bardzo mocno przez tych, którzy Boga się nie boją i na różne sposoby niszczą to, co święte. Dlatego z wielką ufnością i nadzieją przychodzimy do naszej Jasnogórskiej Matki, bo wiemy, że Ona dana jest naszemu narodowi jako przedziwna pomoc i obrona. Żyjemy głębokim przekonaniem, że gdy wszystkie ludzkie światła gasną, wówczas zawsze jest Najświętsza Maryja Panna z Częstochowy i jest Kościół”.

Także i dziś wpisujemy w Twe oblicze Maryjo niełatwą rzeczywistość życia, przynosimy ludzkie tragedie ostatnich dni i prosimy dla nas wszystkich o prawe sumienia, czyste serca i dłonie, o światłe umysły oddane sprawie Ojczyzny. Chcemy dobrze odczytać ten znak, który mówi nam o tym, że na ziemi polskiej trzeba stanąć obok każdego człowieka, być gotowym do dialogu z ludźmi dobrej woli, by na tej drodze budować wspólne dobro” - mówił generał paulinów.

Wołamy zatem z nadzieją: Maryjo, Tyś zawsze była nam pomocą i ratunkiem, sam Bóg dał nam Ciebie ku naszej obronie, więc i dziś okaż nam się Matką i pomóż nam z godnością dzieci Bożych żyć w polskim domu - prosił o. generał - Naszej najlepszej Matce, Jasnogórskiej Maryi, która zatroskana o nasz los otacza nas swoją opieką z Jasnej Góry, chcemy dziś na nowo przyrzec wierność krzyżowi Jej Syna i zawołać: Królowo Polski, przyrzekamy!”.

*

Jasna Góra to w pewien sposób nasza polska Kana Galilejska – mówił w homilii abp Wojciech Polak, Prymas Polski – Obecność Maryi w Cudownym Wizerunku Jasnogórskim mówi nam bowiem o obecności Maryi w życiu Jezusa i Kościoła, w życiu polskiego narodu. (…) Maryja jest uważna i wciąż zatroskana o nas i o wszystko, czym żyjemy. Jak w Kanie, jest gotowa do pomocy. Jej pomoc i obrona nie odgradza nas jednak i nie oddziela od innych. Nie izoluje nas i nie zamyka w jakimś kokonie własnego szczęścia. Nie prowadzi i nie może prowadzić do zmykania się w jasnogórskiej twierdzy. Z Jasnej Góry Maryja spogląda bowiem na nas wszystkich z czułością matki. Daje nam odczuć swoje matczyne spojrzenie, którym ogarnia wszystkich. Jest z nami wszędzie tam, gdzie żyjemy, gdzie cierpimy, gdzie wzywani jesteśmy do dawania codziennego świadectwa Jezusowi Chrystusowi”.

Dlatego, Siostry i Bracia, w imię tej prawdy nie wolno nam nigdy wykorzystywać Jej wizerunku do własnych partykularnych korzyści – apelował Prymas Polski - Nie wolno zawłaszczać tego miejsca i tego Świętego, Cudownego Jasnogórskiego Oblicza dla własnych interesów. Nie wolno w tym miejscem i tym Matczynym Obliczem, sławionym niezwykłą czcią wiernych, grać jedni przeciw drugim! Nie wolno nam brać go na sztandary żadnej walki!”

Tak bardzo ranią nas wszystkich takie właśnie działania, które naruszają wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. Tak bolesne, niezrozumiałe i krzywdzące są próby jego oszpecania, wyśmiania, wykorzystania i zawłaszczania do własnych celów ideologicznych czy politycznych. Ona jest dla nas wszystkich i dla każdego. Za papieżem Franciszkiem powtarzam więc i proszę wszystkich, niech Maryja, Pani Jasnogórska ‘zaszczepi w nas pragnienie wyjścia ponad krzywdy i rany przeszłości, i nigdy nie ulegając pokusie izolowania się i narzucania własnej woli’. Dlatego jeszcze raz spod tego Jasnogórskiego Wizerunku, spod Oblicza naszej Matki proszę: zaprzestańmy tych bratobójczych waśni, zaprzestańmy podsycania sporów i podziałów. Nie prowokujmy jedni drugich. Na nienawiść i pogardę odpowiedzmy miłością, odpowiedzmy naszą wiernością Chrystusowej Ewangelii. Nie znam takiej matki, która cieszyłaby się niezgodą, nienawiścią i podziałami w rodzinie” - mówił ks. Prymas.

Powinniśmy i mamy prawo potępiać złe czyny i działania innych, ale nigdy drugiego człowieka. Nikt dziś nie może podnosić kamienia, by uderzyć nim drugiego człowieka. Za każdego umarł Chrystus Każdy nosi w sobie godność dziecka Bożego” – mówił z mocą Prymas Polski.

Jeśli więc pytacie, za czym dziś opowiada się Prymas – odpowiadam: opowiadam się za Chrystusem! Nie może być inaczej. Opowiadam się za Chrystusem. I opowiadam się za Bożą, za Chrystusową, za pełną prawdą o człowieku!” – mówił abp Wojciech Polak.

Przychodzimy do Niej, przed Jej Cudowne Częstochowskie Oblicze, wierząc, że właśnie tutaj, po raz kolejny odnajdziemy moc i siłę, aby mierzyć się z naszym trudnym dziś – mówił ks. Prymas - I my też, jak Ona, wszystko możemy pokonać, gdy nasze nadzieje i troski, nasze trudne dziś, trudne dziś naszej wzajemnej miłości, naszego bycia razem we wspólnym ojczystym domu, zawsze składać będziemy w ręku Boga, działając jak Maryja mądrze i odważnie”.

Przywołał słowa papieża Jana Pawła II sprzed 40. lat, kiedy „upominał się o sprawiedliwość i miłość będącą warunkiem jedności narodu. Jedność bowiem – tłumaczył – zależy od sprawiedliwego zabezpieczenia potrzeb, praw i zadań każdego członka narodu. Tak, aby nie rodził się rozdźwięk i kontrast na tle różnic, które niesie ze sobą uprzywilejowanie jedynych, a upokorzenie i upośledzenie drugich. Z dziejów Ojczyzny naszej wiemy, jak zadanie to jest trudne – a jednak nigdy nie można zrezygnować z olbrzymiego wysiłku, którego celem jest budowanie sprawiedliwej jedności wśród synów i córek jednej Ojczyzny”.

W Kanie Galilejskiej Maryja, kobieta o bystrych oczach i wrażliwym sercu, działała mądrze i odważnie. W dniu Jej święta prośmy więc Najświętszą Maryję Pannę Częstochowską, aby wybłagała nam mądrość i odwagę, roztropność i miłość, a nade wszystko obudziła jeszcze raz w naszych sercach, tak często przytłoczonych i przygnębionych tym, co się w naszej Ojczyźnie dzieje, nadzieję i wiarę, że – jak mówił papież Franciszek – Bóg zawsze zbliża się do peryferii tych, którym zabrakło wina, którzy muszą tylko pić strapienia”.

Ks. Prymas podkreślił także, że obecność dziś na Jasnej Górze arcybiskupa Światosława Szewczuka, arcybiskupa większego kijowsko-halickiego, zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego „jest świadectwem kościelnego dialogu polsko-ukraińskiego, prowadzonego od przeszło trzydziestu lat przez nasze Kościoły”. „Prosimy dziś Matkę Bożą, Panią Jasnogórską, Czarną Madonnę, aby się za nami na tej wspólnej drodze nadal wstawiała i dodawała nam odwagi do pokonywania tego, co we wzajemnych relacjach wciąż trudne i bolesne, a swym matczynym wstawiennictwem zachęcała nas do kontynuowania dotychczasowych wysiłków” – mówił ks. Prymas. Przywołał jednocześnie w tym kontekście słowa papieża Jana Pawła II, który mówił podczas pierwszej pielgrzymki do Polski, w Gnieźnie, że na Jasną Górę prowadzi „jeden z głównych szlaków duchowych całej Słowiańszczyzny” - szlak prowadzący „od Gniezna do Krakowa poprzez Jasną Górę, od świętego Wojciecha do świętego Stanisława, poprzez Bogarodzicę Dziewicę, Bogiem sławioną Maryję. Bo jest to – mówił Ojciec Święty - główny szlak naszych duchowych dziejów, na który wchodzą wszyscy Polacy, zarówno ci, co mieszkają na Zachodzie, jak i ci co mieszkają na Wschodzie, jak też ci, co mieszkają poza Polską, wśród różnych narodów, na tylu kontynentach. I jest to zarazem - dodał - jeden z głównych szlaków duchowych Słowiańszczyzny. I jeden z głównych szlaków duchowych dziejów Europy”.

Po homilii pielgrzymi ponowili Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego z 1956r. Akt Ślubów odczytał abp Wojciech Polak.

*

W obchodach uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej biorą udział: abp Światosław Szewczuk, zwierzchnik Ukraiński Kościoła Greckokatolickiego, arcybiskup większy kijowsko-halicki oraz pasterze Kościoła w Polsce na czele z ks. abp. Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski i metropolitą poznańskim. Obecni są: abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski; bp Adam Szal, metropolita przemyski; abp Wacław Depo, metropolita częstochowski; abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecinko-kamieński; bp Józef Górzyński, metropolita warmiński; bp Artur Miziński, sekretarz generalny KEP; bp Romuald Kamiński, biskup warszawsko-praski; bp Kazimierz Gurda, biskup siedlecki; bp Ignacy Dec, biskup świdnicki; bp Andrzej Dziuba, biskup łowicki; bp Kazimierz Gurda, biskup siedlecki; bp Andrzej Jeż, biskup tarnowski; bp Andrzej Przybylski, biskup pomocniczy arch. częstochowskiej; bp Łukasz Buzun, biskup pomocniczy diec. kaliskiej; bp Marek Szkudło, biskup pomocniczy arch. katowickiej; bp Marek Marczak, administrator arch. łódzkiej.

We wspólnej modlitwie udział biorą także: kapituła archikatedralna, Wyższe Seminarium Duchowne Ojców Paulinów w Krakowie na Skałce; WSD Arch. Częstochowskiej i Diec. Sosnowieckiej, Instytut Teologiczny w Częstochowie, delegacja Rycerstwa Jasnogórskiej Bogarodzicy, przedstawiciele parlamentu, władze rządowe i samorządowe, Katolickie Stowarzyszeni Civitas Christina, kapłani, siostry i bracia zakonni oraz osoby życia konsekrowanego, a także Bractwo Królowej Polski i konfratrzy Zakonu Paulinów.

Oprawę muzyczną liturgii przygotował Jasnogórski Chór Chłopięco-Męski Pueri Claromontani i Jasnogórski Oktet Dęty.

Mszę św. transmituje Telewizja Trwam, a także kanał YouTube Jasnej Góry.

Na Jasną Górę na 26 sierpnia przybywali przez ostatnie dni piesi pielgrzymi, głównie z archidiecezji częstochowskiej oraz z diecezji sąsiadujących: łódzkiej, katowickiej, sosnowieckiej, radomskiej, gliwickiej i kaliskiej. W sumie pieszo i rowerami dotarło 36 tys. i pół tysiąca osób.

Jasnagora.com

Komentarze (108):

wacula2019.08.27 9:36
A sam abp Wojciech Polak. kazał sprowadzać uchodźców islamskich do Polski pod karą żeby zgotowali nam zagładę
OIKOS2019.08.27 7:42
Księże Prymasie proszę nie traktować na równi ludzi bezczeszczących i profanujących świętości KK w Polsce z obrońcami wiary i tradycji naszej. Nikt z nas katolików nie prowadzi bratobójczych waśni. To lewactwo w sposób karygodny i jednostronny niszczy wartości naszej wiary. Nikt z nas wierzących nie podsyca sporów i podziałów. My nie prowokujmy. A obrona naszych wartości w tym wizerunku Matki Najświętszej to nie jest nienawiść i pogarda, ale obrona czci należnej MATCE. Twierdzi Prymas, że ;Nie znam takiej matki, która cieszyłaby się niezgodą, nienawiścią i podziałami w rodzinie”... A zna ks Prymas taką matkę, która cieszyłaby się z plugawienia jej osoby i jej syna, a brak reakcji całej rodziny na to przyzwalał. Proszę ks Prymasa o rozum i rozwagę w wypowiedziach, bo zrównywanie wojujących z Kościołem w tym LGBT z jest dalece niestosowne i krzywdzące nas katolików. Jeżeli ks Prymas tego nie rozumie, to proszę udać się na katechizację do arcybiskupa Jędraszewskiego.
anonim2019.08.27 4:27
Jedność bowiem – tłumaczył – zależy od sprawiedliwego zabezpieczenia potrzeb, praw i zadań każdego członka narodu. Tak, aby nie rodził się rozdźwięk i kontrast na tle różnic, które niesie ze sobą uprzywilejowanie jedynych, a upokorzenie i upośledzenie drugich. To zdanie to jedyny nośnik treści w tym tekście, proszę o wyjaśnienie co ono mówi, i określenie, czy jeżeli moje poglądy są sprzeczne z poglądami Boga, które znamy z Biblii, to czy ja mogę Go reprezentować?!
Marta2019.08.26 20:55
Musimy bronić Polski i Polaków przed złymi ludźmi, którzy chcą zniszczyć nasz kraj, rodzinę, Kościół. Kazanie Prymasa nie wskazuje na poparcie abp. Jędraszewskiego. Mowa trawa.
anonim2019.08.26 20:15
Co ma być zasadą jednoczącą?! Chrystus mówił :" zło dobrem zwyciężaj", czyli nigdy nie używaj złych i podstępnych metod przeciwnika, które cię degradują! Oczekiwał prawdy i aby tak było tak, a nie było nie!
anonim2019.08.26 20:06
Nie będę oceniał słów Prymasa ale pozwolę sobie zauważyć że Pismo Święte jest ogólnodostępne i każdy może je poznać. Pozwolę sobie przypomnieć fragment wg.św Jana " Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?; A ona odrzekła: Nikt, Panie!. Rzekł do niej Jezus; I ja ciebie nie potępiam - Idź, a od tej chwili już nie grzesz!." Jezus nie potępił kobiety lecz jej dotychczasowe czyny uznał za grzech. Proszę aby ksiądz Prymas zwrócił się do środowisk lgbt podobnymi słowami - ja was nie potępiam, idźcie a odtąd nie grzeszcie. Zobaczymy jaka będzie reakcja. Jonasz
Michał Pasierb 2019.08.26 20:26
Ja też staram się nie oceniać słów hierarchów KK. Ale,niestety, obserwując nie da się nie zauważyć że teraz o grzechu jakby nie wypada mówić a cytowanie PISMA ŚWIĘTEGO podlega swoistej autocenzurze....Poprawność eklezjalna...
anonim2019.08.26 20:05
Wężowe to wystąpienie.Kto niby jest uprzywilejowany, kto upokarzany i upośledzany?! O jaką sprawiedliwość w zaspokajaniu potrzeb i zadań chodzi?! Co Kościół ma z tym wspólnego?! Czy Chrystus nie jest tu tarczą Szatana?!
Mirek2019.08.26 19:08
Nie twierdzę że my jestesmy święci, ale jakby brzmiało takie wezwanie do Jezusa i apostołów a z II strony do faryzeuszów, saduceuszy, stronników Rzymu. ---- "Zaprzestańmy tych bratobójczych waśni" .... trochę my ustąpimy, trochę wy.... :)
taro2019.08.26 18:53
prymasie, ktos kto jest antypolski,antypolakiem, to nie jest moim bratem, tylko szczurem, parszywa gnida.
vvv2019.08.26 18:17
Ciekawe, co Tęczowa Zaraza ma na tego "Polaka", że jest trzymany za jaja i gada jak POtłuczony?
defender2019.08.26 18:15
Jezus stoły powywracał bankierom, broniąc domu swojego Ojca, mówił że przyszedł ogień rzucić na ziemię a przewielebny prymas głosi jakiś pacyfizm, wycofywanie się, ucieczkę od odpowiedzialności. Czy prymas Polak widział Ryngraf, którzy rycerze nosili na piersi broniąc chrześcijaństwa?
Zyg2019.08.26 18:08
Polak zamilcz , wstydu oszczędź . Albo podaj się do dymisji .
katolik2019.08.26 18:07
Z takim kazaniem to prymas Polak mógłby wystąpić na każdej Paradzie Równości, tyle jest tam poprawności politycznej, manipulacji , zwłaszcza nijakości,; i braku obrony Kościoła w Polsce wobec ataków zboczeńców, bluźnierców i agentów obcych państw, którym zależy na upadku Kościoła w Polsce i zniszczeniu wierzących katolików. Robi się na wymioty po takim kazaniu prymasa.... Jest to pośredni dowód o jego przynależności do braci masonów. Wrogowie wiary są na szczytach hierarchii Kościoła, to pewne. Broń nas Panie Boże przed takim degeneratem prymasem !
Topek2019.08.26 18:02
Przynajmniej opowiada się za wiarą a nie wtrącaniem w Państwo i polityke jak niektórzy np. pseudo ojcowie z Torunia i tylko z nazwy katolicy. Jeden z tych prawdziwych katolików
Marcelina2019.08.26 17:30
Niedobrze, że ktoś taki został Prymasem. Dobrze, że to tylko tytuł, nie przekładający się na większą władzę w Kościele. Paplanina, która nic nie znaczy. Słowa, które nie są jednoznaczne, kluczenie, mataczenie, jak kiedyś faryzeuszce, których potępiał Chrystus. Co to w ogóle jest i po co? Ewangelia mówi o fałszywych prorokach ale nie myślałam, że są na szczytach włądzy kościelnej w Polsce. Jezus powiedział: "Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi”. W przypadku kazania abp Polaka chyba wszystko mieści się w tej ostatniej części. Przykre.
Zephyr2019.08.26 17:20
Kiedyś o takim sposobie funkcjonowania dobrze powiedział ksiądz Pawlukiewicz: "Wywoływanie poczucia głębi przez brnięcie w niejasność". Apb Polak osiągnął w tym chyba mistrzostwo świata. Bo co to znaczy, że apb Polak jest Chrystusowy? Czy abp Jędraszewski nie jest Chrystusowy? Miałkie, wieloznaczne słowa, które każdy może sobie zinterpretować jak chce. Żadnego przekazu, żadnej treści. Nic, tylko słowa, słowa i słowa. Brak odwagi aby stanąć po stronie prawdy, aby się przypadkiem nie narazić. Pytanie tylko po co nam tacy przywódcy duchowi? Odpowiedź brzmi: nie potrzeba nam takich. Oni nic nie wnoszą ponad prezentowanie siebie i lubowanie się swoimi słowami. My chcemy autentycznych kapłanów i biskupów. Takich jak apb Jędraszewski, którzy dla Chrystusa nie będą bać się narazić. Nie słowami ale czynami będą pokazywać, że są Chrystusowi.
???2019.08.26 17:01
JE Prymas o ryngrafie słyszał kiedy?
anonim2019.08.26 16:53
Ten apel prymasa Polaka wydaje się być nijaki, zwłaszcza w kontekście jego wymownego milczenia w czasie ataków na arcybiskupa Jędraszewskiego. Taki prymas jest mało wiarygodny. święta Matko Boże módl się za nami ! , zwłaszcza gdy tyle ataków i bluźnierstw wb. Boga, na Matkę Bożą naszą Panią i Królową Polski, wierzących katolików. Również na frondzie nie brakuje ziejących nienawiścią lewaków i płatnych agentów bluźniących katolikom, kościołowi i Polakom. Nie podajemy nicka aby zminimalizować bluźnierstwa, bowiem fronda nie stosuje moderacji i nie ma też filtrów zabezpieczających przed satanistami i trollami ateistycznymi , często opłacanymi przez obcy wywiad, np. Rosji.
Noah2019.08.26 16:39
„Przyszedł już czas Nienawiść zniszczyć w sobie”
AB2019.08.26 17:28
Rozumiem, że chodzi o nienawiść LGBT do Boga i Kościoła.
AB2019.08.26 16:33
Ani słowa na temat znieważania wizerunku Matki Bożej!! Jakby nic się nie działo, nic się nie stało! Zamiast tego bełkot o zawłaszczaniu, pewnie przez prawicę, czy nie tak? Protest przeciwko znieważaniu Matki Bożej to zawłaszczanie? Mamy oddać ten święty obraz LGBT, a może sami pomalowac go na tęczowo? Brońcie Krzyża - wołał Jan Paweł II. Brońcie Matki Bożej - powinien zawołać prymas. Lewactwo wepchnęło nam koszmarnego prymasa. Kto go wybierał, kto mianował? Te złote okularki to nieszczęście polskiego Kościoła w momencie, kiedy tak nam potrzeba mądrych przewodników. Dla mnie prawdziwym prymasem jest arcybiskup Jędraszewski, który widzi, co się dzieje. Nasi przodkowie szli walczyć z ryngrafem, zaś pseudoprymas odbiera nam "Hetmankę Jasnogórską" jako opiekę w walce ze złem. Nie prowokujmy? Kto prowokuję, proszę prymasa? Na pewno nie ci, którzy przyszli na mszę. I do tego równość i sprawiedliwość rodem z marksizmu. Dla mnie to wielki ból, że po kardynale Wyszyńskim, świętym Janie Pawle mamy takie coś na prymasowskim tronie. Miej go Panie Boże w opiece, ale przede wszystkim - Królowo Polski, strzeż polskiego Kościoła i wymódl nam dobrych duszpasterzy!!!
stara Repelecka2019.08.26 16:31
Większość Waszych wypowiedzi to miód na moje serce. Róbcie tak dalej, krytykujcie Prymasa za jego słowa, pogłębiajcie podziały, bardzo mnie to cieszy. Wasze działanie staje się bezpośrednim przyczynkiem do rozwalania KK od środka, do osłabiania tej instytucji. Ogromna radość. Podzieleni, rozdarci wewnętrznymi sporami będziecie słabi, coraz słabsi. Wielka radość. Waszą słabością są fanatycy, tacy jakich nie brakuje na tym forum. Zagrzewam Was do wewnętrznych sporów, do walki !!!
Mikołaj 2019.08.26 16:38
Jesteś pogrążona w ciemności ! Te czasy to walka kościoła z antykościołem w łonie tej samej instytucji .I nie mitra jest wyznacznikiem granicy ,ale prawda Ewangelii .
stara Repelecka2019.08.26 17:00
Walcz !!! Jest m to miłe. Walcz ze swoimi braćmi, nie szanuj bliźniego !!! Jestem za tym całym sercem, to woda na mój młyn.
Mikołaj 2019.08.26 17:13
Brniesz dalej w swoje ciemności .Wszystkich swoich bliźnich jestem w stanie wymienić , a znaczą oni dla mnie więcej niż brat - to dlatego jest " jak siebie samego"| ..Ci którzy bliźnimi nazywają wszystkich ludzi , to głupcy i ślepcy ! . Bliźni to ci którym jesteśmy winni wdzięczność (patrz . przypowieść o miłosiernym Samarytaninie ) .
AB2019.08.26 16:39
Nie martw się o nas, starucho! Martw się o siebie, bo jeśli jesteś stara, śmierć w oczy zagląda i staniesz przed Bogiem, czy tego chcesz, czy nie.
stara Repelecka2019.08.26 16:58
:) Pozdrawiam Cię mój popleczniku. I Twoje słowa mnie cieszą.
Mikołaj 2019.08.26 16:18
Prymas chyba chce być mądrzejszy od Jezusa , bo Jezus nie nawoływał do kompromisu ze złem ! . Tutaj : " Za Jezusem lub przeciw Niemu 49 Przyszedłem rzucić ogień9 na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął 50 Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. 51 10 Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. 52 Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; 53 ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw teściowej». "| .Nie ma zgody za cenę ulegania złu nawet w swojej najbliższej rodzinie !. Tak pokój daje świat lecz nie jest to pokój Chrystusowy .
Mikołaj 2019.08.26 16:28
Ręce mi opadły , gdy na kazaniu usłyszałem od księdza , że Jezus wypowiedział te słowa przed chrztem w Jordanie . On nie rozumiał , że Jezus mówił o " chrzcie " męczeństwa , a Jan Chrzciciel już nie żył .
Mikołaj 2019.08.26 19:01
A to dowód na to ,że ten kaznodzieja nie wiedział o czym mówi : " Wtedy zbliżyli się do Niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: «Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy». 36 On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?» 37 Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twojej stronie». 38 Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?» 39 Odpowiedzieli Mu: «Możemy». Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. 40 Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których zostało przygotowane». " .
Mikołaj 2019.08.26 17:05
Niektórzy " pasterze " zamiast nauczać , zwodzą owce posługując się Ewangelią .Dam przykład. Przeciwko sprzeciwianiu się złu , jako argument przytaczają te słowa: " . Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb!17 39 18 A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! 40 Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz! ". To tak zrozumieli ten przykład , gdzie Jezus został spoliczkowany ?! . Czy powiedział do Malchusa ; uderz mnie z drugiej strony ? .Nie ! - powiedział: " Powidz co złego powiedziałem , a jeśli nie to dlaczego mnie bijesz ? . Jezus nadstawił drugi policzek , żądając prawdy przez co wystawił się na większa wściekłość . W żadnym wypadku nie znaczy to uległości złu !. A doczekaliśmy czasów , kiedy prymas naucza ,że nie należy prowokować złych przeciwstawiając im prawdę ! .
Mikołaj 2019.08.26 18:15
A to coś na pokrzepienie serc i dla zatarcia odium tej fałszywej nauki , którą dzisiaj słyszeliśmy , aby nie brać naszej Matki i Królowej na sztandary walki !Błękitne rozwińmy sztandary, Czas strząsnąć zwątpienia już pleśń. Niech w sercach zagorze znicz wiary, I gromka niech ozwie się pieśń. Spod znaku Maryi rycerski my huf, Błogosław nam Chryste na bój. Stajemy, jak ojce, by służyć Ci znów. My Polska, my naród, lud Twój! 2. Już świta, już grają pobudki, Już Jezus przybliża się k`nam. Żyj święta radości, precz smutki, Pan idzie i pierzcha w cień kłam. Pan idzie słoneczność rozlewa się w krąg, Pan idzie na świata siąść tron. Drży szatan, wysuwa mu berło się z rąk, Słyszycie? Zwycięstwa gra dzwon! 3. O Bogarodzico, Dziewico, Tchnij siłę w Maryjny ten zew. Z otwartą stajemy przyłbicą, I serca Ci niesiem i krew. Siać miłość będziemy, wśród burzy i słot, W zwycięski Ty powiedź nas szlak, A gdy nam tchu będzie i mocy już brak, Do nieba pokieruj nasz lot.
Polak Katolik2019.08.26 15:31
Prymas Polak niestety nie wypowiedział się w kwestii ideologii LGBT, dalej zarzuca innym księżom, że podsycają spory i podziały, że prowokują. To zabrzmiało jak kontra do homilii abp Jedraszewskiego. Prymas Polak, abp Rys, dominikanin Wisniewski i ci biskupi i ksieza którzy stoja z nimi to niestety neomarksistowski AntyKosciol w naszym Kosciele. Nie może być tak, że służy się dwom panom.
Jam2019.08.26 15:21
"Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi" Cóż więcej dodać? Słowa Arcybiskupa Polaka to takie przelewanie pustego w próżne, jakby mu odwagi brakowało do głoszenia ewangelii. Mowa-trawa. Nie podoba mi się.
Reytan2019.08.26 15:10
Polak to nie tyko nie zaden Polak,ale takze nie zaden katolik tylko mason. Zreszta na calym Zachodzie Polak to typowe nazwisko zydowskie !
andrzejhahn32019.08.26 14:29
to nie wtracajcie sie do zycia innych nieroby koscielne
emeryt2019.08.26 14:24
Nie da się zaprzestać, bo Sekta LGBT jest napędzana przez zawodowych marksistów. Nie po to biora oni pieniążki z różnych fundacji, aby ktos zaprzestawał waśni. Celem Sekty jest przejęcie od Państwa wychowania dzieci szkolnych i wyparcie kościoła z przestrzeni publicznej. O jakimkolwiek kompromisie NIE MA MOWY. Na jakiekolwiek ustępstow ich reakcją będzie eskalowanie żądań, aż zaczną bic ludzi i zamykać w więzieniach za krzywe spojrzenie na zboczeńca. To jest strategia trockistowska - żadnych kompromisów, najmniejszy sprzeciw albo brak entuzjazmu musi byc karcony w maksymalny dostępny sposób.
Jarek2019.08.26 17:10
Dobrze napisałeś - jesteś trocksistą. Nie wyciągasz lekcji z historii. W imię "wielkich" idei wymordowano wielu niewinnych ludzi i Ty to pochwalasz. Uważasz, że cel uświęca środki - jeśli tak, to żaden z Ciebie chrześcijanin. Jesteś chory psychicznie. Choć niektórzy historycy uważają Trockiego za bohatera narodowego Polski, bo nikt inny nie wymordował tylu Rosjan co on.
emeryt2019.08.26 17:43
Typowy wlewak z ciebie - jak nie masz nic do powiedzenia, przypisz swoje zapędy przeciwnikom. Zawsze coś sie przylepi. To wy, bolszewicy na sterydach pod kolorową szmatą, szukacie jak sterroryzowac Naród i przede wszystkim - zindoktrynowac dziatwę szkolną. Wychodzicie z 'wielka ideą' LGBT i przecie do władzy. Nie będzie na to zgody.
Hak Ci w smark2019.08.26 18:05
ZERRO ćwoku jeden. Przecież sam piszesz że w imię walki z LGTB trzeba się ludzkich uczuć wyzbyć. To są Twoje słowa więc bądź dorosły i się przyznaj co tak naprawdę Wam po głowie chodzi.
Jarek2019.08.26 19:36
ZERRO, dziatwę wychowują przede wszystkim rodzice. Jakie wzorce dostają, takimi się odpłacają. Jak na razie to PIS, tworzy pokolenie nierobów poprzez rozdawnictwo pieniędzy. Młodzi ludzie sami odchodzą od KK, widząc obłudę. Poczytaj statystyki, np. ilu jest chętnych do seminariów. Zadał sobie ktoś pytanie dlaczego? Nie, bo Ty i tobie podobni nie jesteście w stanie logicznie myśleć. Powtarzacie w koło frazesy populistów.
Hak Ci w smark2019.08.26 17:13
Póki co to KK ma zapędy totalitarne doskonale wysługując się takimi furiatami jak Ty. A Ty nawet o tym nie wiesz Szkoda tylko że ja się dokładam do tego z moich podatków
edi2019.08.26 14:22
Jedyna Prawdziwa Matka, Królowa Polski to Matka LGBTowska Tęczochowska! Króluj nam Jasnogórska Panienko i miej LGBT w swojej opiece! Wszyscy jesteśmy dziećmi Boga...
PiS=UWbis2019.08.26 14:09
Spier...j farbowany "Polaku" i bzdur nie wygaduj. Ani tyś mi brat, ani swat - tak jak wynarodowione s..syny ten kraj razem z Polakami zamieszkujące wyniesione do władzy przez Armię Czerwoną.
basetla2019.08.26 13:46
"Powinniśmy i mamy prawo potępiać złe czyny i działania innych, ale nigdy drugiego człowieka. Nikt dziś nie może podnosić kamienia, by uderzyć nim drugiego człowieka." Tyle,tylko że w sodomitów nikt nie rzuca kamieniami, za to oni ciskają złem na prawo i lewo. Zło nie jest bezosobowe i nie siedzi na tęczy,nawet tej sodomickiej, tylko w człowieku.
Maciek Arczyński2019.08.26 14:42
"Nie wolno nam brać go na sztandary żadnej walki!” " To co mam walczyć pod sztandarami Belzebuba? Przecież jeśli określam homoseksualizm jako grzech to nie bierze się to z niczego. To jest zgodne z tym co w Biblii. Ech ci "nasi" hierarchowie... Nadają się tylko "na podeptanie przez ludzi".
athos2019.08.26 13:38
Być może ci ludzie owładnięci ideologią lgbt jakoś tam pragną Boga w swoim życiu. Jest to możliwe, ale tacy ludzie jak bp Polak powinni im uświadamiać, że nie spotkają Boga na swojej drodze jeśli kurczowo będą się trzymać swojego GRZECHU. Grzech trzeba porzucić, przynajmniej starać się to robić, a nie usprawiedliwiać go. Ludzie lgbt są godni pożałowania, zaplątali się w życiu i teraz nie wiedzą jak z tej pułapki wyjść. Kościół może im pomóc, głosząc CAŁĄ prawdę o grzechu. Bez tego nic się nie uda. Muszą zrozumieć, że Kościół nie jest ich wrogiem, ale musi wymagać, by porzucili swój grzech.
Agnieszka2019.08.26 13:36
Panu Polakowi niewygodnie? To było nie leźć do seminarium i Kościoła albo słuchać jak się będzie traktowanym za wierność Jezusowi, bo Jezus wszystko zapowiedział. zaczynam odliczanie kiedy i w jakiej formie się Go wyprze za uznanie swojego salonku i nieświęty spokój.
szesnasty2019.08.26 13:33
Nie wolno nam brać go na sztandary żadnej walki!” Czy ten prymas widział kiedyś sztandary Wojska Polskiego z powstań? Widział Ryngraf? On szkodzi kościołowi Chrystusowemu
Michał Pasierb 2019.08.26 13:29
"Na nienawiść i pogardę odpowiedzmy miłością ,odpowiedzmy naszą wiernością Chrystusowej Ewangelii"....pięknie. I proszę zauważyć do kogo Prymas mówi na Jasnej Górze te słowa; kim są ci utrudzeni drogą ludzie, którzy tłumnie przybyli do stóp Naszej Matki?I to właśnie ci wierni są adresatem tych słów i to oni mają odpowiadać ewangelicznie na nienawiść i agresję miłością. Dobrze,że wreszcie zabrał głos i dobrze ,że to powiedział , nawet w tak zawoalowany sposób....
Tom Bombadil.2019.08.26 13:12
Zranienia są rzeczywiście straszne. Matka Boża znieważona. Przepraszajmy, modląc się na Różańcu. Ale warto pamiętać, kto chwalił film Sekielskiego, że taki prawdziwy i wstrząsający? I że potrzebny. A tam księżmi pedofilami byli - w większości - skierowani do seminariów agenci SB. Już niedługo druga część.filmu... Apele o zaprzestanie bratobójczych walk warto byłoby skierować do środowisk LGBT, do ludzi profanujących kościoły, do zorganizowanych hejterów. Ale oni nie słuchają biskupów.
Czeslaw 2019.08.26 13:00
Prymas taki poprawnie politycznie że az mdli. Nie wolno na sztandarach mieć Matki Boskiejj, o czym On mówi. Jak ten Obraz bronimy, to musimy mieć ten sztandar. A z tymi apelami niech nie przesadza, z nazistami czy komunistami apelami i potepianiem ideologii nie wygrano, trzeba było zabić nosicieli tej zarazy. Król Sobieski kopią bronił Matki Boskiej a marsz.Piłsudski lancą musiał przeganiać bolszewików. Ksiądz Skorupka apelował, ale do walczących w obronie Matki Boskiej, żeby szli na bagnety. Abp Jędraszewski na prymasa na te ciężkie czasy, prawdziwy rycerz Maryi a nie ten płaczliwy mężczyzna..
Jarek2019.08.26 13:15
Marzy Ci się wojenka. Ale nie jesteś w stanie zrozumieć słowa "zawłaszczać" Wiele wojen było w imię Boga. Niemcy w czasie II WŚ też mieli opaski napisem GOTT MIT UNS. Nawet papież PIUS XII im błogosławił aby wytępili "bolszewicką zarazę" Kogo jeszcze tępili? Na szczęście Papież Franciszek usłyszał słowa Jędraszewskiego i prędzej pośle go na emeryturę in da mu inną funkcję.
Wania bolszewik2019.08.26 13:40
Zydzi to byla wlasnie bolszewicka zaraza.
Jarek2019.08.26 13:59
A Ty czcisz Matkę Chrystusa? przecież była żydówką? Jeszcze uważasz Ją za Królową Polski - czy to nie hipokryzja?
emeryt2019.08.26 16:06
Nie była Żydówką, tylko Izraelitką. Dzisiejszych żydów nie łączy ze starożytnymi izraelitami ani pochodzenie etniczne (bo to dizedziczą palestyńczycy, masowo mordowani przez dzisiejszych niby-żydów) ani religijne, bo judaizm Rabiniczny w dowolnej odmianie łączy tylko pewne wątłe podobieństwo z mozaizmem świątynnym. Więcej z mozaizmem mają wspólnego katolicy niz ci tzw żydzi.
stara Repelecka2019.08.26 16:22
Aleś se cymbałku teorię dorobił. Żydówką była młotku.
emeryt2019.08.26 16:28
Na jakiej podstawie tak twierdzisz, młotku?
Reytan2019.08.26 15:07
UWAGA. Ten Jarek to smierdzacy prowokator komunistyczny,i zdrajca od Michnika.
Jarek2019.08.26 12:49
@ ZERRO i inni zachwycenie językiem Jędraszewskiego o tęczowej zarazie. Porównajcie słowa, które wypowiedział Prymas z tym co powiedział Jędraszewski. Można w sposób stanowczy, ale nie uwłaczający człowiekowi przedstawić swoje poglądy i stanowczo ich bronić. Użycie słowa "zaraza" przez Jędraszewskiego, nie było niefortunne, było tak samo celowe i przemyślane, jak użycie sformułowania "drugi sort" przez Kaczyńskiego. Pewnie Prymas jest be, bo nawołuje do skończenia waśni. Przemoc, zawsze rodzi przemoc i nie ma co jej podsycać niewłaściwymi słowami.
emeryt2019.08.26 14:32
Prymas? A kto to "prymas"? Uważasz, że do ludzi których głównym sposobem działania jest opluwanie, lżenie wszystkich naokoło przy jednoczesnym stylizowaniu sie na 'ofiarę' można odnosić się łagodnie? Z Sekta nie da się rozmawiać, bo Sekty rozmowy nie interesują. Sektę LGBT interesuje głównie przechwycenie wychowywania dzieci szkolnych. Reszta to didaskalia.
Maciek Arczyński2019.08.26 14:39
Stanowczy? He, he, he... "Nie wolno nam brać go na sztandary żadnej walki!” " No tak, stanowczo nie należy zostawić Boga w kruchcie, żeby tam żaden LGBT i inne lewactwo nie poczuło się obrażone. Niech jednak oni dziękują Panu Bogu, że nie żyjemy wg. Starego Testamentu bo by się wzięło karabin maszynowy i pociągnęło serią. I byłoby po Bożemu. Chrystus jednak zmienił sposób naszego postępowania nie zmieniając oceny tego co grzeszne. Dobrze o tym pamiętać.
Maciek Arczyński2019.08.26 17:59
Errata: Powinno być: "No tak, stanowczo należy zostawić Boga w kruchcie..."
Reytan2019.08.26 15:02
Jarek jestes typowym prowokatorem komunistycznym w duchu Michnika. Niech rozpala sie stosy.
Jarek2019.08.26 17:05
@ Maciek Arczyński Niemcy w czasie II WŚ mieli naszywki z napisem GOTT MINS UNS. Gdzie masz w Biblii napisane, że masz zabijać myślących inaczej, nawet w Koranie tego nie ma. Wszystko to wymysły ludzi takich jak Jędraszewski, a Muzułmanów jemu podobnych. Chcesz iś na wojnę - jedź do Syrii i walcz. Czego chcesz dla swoich dzieci? No chyba, że nie masz dzieci. Pytanie, czy Matka Chrystusa chce aby jej wizerunek był na jakimkolwiek sztandarze. Tego nie wiadomo. To jest wytwór chorej wyobraźni i pychy. Św. JP II też prosił, aby mu nie stawiać pomników. I co jak spełniana jest jego wola?
emeryt2019.08.26 17:56
Typowy wlewak z ciebie - jak zawsze na każdy sprzeciw reagujecie bluzgiem wyzwisk: "wy chcecie zboczeńców, sory, inaczejmyślących*** POZABIJAĆ!" Szczerze pisząc, mamy zboczeńców serdecznie dość. Jak przestaniecie przeć do władzy, z ulgą przestaniemy ich zauważać. Na pewno nie chcemy ich 'zabijać', jesteśmy wszak Katolikami. Martwi mnie jednak to, że równolegle robicie wiele, aby Naród odkatolicyzować, czy jak kto woli - zateizować. Wiesz co sie wtedy stanie, gdy Naród w większości by się zateizował? Obawiam się, że przestanie sie przejmować katolickimi przesądami, takimi jak np. zakaz mordowania bliźnich, i wtedy - dzięki waszym staraniom - zostanie postawiona na powrót kwestia: Co zrobić z rozpanoszonym LGBT? Dobrze wiemy, jaka będzie odpowiedź. To będzie wasza wina. *** uważasz, że inaczejmyślenie daje wam prawo niszczenia, gnojenia, opluwania i przejmowania władzy?
Barbi2019.08.26 12:36
Uwaga Uwaga!!! Robie listę hańby kobiet. Lewackie dziwki, których nie należy traktowac z szacunkiem na tym portalu,które trzeba niszczyć, wyzywać, hańbić i gonić: 1. Maria Błaszczyk 2. Agnieszka Dz. 3. Urszula 4.....dopisujcie jak sobie jakąś przypomnicie.
anonim2019.08.26 12:40
Dopisuję niejaką Barbi prowokatorkę i modlę się za was wszystkie.
Sebastian Lorenc2019.08.26 12:46
https://www.youtube.com/watch?v=PKZ81qMLJXQ
Hak Ci w smark2019.08.26 14:07
Dopisz mnie A tak poza tym trochę kultury bo ze swoją matka nie rozmawiasz
kibic2019.08.26 12:35
Abp "Polak" do dymisji, trzeba twardo bronić wiary a nie opowiadać górnolotne słowa z których nic nie wynika. Dał Wam Abp-om przykład Prymas Wyszyński, trzeba tylko kontynuować jego drogę.
Jarek2019.08.26 12:59
Marzy Ci się wojna domowa?
Wania bolszewik2019.08.26 13:38
Z kim, z pedalami,Dowcipnis.
Reytan2019.08.26 14:58
Marzy ci sie komuchu zwyciestwo bez walki,i I kolejna rzez Polakow ???????????????????
Komuch2019.08.26 17:10
Zwyciężymy! Pamiętamy!
Zyg2019.08.26 12:35
Panie Polak najlepiej zrobić tak jak pan , głowę w piasek i udawać, że problemu nie ma ?
KatoKlaunŻonglujeGorącymCzarcimŁajnem2019.08.26 12:31
On się musiał tak przebrać klaunicznie, żeby kato-ciemnota była pewna, że nie kłamie?
Hak Ci w smark2019.08.26 12:24
„Powinniśmy i mamy prawo potępiać złe czyny i działania innych, ale nigdy drugiego człowieka. Nikt dziś nie może podnosić kamienia, by uderzyć nim drugiego człowieka. Za każdego umarł Chrystus Każdy nosi w sobie godność dziecka Bożego” – mówił z mocą Prymas Polski. No byłoby fajnie jakbyście sami się do tego stosowali, póki co jakoś bez żenady przychodzi Wam szczucie, poniżanie i zastraszanie. Nazywanie kogoś bezpośrednio zarazą to pewnie ta słynna chrześcijańska miłość. Jędraszewski pewnie myśli, że jak potem wykręci się od odpowiedzialności mówiąc, że chodziło o ideologię to nagle spoko. Skoro kłamał w spawie biskupa molestującego kleryków to zapewne teraz też nie ma oporów by mijać się z prawdą.
emeryt2019.08.26 14:28
Sekta LGBT jest antyludzką, zbrodniczą zarazą. To bolszewizm na sterydach, intelektualnie udoskonalony. Aby powstrzymac Sektę, trzeba się wyzbyć wszelkich ludzkich odruchów jak litość czy pomagania słabszym, bo modus operandi Sekty to właśnie podszywanie sie pod słabszych i pokrzywdzonych. To coś takiego, jak SS-man przebrany za słabą i będącą w potrzebie dziewczynę. Kto "jej" pomoże, dostanie kulkę w łeb. To jest wojna na śmierć i życie.
Hak Ci w smark2019.08.26 16:09
Wow trzeba mieć coś ostro nie tak z postrzeganiem świata by najpierw odczłowieczyć przeciwnika, zarzucić mu chęć popełnienia najgorszych zbrodni, następnie stwierdzić że trzeba się wobec niego wyzbyć ludzkich odruchów, a na końcu zrobić z siebie ofiarę i porównać oponenta do hitlerowca. LOL Wybacz ZERRO ale Ty wyznaczasz tutaj nowe granice absurdu. A to jest fronda tu konkurencji Ci nie brakuje.
Reytan2019.08.26 14:56
Rycerze katoliccy musza zaczac obcinac glowy,i palic na stosach. Rycerstwo to niezbedny orez Kosciola.
Hak Ci w smark2019.08.26 16:10
To zacznijcie ten osąd od siebie bo KK ma zbyt wiele na sumieniu by osądzać innych.
emeryt2019.08.26 16:32
Grunt że Sekta neobolszewicka nie ma nic na sumieniu... może poza miliardem wymordowanych podludzi
Hak Ci w smark2019.08.26 17:09
Wiesz jak dla usprawiedliwienia swojej nienawiści będziesz każdy możliwy totalitaryzm utożsamiał z LGBT to nigdy nie uporządkujesz swoich emocji z którymi masz ewidentnie problem.
Pedroo2019.08.26 19:01
ZERRO w końcu zdecyduj się ile było tych ofiar, w jednym wątku piszez o setkach tysięcy w innych już o miliardach, Przypominam tylko, że jak się kończyła zimna wojna to na świecie było 5 mld ludzi
stara Repelecka2019.08.26 17:03
Ja Cię kocham !!!! Ty zacznij to robić !!!
j232019.08.26 12:21
Polak obrońca LGTB
bogdanus2019.08.26 12:18
Bracia i siostry kochajmy się, a gdzie walka o prawdy ewangeliczne, uświadomienie o demoralizacji grzechu. Takimi kazaniami biskupi na zachodzie zniszczyli KK, masło maślane. KK to nie tylko miłość a ciągła walka.
Marek2019.08.26 12:17
Oczekiwałem solidarności z Ks. abp. M. Jędraszewskim.
Jarek2019.08.26 13:41
Wielu duchownych nie popiera Jędraszewskiego, ale nie mogą tego jawnie oznajmić, gdyż byłaby to woda na młyn dla przeciwników KK.
Reytan2019.08.26 14:53
Biskupi,ktorzy nie popieraja Abp.,nazywaja sie masoni I nie sa katolikami.
Arthur von Kinsky2019.08.26 20:13
Wielu "duchownych" tak na prawdę nie popiera Jędraszewskiego, bo mają młyn w gaciach... nie potrafią być posłuszni KK, który nakazuje na dzień dzisiejszy celibat... To są agenci ciemnych sił. Po co wiązać się z czymś skoro nie ma się do czegoś 100% przekonania? W wojsku za brak dyscypliny w czasie wojny jest kula w łeb... Kościół jest pod tym względem bardzie miłosierny jeśli chodzi o jego kapłanów... ale po co pchać się w coś skoro nie ma się przekonań do tego?... Dla kasy i pokus? Szatan nie śpi i próbuje zniszczyć KK od środka podkładając mu fałszywych kapłanów...
stara Repelecka2019.08.26 16:18
A tu gówno.
Izabela2019.08.26 12:17
Pokój owszem, ale nie za wszelką cenę. A na pewno nie za cenę ojczyzny, wiary, Matki. Matki trzeba bronić przed znieważaniem. TO obowiązek katolika i dziecka Matki, a nie pokornie spuszczać głowę przed tęczą, proszę Księdza Arcybiskupa.
Jarek2019.08.26 13:05
Napisz czego Ty chcesz? Co wg Ciebie powinniśmy zrobić z ludźmi homoseksualnymi? Nie spuszcza pokornie głowy. Powiedział: „Powinniśmy i mamy prawo potępiać złe czyny i działania innych, ale nigdy drugiego człowieka. Nikt dziś nie może podnosić kamienia, by uderzyć nim drugiego człowieka."
Reytan2019.08.26 15:18
Polak I Jarek won z Polski na emigracje,komuchy.
stara Repelecka2019.08.26 16:16
Znaczy Polak to ten prymas tak ? To jego wyrzucasz z kraju ? Dobrze rozumiem ? Nie masz dla niego jakiegokolwiek szacunku ? Bardzo mnie cieszą twe słowa !!! Świadczą bowiem o postępującym rozkładzie instytucji jaką jest KK w Polsce. Oby tak dalej, tak działaj !!! Rozpieprzaj toto od środka. Gratuluję.
emeryt2019.08.26 16:38
Smieszny ten prymas... druga strona nie podnosi żadnych kamieni, bo ma na pstryknięcie palcami polityków, ambasady, banki i korporacje, zaś gdy przychodzi co do czego ma również Zbrojne Oddziały Szturmowe uzbrojone w pałki, gaz, strzelby gładkolufowe i wozy opancerzone, w psy i helikoptery.
Pedroo2019.08.26 19:09
Czyli, że WOT od Macierewicza też są usułgach LGBT?
emeryt2019.08.26 16:57
Z homosiami nic nie 'powinniśmy robić'. Poza tym większośc Sekty LGBT to nie żadni tam homosie, tylko osoby hetero. Bo to Sekta polityczna, neomarksistowska, a nie żadni tam 'ludzie gay'.
Lennon2019.08.26 12:13
Polak, dzwoń do Jędraszewskiego, żeby się zamknął. Posłucha?
Matka Polka2019.08.26 13:34
To Twój kolega? Abp. Jędraszewski jak już. I z szacunkiem proszę. Zaczynamy od siebie Panowie i Panie:) nawet jak lubimy The Beatles.
Polak Ateista Dumny Gej2019.08.26 14:09
Nie ma szacunku dla kanalii
Maciek Arczyński2019.08.26 14:31
Ależ dumna bido, tyle samokrytyki... Cóż się to Misiowi stało?
Arthur von Kinsky2019.08.26 19:58
Nie ma szacunku dla The Beatles i Johna Lennona :P
stara Repelecka2019.08.26 17:05
A Prymasa czemu tak nie bronisz hipokrytko ?
Zurych2019.08.26 18:31
ze zboczeńcami nie ma dialogu