O. Prowincjał Wojciech Ziółek SJ podjął dziś decyzję o zasuspendowaniu O. Fabiana Błaszkiewicza. Na mocy tej decyzji O. Fabian nie może sprawować żadnych czynności kapłańskich, nie może sprawować sakramentów, głosić kazań, prowadzić rekolekcji i konferencji.


Decyzja ta powodowana jest długim czasem nielegalnego przebywania poza domem zakonnym, uporczywym unikaniem wszelkich kontaktów z przełożonymi oraz rosnącym zgorszeniem wiernych, którzy dowiadują się o jego nieregularnej sytuacji.

Gdyby ktokolwiek z osób duchownych lub świeckich zasięgał u Was informacji w jego sprawie, proszę informować ich o sytuacji O. Fabiana.

Podjęte kroki mają na celu skłonienie O. Fabiana do nawrócenia i powrotu na drogę życia zakonnego, a także uniknięcia skandalu, który odbiłby się negatywnie na wiernych oraz wszystkich tych, którzy biorą udział w prowadzonych przez niego konferencjach.”

Czytamy w oficjalnym liście z 16 listopada 2012 r. podpisanym przez o. Jakuba Kołacza SJOświadczenie M.O.R.Enterprise


W związku z decyzją o. Prowincjała Wojciecha Ziółka SJ z dnia 16.11.2012 o suspendowaniu (zawieszeniu w pełnieniu wszelkich funkcji kapłańskich) o. Fabiana Błaszkiewicza informujemy, że zaistniała sytuacja NIE MA ZWIĄZKU Z TREŚCIAMI, które głosi o. Fabian, o czym zapewnił nas o. Prowincjał na osobistym spotkaniu, podkreślając, że NIE MA ZASTRZEŻEŃ WOBEC TREŚCI JEGO PUBLIKACJI.

Jesteśmy poruszeni zaistniałą sytuacją, jednak wierzymy, że jest ona tymczasowa i okaże się kryzysem, przez który o. Fabian oraz wszyscy inspirujący się jego nauką przejdą zwycięsko.

Od wielu lat obserwujemy liczne, dobre owoce nauczania o. Fabiana. Jego talenty i motywujący przekaz są niezaprzeczalne. Wiele osób dzięki jego nauczaniu dokonało dobrych zmian w swoim życiu oraz odnalazło drogę do Boga. Uważamy, że błędem byłoby odrzucić wartościowe i inspirujące treści, gdy zbłądził człowiek, dlatego sprzedaż książek i płyt o. Fabiana (wszystkie wydane przed decyzją o suspensie) pozostaje bez zmian, zawieszamy natomiast organizowanie kolejnych spotkań z o. Fabianem Błaszkiewiczem, szanując decyzję o. Prowincjała.

Prosimy wszystkich o modlitwę w intencji o. Fabiana oraz pomyślnego rozwiązania tej sytuacji. Z nadzieją oraz wiarą oddajemy tę sprawę Bogu.


Firma M.O.R.Enterprise (właściciel marek MO-REcords i Pure Profit)W rozmowie z portalem Fronda.pl o. Fabian Błaszkiewicz oświadczył, że nie chce zabierać głosu i dał do zrozumienia, że zostawia całą sprawę całkowicie w rękach Kościoła.

 

Portal Fronda.pl był patronem medialnym audiobooków o. Fabiana. Wielokrotnie o. Błaszkiewicz komentował wiele zagadnień dla naszego portalu. Jego suspensa jest dla nas zaskakująca i bolesna. Rozwiązanie tego problemu polecamy w modlitwie Panu Jezusowi. Zachęcamy do niej wszystkich, którym na sercu leży dobro Kościoła.


JW