Prośba o Order Orła Białego dla gen. Kuklińskiego

Jego Ekscelencja

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

dr Andrzej Duda

Wielce Szanowny Panie Prezydencie!

W Dniu Podziemnego Państwa Polskiego, w którym przywołujemy pamięć wszystkich rodaków walczących w minionym wieku o odzyskanie przez nasz kraj niepodległości, raz jeszcze - w imieniu Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie oraz własnym - bardzo proszę, aby zechciał Pan zaliczyć w poczet kawalerów Orderu Orła Białego śp. generała Ryszarda Kuklińskiego.

Jego podjęta z narażeniem życia własnego i rodziny samotna misja patriotyczna wzbudziła uznanie i szacunek tak w Polsce, jak w USA. Trafnie uważa się go więc za jednego z największych bohaterów w najnowszej historii świata oraz określa mianem „pierwszego polskiego oficera w NATO”.

Dzisiaj wiemy już, że gdyby nie dostarczone przezeń Amerykanom kluczowe informacje o sowieckim planie wywołania III wojny światowej, mogłaby ona wybuchnąć niosąc globalną zagładę. Najlepiej i najkrócej ujął to jeden z szefów CIA William Casey: „nikt na świecie w ciągu ostatnich czterdziestu lat nie zaszkodził komunizmowi tak, jak ten Polak”.

Rozpoczętą w podziemiu 27 września 1939 roku walkę o zrzucenie podwójnego okupacyjnego jarzma kontynuowało przez pół wieku wiele pokoleń rodaków. Przyznanie gen. Kuklińskiemu honorowego członkostwa przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” stanowi najlepszy dowód, że jest on uważany za człowieka realizującego najwyższe ideały.

Z pewnością można go nazwać jednym z ostatnich Żołnierzy Niezłomnych, którzy wiernie służyli narodowym imponderabiliom nie oglądając się na konsekwencje, jakie mogą ich za to spotkać ze strony Niemców i Sowietów. Przyznanie mu Orderu Orła Białego w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości byłoby godnym uhonorowaniem jego nie dających się przecenić zasług dla ponownego powrotu naszego kraju do grona suwerennych państw.

Kraków, 27 września 2018

dr Jerzy Bukowski hm

rzecznik POKiN

były reprezentant prasowy płk./gen. Ryszarda Kuklińskiego w Kraju