Proroctwa dla Polski i świata  - zdjęcie
30.04.21, 18:54fot. wikipedia.org/domena publiczna/petr kratochvil, cc00

Proroctwa dla Polski i świata

34

Św. ojciec Pio:

"Całej ludzkości grozi niebezpieczeństwo. Niebo czekało długo i ostrzegało, ale ludzie się tym nie przejmują. Gdy będzie za późno, wyłoni się duży głaz z nocnej mgły. Nocą nagle, bez wypowiedzenia, rozpocznie się wojna. Z południa przylecą czarne i szare ptaki z taką potęgą, że zmienią widok nieba i ziemi. Czołgi będą miażdżyć domy z ludźmi, z których zwisać będą martwe, zwęglone twarze. Wskutek powodzi znikną wsie i miasta. Kto spojrzy w kierunku zniszczeń wojennych, umrze, bo jego serce nie wytrzyma tak straszliwych widoków. W jedną noc zginie więcej ludzi niż podczas ostatnich dwóch wojen światowych."

Dalej autor pisze: "Odnosi się wrażenie, że wszystkie złe sygnały przesyłane dziś na ziemię ze świata nadprzyrodzonego nie dotyczą Polski ".

Ojciec Andrzej Klimuszko:

"Przez Europę przejdzie fala wojen i kataklizmów, tylko nad Polską nie widzę krwi i zniszczeń, lecz promienne blaski przyszłości"

Błogosławiony Bronisław Markiewicz, w sztuce "Bój bezkrwawy":

Pokój wam, słudzy i służebnice Pańscy! Ponieważ Pan najwyższy was więcej umiłował aniżeli inne narody, dopuścił na was ten ucisk, abyście oczyściwszy się z waszych grzechów stali się wzorem dla innych narodów i ludów, które niebawem odbiorą karę sroższą od waszej . Oto już stoją zbrojne miliony wojsk z bronią w ręku, straszliwie morderczą. Wojna będzie powszechna na całej kuli ziemskiej i tak krwawa, iż naród położony na południu Polski wyginie wśród niej zupełnie. Groza jej będzie tak wielka, że wielu ze strachu postrada rozum.

Za nią przyjdą następstwa jej: głód, mór na bydło i dwie zarazy na ludzi, które więcej ludzi pochłoną aniżeli sama wojna. Ujrzycie zgliszcza, gruzy naokół i tysiące dzieci opuszczonych, wołających chleba. W końcu wojna stanie się religijna. Walczyć będą dwa przeciwne obozy: obóz ludzi wierzących w Boga i obóz niewierzących w Niego. Nastąpi wreszcie powszechne bankructwo i nędza, jakiej świat nigdy nie widział, do tego stopnia, że wojna sama ustanie z braku środków i sił. Zwycięzcy i zwyciężeni znajdą się w równej niedoli i wtedy niewierni uznają, że Bóg rządzi światem i nawrócą się, a pomiędzy nimi wielu żydów. Wojnę powszechną poprzedzą wynalazki zdumiewające i straszliwe zbrodnie popełniane na całym świecie.

Wy, Polacy, przez niniejszy ucisk oczyszczeni i miłością wspólną silni, nie tylko będziecie się wzajem wspomagali, nadto poniesiecie ratunek innym narodom i ludom, nawet wam niegdyś wrogim. I tym sposobem wprowadzicie dotąd niewidzialne braterstwo ludów, Bóg wyleje na was wielkie łaski i dary, wzbudzi między wami ludzi świętych i mądrych i wielkich mistrzów, którzy zajmą zaszczytne stanowiska na kuli ziemskiej. Języka waszego będą się uczyć w uczelniach na całym świecie. Cześć Maryi i Najśw. Sakramentu zakwitnie w całym narodzie polskim. Szczególnie przez Polaków Austria podniesie się i stanie się federacją ludów. A potem na wzór Austrii ukształtują się inne państwa. Najwyżej zaś Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu wielkiego papieża.

Ufajcie przeto w Panu, bo dobry jest, miłosierny i nieskończenie sprawiedliwy. On pokornych podwyższa i daje im łaskę, a pysznych poniża i odrzuca na wieki. Szukajcie przede wszystkim Królestwa niebieskiego, dóbr duchowych, które trwają na wieki, bo co nie trwa na wieki, nie jest dobrem prawdziwym. Tym sposobem zapełnicie niebo, a na tej ziemi znajdziecie szczęście, jakiego świat dać nie może.

Polacy, Bóg żąda od was nie walki, jaką staczali najlepsi przodkowie wasi na polach bitew w chwilach stanowczych, ale bojowania cichego, pokornego i znojnego na każdy dzień, szczególnie przeciw nieprzyjaciołom waszych dusz; żąda od was walki w duchu Chrystusowym i w duchu Jego świętych. On chce od was, abyście każdy na swoim stanowisku wiedli przede wszystkim na każdy dzień b ó j  b e z k r w a w y.  Tylko pod tym warunkiem dostaniecie się do nieba, a w dodatku zajmiecie już na tej ziemi świetne stanowisko pomiędzy narodami. Pokój wam!”

Kardynał Augustyn Hlond:

"Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką miłością bliźniego i Różańcem. Trzeba ufać i modlić się. Jedyną broń, której Polska używając odniesie zwycięstwo - jest Różaniec. On tylko uratuje Polskę od tych strasznych chwil, jakimi może narody będą karane za swą niewierność względem Boga. Polska będzie pierwsza, która dozna opieki Matki Bożej. Maryja obroni świat od zagłady zupełnej. Całym sercem wszyscy niech się zwracają z prośbą do Matki Najświętszej o pomoc i opiekę pod Jej płaszczem. Nastąpi wielki tryumf Serca Matki Bożej, po którym dopiero zakróluje Zbawiciel nad światem przez Polskę."

"Nowa Polska będzie dostojna, mocna, wielka, a nawet atrakcyjna i przewodząca właśnie przez to, że szczerzej niż kiedykolwiek i konsekwentniej niż inni oprze swe życie i swą politykę na zasadach Chrystusowych."

"Jesteśmy świadkami zaciętej walki między państwem Bożym a państwem szatana. Wprawdzie walka ta stale się toczy bez zawieszenia broni, walka najdłuższa i najpowszechniejsza, dziś jednak na oczach naszych toczy się ona tak zawzięcie jak nigdy. Z jednej strony odbywa się zdobywczy pochód Królestwa Chrystusowego, z drugiej zaś strony ciąży nad światem łapa szatana, tak zachłannie i perfidnie, jak to jeszcze nigdy nie bywało. Nowoczesne pogaństwo, opętane jakby kultem demona, odrzuciło wszelkie idee moralne, wymazało pojęcie człowieczeństwa. Upaja się wizją społeczeństwa, w którym już nie rozbrzmiewa imię Boże, a w którym pojęcie religii i moralności chrześcijańskiej są wytępione bezpowrotnie. Wynik tej rozgrywki pomiędzy państwem Bożym a państwem szatana nie nastręcza wątpliwości. Kościół ma zapewnione zwycięstwo: Bramy piekielne go nie przemogą. Chodzi tylko o to, by każdy człowiek rzucił na szalę tego zwycięstwa zasługę swego moralnego czynu. Od nas zależy, by godzinę triumfu przyspieszyć. Każdy z nas w tym boju ma wyznaczone stanowisko. Kto na swoim posterunku nie daje z siebie wszystkiego, jest zdrajcą sprawy Bożej i naraża na niebezpieczeństwo innych. Kto zaś z tej walki z wygodnictwa się usuwa, jest dezerterem z szeregów oficerskich Chrystusa."

Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński:

"W Ojczyźnie naszej dopełnia się szczególne misterium, którego znaczenia może jeszcze w pełni nie rozumiemy (...) Tej tajemnicy nie zdołamy przeniknąć! ...są to tajemnice Boże."

Ojciec Czesław Klimuszko:

" Polska będzie źródłem nowego prawa na świecie, zostanie tak uhonorowana wysoko, jak żaden kraj w Europie (...). Polsce będą się kłaniać narody Europy. Widzę mapę Europy, widzę orła polskiego w koronie. Polska jaśnieje jak  słońce i blask ten pada naokoło. Do nas będą przyjeżdżać inni, aby żyć tutaj i szczycić się tym."

" Jeśli chodzi o nasz naród, to mogę nadmienić, że gdybym miał żyć jeszcze pięćdziesiąt lat i miał do wyboru stały pobyt w dowolnym kraju na świecie, wybrałbym bez wahania Polskę, pomimo jej nieszczęśliwego położenia geograficznego. Nad Polską bowiem nie widzę ciężkich chmur, lecz promienne blaski przyszłości."

Św. Malachiasz (1128 rok):

" Polska, powstając majestatycznie jak feniks z popiołów, mężnie zrzuci pęta niewoli i stanie się jednym z mocartsw w Europie."

Matka Najświętsza do Giulio Mancinelliego (1608 rok):

" Dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski? Ja to królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, ponieważ osobliwą miłością do Mnie płoną jego synowie."

"Ja jestem Królową Polski. Jestem Matką tego Narodu, który jest mi bardzo drogi, więc wstawiaj się do Mnie za nim i o pomyślność tej ziemi błagaj Mnie nieustannie, a Ja będę ci zawsze, tak jak teraz, miłosierną."

LODOVIC ROCCA, franciszkanin, prorok:

"Polska powstanie wolna i będzie jednym z najpotężniejszych mocarstw w Europie. Pod hegemonią Polski Słowianie połączą się i utworzą własne katolicko-Słowiańskie mocarstwo Europy, którego granicami będą: Odra, Nysa, Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne, Dniepr i Dźwina. Wspólnie wypędzą Turków z Europy. Z Konstantynopola zniknie Półksiężyc, a zapanuje z powrotem Krzyż. Przy końcu wojny europejskiej czarny lud przyjdzie Polsce z pomocą, w czasie gdy liście z drzew opadać zaczną. Z gruzów i popiołów powstanie Polska i dojdzie wreszcie do porządku i spokoju w sprawach wewnętrznych. Będzie mieć swojego króla z prastarego rodu książęcego, krwi słowiańskiej, o wielkim umyśle i duchu, a języka polskiego uczyć się będą na wszystkich uczelniach świata. Wielu zdrajców zostanie wygnanych z granic Polski. Najwyżej Bóg wyniesie Polaków, gdy dadzą światu wielkiego papieża. Polska zawrze wieczną przyjaźń z Turcją, która po wieki zachowana będzie."

Siostra Łucja, wizjonerka z Fatimy:

" Naród polski przejdzie drogę odrodzenia. Po raz pierwszy odczyta i zrealizuje prawdziwe cele ludzkości. Od niego zależeć będzie przyszłość Europy (...). W Polsce rozpocznie się odrodzenie świata przez ustrój, który wytworzy nowe prawa."

Niemiecka stygmatyczka Teresa Neumann:

"Wy, Polacy macie do nas, Niemców, żal, bośmy was skrzywdzili. Macie rację. Ale przez to wyście już wszystko odpokutowali. Na nas, Niemców, przyjdzie jeszcze pokuta.Wy możecie czuć się spokojni (...). Za wami wstawia się Czarna Madonna, która będzie chodzić po ziemiach polskich. Wam się już nic złego nie stanie."

"W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy."

Ksiądz Luciano Guerra, rektor sanktuarium w Fatimie, zapowiedział, że Polskę czeka czas katakumb. Zapewniał jednak, że atak ten tylko umiocni Kościół i oczyści go.

Matka Boża Bolesna do Mikołaja Sikatki w objawieniach licheńskich (1850 rok)

"Ku zdumieniu wszystkich narodów świata z Polski wyjdzie nadzieja udręczonej ludzkości.
Wtedy poruszą się wszystkie serca radością, jakiej nie było przez tysiąc lat. Jeśli naród polski się poprawi, będzie pocieszony, ocalony i wywyższony."

Biskup Cieplak (1888 rok):

"Anioł na gwiazdy pokazał i rzecze:
Patrz, to wszechświata pisane są losy
I ręką Bożą rzucone w kolei tak,
Jak Bóg ułożył losy człowiecze.

A tej, o którąś się modlił i płakał,
Ojczyźnie twojej, Bóg wyznaczył dzieje.
Lecz patrz, już dla niej lepsze jutro dnieje,
Niedługo będzie jęczeć pod przemocą.

Gdy od tej chwili ćwierć wieku przeminie,
Świat się pożogą zrumieni i rzeka krwi się przeleje,
A z łun tych pożarów Polska wyjdzie wolna
Mąż ją wywiedzie, pomazaniec Boży,

Na straży ziem tych swe serce położy.
Lecz odrzuć radość i módl się w pokorze,
Ciężko doświadczą was wyroki Boże.
Nim się następne ćwierćwiecze przechyli

Wilk z krwawą paszczą, wiecznie mordu głodny,
Co się pod znakiem krzyża zawsze chowa
Krzyż splugawiony znów weźmie za godło,
Pocznie narody pożerać dokoła.

Krwawe swe ślepia ku wschodowi zwróci
Zastęp pancerny na kształt chmury ptactwa
Całą potęgę na kraj twój rzuci.
A drugi niedźwiedź zdradziecki, co młotem kościoły wali,
Który prawo Boże wokół depta, nóż wam w plecy wrazi.

Próżno dobywać będziecie oręża,
Na ten raz w walce on zwycięża!
Lecz zginie własnym jadem zatruty.
Wicher z południa zawieje na państwa,
Runie najeźdzca i przemoc tyrańska!

Wilk z krwawą paszczą, zewsząd osaczony
Choć wszystkim groził, dokoła ściśnięty,
Próżno się miotać będzie jak szalony -
W bitwie nad rzeką w pień będzie wycięty!

Niedźwiedź, co dotąd zżerał własne dzieci
Krwią się zachłyśnie własną i upadnie.
Ten niby „olbrzym” przed karłem z północy
Drugi cios straszny z południa otrzyma,
A smok ze wschodu dobije olbrzyma.

Wszechmocny Pan Bóg kartę dziejów zmieni.
W stolicy Pańskiej tajne dokumenta
Ze 113 papież wyjmie szafy,
W Rzymie się pocznie odrodzenie świata.
Bóg wstrząśnie ziemią, powalą się domy.
Gdy zacznie mijać strasznie sroga zima,
Od Boga danym będzie znak widomy.
Od gór i stepów idzie wybawienie.

Pokój się Boży ustali w Warszawie,
Wielka w przymierzach, bogactwie i sławie
Polska ku morzom granicami sięgnie.
Dla tych co cierpią, przyjdzie dzień wesela,
Dla tych co wątpią, dzień sądu i kary.

Tak mówił Anioł i uleciał w gwiazdy
A jam się ocknął na swoim klęczniku
I jeszczem słyszał jak mówił z daleka:

Niech się twój naród burzy nie ulęknie,
Gdy Bogu ufa to w gromach nie pęknie.
Ręka go Boża przywiedzie wśród nocy
I zanim nadejdą dni lata gorące,
W proch zetrze wrogów i wynijdzie słońce."

 

Na podstawie książki W. Łaszewski, "Proroctwo o Polsce - obietnica i krew", Szczecinek 2010.

Komentarze (34):

gość2021.05.2 14:55
czyli nasze wyniesienie już było bo papież już był? a co dalej?
Religia wyżera mózg2021.05.1 9:10
Stek bzdur, kłamstw i bajeczek - o to wasze proroctwa. Jakim trzeba być ignorantem i kretynem, aby wierzyć w takie debilizmy. Współczuje głupoty i braku mózgu.
Z tego wniosek dla ciebie...!2021.05.1 22:13
Piszesz bzdury....! Dlatego właśnie, że już wcześniej masz wyżarty mózg! Gdybyś myślał, nie pisałbyś tak! ...Włącz myślenie!
Ks.Plwocina2021.05.1 6:19
Fronda wierzy w gusła bo jej dópa uschła.
czekista2021.05.1 1:41
Czekajmy, czekajmy, czekajmy................ Ale nie zapomnijmy wziac miecze w reke. Bog nie bedzie nas bronil.
Żuk Gnojarz2021.04.30 23:40
Będzie Dobrze ! Ale nie Beznadziejnie :)
"Anonimie! ...Wstyd i hańba, ale tobie!2021.04.30 20:17
Przestań się nami interesować!...Nikt cię nie prosi o te pdeudo-rady! Nie jesteś Polakiem, tylko polskojęzycznym, żydowskim ateistą, /tak się sam określasz/ ! Myśl o sobie i krzywdzie zrobionej dzieciom!... My jesteśmy pod Najlepszą Bożą i Maryjną Opieką! JESTEŚMY Z TEGO DUMNI I NIE MAMY SIĘ CZEGO WSTYDZIĆ!..
Analfabeci c.d.2021.04.30 19:38
Kto będzie czytał te przepowiednie i kabały? Dzisiaj blisko 40 proc. ŻYDÓW nie rozumie tego, co czyta, a kolejne 30 proc. rozumie w niewielkim stopniu. Co dziesiąty absolwent jesziwy (izraelska szkoły podstawowej) nie potrafi czytać. Aż 5 mln ŻYDÓW (ponad 50 proc.) nie ma w domu ani jednej książki. Analfabetą funkcjonalnym jest niemal każdy mieszkaniec kibuców. 6,2 mln ŻYDÓW znajduje się poza kulturą pisma, czyli nie przeczytało nic, nawet artykułu w brukowcu. 40 proc. ŻYDÓW ma problemy z czytaniem rozkładów jazdy czy map pogodowych. To są dane tak niewiarygodne, że aż zabawne. A jednak napawają grozą, ale chwalą się Noblami. Tylko k urwa jakimi?
żydowska papuga2021.04.30 19:55
Prymitywizm potomka Chazarów wyłazi z ciebie żydowski bucu.
Jest Fronda? Jest piąteczek? Jest LOLcontent!2021.04.30 19:31
j.w.
Analfabeci2021.04.30 19:26
Kto będzie czytał te przepowiednie i proroctwa? Dzisiaj blisko 40 proc. Polaków nie rozumie tego, co czyta, a kolejne 30 proc. rozumie w niewielkim stopniu. Co dziesiąty absolwent szkoły podstawowej nie potrafi czytać. Aż 10 mln Polaków (ok. 25 proc.) nie ma w domu ani jednej książki. Analfabetą funkcjonalnym jest co szósty magister w Polsce. 6,2 mln Polaków znajduje się poza kulturą pisma, czyli nie przeczytało nic, nawet artykułu w brukowcu. 40 proc. Polaków ma problemy z czytaniem rozkładów jazdy czy map pogodowych. To są dane tak niewiarygodne, że aż zabawne. A jednak napawają grozą (to w większości elektorat PiS i Konfederacji).
Krakus2021.04.30 19:30
47 proc Polaków nie przeczytało NICZEGO w zeszłym roku...
Pochwal się co obecnie czytasz2021.04.30 19:32
i co w ub. roku przeczytałeś.
Krakus2021.04.30 19:42
Codziennie przed snem. Jakieś 3-4 książki w miesiącu co daje ok. 50 książek w roku. Nie stać mnie na kupowanie książek i co najważniejsze - nie mam na nie miejsca. Dlatego korzystam z bibliotek. A TY? :P
"Codziennie przed snem."2021.04.30 19:46
Koniowi na ucho ... Siedzisz tu gudłaju od rana do rana!
Krakus2021.04.30 19:58
Dziś dokończę tą książkę, a tobie prostaczku życzę więcej pogody ducha, bo widzę, że cię nienawiść do wszystkiego dusi :) Hej, świat jest piekny, usmiechnij się człowieku, idz na spacer, zobacz uśmiechnięte dzieci, zgrabne nogi nastolatek, piekne wystawy (no chyba że u ciebie na wsi nie ma), posłuchaj ptaków, zobacz jak wiosna sie przebija i pęki kwitną :) Wyluzuj! :)
Work on your lousy polack's lingo!2021.04.30 21:14
Dumb as fuck jew!
Krakus2021.04.30 21:29
Nawet nie umiesz przekleić tekstu o ksiązkach poprawnie :) Powodzenia, frustracie na obczyźnie :)
Nic nie wklejone!2021.04.30 21:34
Spisane z już posiadanej książki!
Krakus2021.04.30 19:43
Teraz czytam "Nagą górę" Rainholda Messnera, tego himalaisty. A Ty? :)
50 rocznie2021.04.30 19:56
Koniowi na ucho gudłaju .............. Co ja czytam? - "On the House: A Washington Memoir by John Boehner. W kolejce czekaja: "The Code Breaker" by Walter Isaacson oraz "From Russia with Blood: The Kremlin's Ruthless Assassination Program and Vladimir Putin's Secret War on the West" by Heidi Blake.
Krakus2021.04.30 19:59
Albo za dużo, albo niedobór pigułek, niestety :(
kot Mordechaj2021.04.30 21:37
Come jew, come ... Fresh shit for you is waiting
Polecam jeszcze:2021.05.1 1:27
"Dlaczego W Stadninach Koni Arabskich Potrzebna Była Dobra Zmiana" by Krzysztof Jurgiel
Krakus2021.04.30 20:04
Niech zgadnę - typowy nieudacznik, czyli polonia w USA? Fizol, zestresowany, niedoceniony, pełenkompleksów? :) :) :)
"czyli polonia w USA"2021.04.30 21:16
Zgadłeś - Polonia w Polsce. W W-wie, na Bródnie!
Krakus2021.04.30 21:33
Fizol, zestresowny, pełenkompleksów na Bródnie :)
da da towariszcz z Radomia2021.04.30 21:36
pełen kompleksów i $$$$$!
Krakus2021.04.30 20:35
Zgadłem! :D :D :D
Ninka2021.04.30 21:28
A "przygody Gąski Balbinki" czytałeś
Po 11 ...2021.04.30 19:11
Nie wiem o co chodzi, ale wietrzę tu działanie szatana, bo frendzel pisząc o Polsce, uparcie używa zdjęcia na którym nasza flaga się pruje, a maszt ma przetrącone zwieńczenie ...
Anonim2021.04.30 19:02
I właśnie dlatego ten kraj jest Murzynowem Europy. Wiecznie jakieś proroctwa, gusła, strachy na lachy, niczemu nie służące "tradycje" i inne zabobony. WSTYD i HAŃBA POLSKO!
Krakus2021.04.30 18:57
Odkąd przezyłem 4 końce świata, czniam na proroctwa :D :D :D
Krakus2021.04.30 19:46
Proroctwa powinny być zabronione prawem kanonicznym jak wywoływanie duchów :) Bo to zabobon, gusła, przesądy, uprzedzenie.