Prof. Bogusław Wolniewicz nie szczędził gorzkich słów pod adresem Uniwersytetu Warszawskiego, któremu zarzucił przyczynianie się do zakłamania rzeczywistości. Wszystko dlatego, że uczelnia zdecydowała się na prowadzenie kierunku „gender studies”.

Gender Studies nie ma żadnego podobieństwa do nauk ścisłych, jest hańbą UW, uczelni o pięknych tradycjach naukowych (...), że poniżyła się do tego, by uruchomić coś tak nienaukowego jak gender studies." – mówił prof. Wolniewicz na antenie Radia Wnet.

Tematem rozmowy w Radiu Wnet była deklaracja prof. Króla, który postulował  ustanowienie demokratycznego absolutyzmu oświeconego. Prof. Wolniewicz wraz z prowadzącym Lechem Jęczmykiem dyskutowali na temat wpływu lewicowej formacji intelektualnej na istotne zjawiska i procesy społeczne w XX wieku.
Zdaniem obu gości Radia Wnet, immanentną cechą "lewactwa" jest wiara w to, że można urządzić świat przy pomocy siły. 

Na antenie Radia Wnet poruszono ponadto kwestie związane z nierównościami społecznymi oraz widmem nowego, pozbawionego twarzy, totalnego reżimu, rodem z kafkowskiego "Procesu".

Beb/Radio Wnet