Prof. Romuald Szeremietiew: Suwerenność Polski to sól w oku Rosji - zdjęcie
12.12.19, 18:00fot. volganet.ru, lic. CC BY-SA 3.0 via Wikipedia, zdj. edyt.

Prof. Romuald Szeremietiew: Suwerenność Polski to sól w oku Rosji

31

Zbliża się kolejna rocznica wprowadzenia tzw. stanu wojennego, który miał zapewnić Związkowi Sowieckiemu, że Polska nie odzyska niezależności państwowej i nadal będzie służyć rosyjskim interesom. Związek Sowiecki rozsypał się, wraz z nim cały sowiecki blok i PRL. Czy to oznacza, że zagrożenie dla Polski ze strony Rosji minęło?

 

Józef Piłsudski uważał, że każda Rosja, bez względu na jej ustrój, będzie zawsze zagrażała niezależności Polski.
Tego czym jest Rosja doświadczyłem w moim życiu - w końcu 1945 r., gdy miałem dwa tygodnie, sowiecki kontrwywiad Smiersz (Smiert’ szpionam), aresztował mego ojca Mikołaja Szeremietiewa, który do nas nie wrócił, przepadł w ZSRR.

Wychowałem się w Legnicy, którą nazywano „małą Moskwą” z racji na obecność ogromnego garnizonu sowieckiej armii (Северная группа войск, СГВ.) A w końcówce „Polski Ludowej” sąd wojskowy „Ludowego” Wojska Polskiego skazał mnie na wieloletnie więzienie m.in. za „podważanie przyjaźni polsko-radzieckiej”. Czym więc jest rosyjskie zagrożenie wiem nie tylko z książek.

Po rozpadzie ZSRR z uwagą obserwowałem formowanie się Federacji Rosyjskiej. Należałem do tych, którzy dostrzegali, że odradza się rosyjski imperializm. Dla mnie było oczywiste, że znowu pojawi się zagrożenie dla Polski. Takie wnioski należało wysnuć zapoznając się z koncepcjami formułowanymi przez rosyjskich strategów i geopolityków, odnotowując przemiany w rosyjskiej doktrynie wojennej i wreszcie analizując kierunki polityki zagranicznej realizowanej przez władze Federacji Rosyjskiej.
W Warszawie długo tego nie dostrzegano, panowała nawet swoista beztroska i przekonanie, że Rosja po rozpadzie ZSRR nie będzie miała żadnych agresywnych zamiarów (słyszałem: a dlaczego Rosja miałby zajmować Polskę, do czego jest Rosji potrzebna?).

W Europie zresztą miało nie być wojen więc przygotowania do obrony własnych granic wydawały się niepotrzebne zwłaszcza, że Polska uzyskała członkostwo w NATO, co miało gwarantować jej bezpieczeństwo na wieczne czasy.

Dziś coraz wyraźniej dostrzega się imperialną politykę Rosji. Kreml zresztą nie ukrywa, że chciałby zbudować „eurazjatycką wspólnotę geopolityczną”, nawet padają takie określenia: „od Władywostoku do Lizbony”. Władze na Kremlu uważają, że uda się im stworzyć podporządkowaną Moskwie „wspólnotę”, w której znajdą się potencjały państw europejskich, w szczególności Niemiec. Dzięki temu Rosja mogłaby już jako supermocarstwo wejść w równoprawne relacje ze Stanami Zjednoczonymi i przy okazji także z Chinami.

Na terenie Europy Zachodniej, w Berlinie, Paryżu, Rzymie, Madrycie ścierają się dwie polityczne tendencje: czy Europa zachodnia ma pójść z Rosją, czy zachować dotychczasowe związki z USA. Moskwa ze swej strony liczy, że osłabiona Europa, chociażby z racji kłopotów z islamskimi „uchodźcami” i nękającym ją kryzysem cywilizacyjnym będzie musiała szukać rosyjskiego wsparcia. Prezydent Władimir Putin prezentuje się jako potrafiący surowo i stanowczo postępować z muzułmanami (Czeczenia). Pojawiają się nawet opinie, także w Polsce, że Putin będzie bronił chrześcijaństwa przed zalewem islamu, czyli odegra rolę jakiegoś współczesnego Jana III Sobieskiego.

W rosyjskim zamiarze imperialnym pojawia się oczywiście Polska, która, przypomnijmy, w czasie ostatnich dwu wieków była przez 150 lat pod rosyjskim butem. Dziś Polska uważa, że gwarancje bezpieczeństwa dają jej Stany Zjednoczone, a to oznacza, że stoi w poprzek wszystkiego, co Rosja chce w Europie osiągnąć.

Polska znajduje się w miejscu bardzo ważnym, z punku widzenia zamierzeń Rosji, w Europie Centralnej, czy raczej, jak to określił wybitny polski historyk Oskar Halecki w Europie Środkowo-Wschodniej – może mieć wpływ na państwa nadbałtyckie, Białoruś, Ukrainę. Ten rejon z punku widzenia planów Kremla jest kluczowy, naprawdę dla Rosjan bardzo ważny. Bez opanowania (podporządkowania) tego rejonu i oczywiście Polski Rosja nie może zrealizować swoich planów imperialnych. Polska nie byłaby przeszkodą, gdyby zgodziła się na status podporządkowanego Rosji nowego PRL. Kreml pilnie wypatruje, czy pojawiają się w Polsce siły, które jakieś neo-peerelowskie rozwiązanie by zaaprobowały. Na początek mamy takich, którzy uważają, że w 1945 r. wyzwoliła nas armia Stalina.

W każdym razie przyszłość relacji polsko-rosyjskich musimy rozpatrywać z uwzględnieniem założenia, że Rosja nie zrezygnuje ze swoich planów wielkomocarstwowych i będzie starała się wszelkimi sposobami podporządkować sobie Polaków. To powinno być oczywiste dla polskich elit, zakładając, że już je mamy, dla politycznych ośrodków decydujących o polityce państwa, a także, dla każdego Polaka patrioty. Zagrożenie ze strony Rosji ma dla Polski wartość stałą i Rosja wykorzysta każdą sprzyjające jej okoliczność, każdy moment słabości po polskiej stronie, aby do Polski wkroczyć.

Istnieje też inna niezmienna, którą trzeba uwzględniać. Jest nią przekonanie wśród sojuszników Polski, że uda się Rosję skłonić, aby stała się zgodnym uczestnikiem międzynarodowych relacji, dbającym o swój rozwój gospodarczy i dobrobyt własnych obywateli, współdziałającym w oparciu o jakieś wspólne nam wartości. Wielu ośrodkom wydaje się, że będą prowadzić z Rosją „dialog” dzięki któremu wyeliminują z zachowań Rosji agresję i przemoc. To zaś oznacza, że zawsze na Zachodzie będą tacy, którzy nie docenią zagrożenia ze strony Rosji.

Dlatego uwzględniając powyższe należy przygotować własną, od nas tylko zależną obronę Rzeczypospolitej. Trzeba w niej zebrać środki, które upewnią rosyjskie sztaby, że Polska będzie bardzo trudna do zdobycia, a jej podporządkowanie może być niemożliwe do osiągnięcia.

Czy ta myśl znajduje swój wyraz w przygotowaniach obronnych Polski, w kształcie jej sił zbrojnych i czy Polacy prezentują powszechną wolę obrony Ojczyzny – o to należy pytać polityków kierujących obronnością, decydujących w co uzbrajamy Wojsko Polskie i jaki rodzaj obrony przygotowujemy.

Powinniśmy oczywiście zabiegać o wsparcie sojusznicze, ale musimy też pamiętać, że w godzinie próby możemy być pozostawieni samym sobie. Sytuacja z września 1939 r., gdy Polska daremnie oczekiwała na sojusznicze wsparcie nie może powtórzyć się. Miejmy nadzieję, że ten problem zostanie rozwiązany w ślamazarnie opracowywanej strategii bezpieczeństwa narodowego Polski oraz w wynikającej z niej, a wymagającej pilnego opracowania – jej też nie ma - strategii obronności RP.

Jakiś złośliwiec powiedział, że myślenie ma kolosalną PRZESZŁOŚĆ. Zdarza się, że wspominając niemiłe zdarzenie z przeszłości nabieramy przekonania, że postępując inaczej można go było uniknąć. Zdolność przewidywania skutków tego co robimy, lub czego nie zrobimy, jest rzeczą bardzo cenną, zwłaszcza, gdy nasze działania decydują o losach innych, o przyszłości naszego państwa i tym co może spotkać jego obywateli. Zdolność przewidywania jest konieczna szczególnie w przypadku ludzi sprawujących rządy w państwie.

Rozważając czas jaki jest potrzebny do zbudowania odpowiedniego dla współczesnej Polski systemu obrony uważam, że mogłoby to zająć co najmniej dziewięć lat pod warunkiem, że będziemy dobrze wiedzieli co trzeba zrobić. Czas najwyższy to ustalić (strategia obronności) i zrobić – w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego 1981 r. o to apeluję.

Prof. Romuald Szeremietiew

Salon24.pl

Komentarze (31):

otto2019.12.16 0:01
A admin tego portalu nie wie że językiem obowiązującym w RP jest język polski? Dlaczego wpuszcza tu ruskich chamów, piszących na polskim portalu cyrylicą? Już nawet swołocz nie udaje, ale otwarcie zaśmieca nas swoją propagandą. Won za Ural!
anonim2019.12.15 0:23
"Юзеф Пилсудский считал, что любая Россия вне зависимости от того, какой там установится режим, всегда будет угрожать польской независимости." Видимо это мнение конкретного периода времени. Даже СССР Сталина не стал присоединять Польшу в 1945г и оставил ей независимость. Хотя присоединить тогда было бы технически просто. Т.о. с 1945 я не вижу никакого подтверждения данного тезиса.
Ильф и Петров2019.12.13 21:48
"Понюхал старик Ромуальдыч свою портянку, и ажзаколдобился..."
anonim2019.12.13 21:30
Polska jest czym? Polska, gdzie to jest? Dlaczego Rosja powinna być tym zainteresowana? Zrób wydech i uspokój się
anonim2019.12.13 20:23
Suwerenność Polski to sól w oku Rosji....... Naprawdę?! Polska to gdzie?
anonim2019.12.13 17:20
Экий гонор у идиота! Неужели вправду считает, что Польша интересует Россию? Все западные холопы-лимитрофы примерно одинаковы, все русофобы, все предсказуемы до скуки и изо всех сил пытаются обратить на себя внимание господ. Как можно серьёзно с ними считаться? Польша для России - транзитная страна - газопровод, фуры. Больше ничем она России не интересна. Раньше - хотя бы кино умели снимать. Яблоки и прочий польский хайтек можете оставить себе.
z Rosji2019.12.13 16:17
Byłoby nam najlepiej, gdyby Polska naprawdę miała suwerenność
1234562019.12.13 9:10
Rosja to sól w oku Szeremietiewa.
Andrzej 2019.12.13 8:06
Bardzo mądre słowa. Należy je z uwaga przeczytać i przemyśleć.
lech keller-krawczyk ohydny staruch2019.12.12 21:40
𝐋𝐞𝐜𝐡 𝐊𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫-𝐊𝐫𝐚𝐰𝐜𝐳𝐲𝐤, a kim on jest? "Ekspert" od Lema, pedofil, "prowokuje", wymyśla dziesiątki pseudonimów udaje antysemitę sam będąc żydem z NKWD-wskich żydów. Jego niektóre "nicki" to m.in.: 𝐉𝐏𝐈𝐈𝐈, 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐞𝐫 𝐋𝐖𝐏 (co za żart? żyd-pedał "oficer"), 𝐃𝐚𝐫𝐢𝐚_𝐃𝐚𝐧𝐢𝐥𝐜𝐳𝐲𝐤, 𝐀𝐠𝐧𝐢𝐞𝐬𝐳𝐤𝐚, 𝐔𝐫𝐬𝐳𝐮𝐥𝐚. Jest jak goowna w dworcowych WC - niespłukiwalny.
oficer LWP2019.12.12 22:41
UBek-żyd, co za łajno
oficer LWP2019.12.12 21:38
a ten dalej ścienia i odwraca uwagę tępego polskiego goja od ustawy 447, HR993, żądaniu zwolnienia amerykańskich firm od podatku od kopalin (oczywiście polskie bedą ten podatek płaciły) PIS - Partia Interesu Syjonu
kapral2019.12.12 23:29
Tow. oficerze ludowy, prać? Srutututututututu to wasze słowa.
oficer LWP2019.12.12 23:44
cymbał już na posterunku
kapral2019.12.14 16:38
Tow. tak kazaliście! Dajcie znać czy już prać. Srutututututut wasze słowa.
oiuy2019.12.12 20:16
korwin onyca braun bosak walonki
i na domiar złego ropa jest tania2019.12.12 20:04
Hej ty constipating shitworker! "Armata" - cudo techniki - pierwszy prawdziwie niewidzialny czołg - zwany potocznie Ani widu - ani słychu. "Niewidzialne lotnictwo" - podobnie ja "Armata" - Ani widu - ani słychu. "Marynarka wojenna" - podtrzymuje wielowiekowa tradycje - jest samozatapialna. Rakiety - jak tanie petardy, w rączkach im wybuchają.
Cool2019.12.12 20:31
A waszym nie otwierają się spadochrony: https://futurism.com/the-byte/boeing-starliner-parachute-fails-deploy
do yourself a favor and shut the fuck up2019.12.12 21:32
A simple question shitworker Do you speak English well enough to read and understand for example Mark Twain writing? And yes niggers are restless in America so are penguins in Antarctica.
aspiring educationalist2019.12.13 6:59
Well enough to comprehend your book on Roman Dmowski. Could you be so kind to share its ISBN?
Pat2019.12.12 19:38
Rosja i Rosja.Największym wrogiem są Niemcy a potem dopiero Rosja
B522019.12.12 19:34
priorytety dla czerwonej szarańczy kozie syny i rozbrojenie
aspiring educationalist2019.12.12 18:52
Oni przynajmniej potrafią porządnie zmodernizować swoje T-72, w przeciwieństwie do polskojęzycznych szwejów. https://www.youtube.com/watch?v=MB1a0W_gWWk
PePe2019.12.12 18:51
Cz.2. Polsko języczne ho-mo sowiet-ikusy nie mają polskiej tożsamości, nie są więc Polakami. Czy u homo sowiet-ikusa znajdziemy rozum, prawdomówność, uczciwość, roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, moralność, etykę lub choćby elementarną przyzwoitość ? Oczywiście, że nie znajdziemy. ( Lenin, cytat : „Nasz kodeks moralny jest całkowicie nowego typu, nam wszystko wolno.”).
Sergio2019.12.15 10:20
Странная цитата. Похоже на девиз американцев. :) Наверное это американская цитата.
PePe2019.12.12 18:50
Czym jest lewactwo w Polsce ? Otóż Stalin po wojnie „przysłał” do Polski 200 tys. swoich zaufanych, 100% ateistów, rozstawiając ich w wojsku, policji, UB, sądach, administracji i szkołach, głównie w dużych miastach. Sprawdzam zatem: 200 tys. tych ruskich wie-przy pożeniło się między sobą i z innymi co daje 250 tys par. Pierwsze pokolenie okres 25 lat, 1945-1970: licząc po 3 dzieci = 500 tys rodziców + 750 tys ich dzieci = 1 mln 250 tys osobników, Drugie pokolenie 1970-1995: 500 tys dzia-dostwa, 1 mln 500 tys rodziców i po 2 dzieci = 1 mln 500 tys dzieci = 3 mln 500 tys osobników, Trzecie pokolenie 1995-2020: mln 500 tys dzia-dostwa, 3 mln rodziców i 3 mln dzieci, co daje razem 7 mln 500 tys osobników ! To jest dokładnie tyle samo ilu lewaków ateistów głosowało 13.10.2019 na PO i Lewicę : 5 mln +2 mln 300 tys = 7 mln 300 tys osobników i 200 tys. głosujących na PO w Wielkiej Brytanii i Norwegii ! No to teraz wszystko jest jasne skąd oni pochodzą !!! Oni są potomkami ru-skiej czerwonej zarazy, zawszonej sw-ołoczy i sowieckich tęp-aków !!! Oni są po prostu Homo sowie-tikusami !!!
mordechaj2019.12.12 18:50
Przypomnijmy, jak wyglądała Polska, "kiedy za PO było, jak było" : "JOLANTA BRZESKA ZOSTAŁA SPALONA ŻYWCEM. Warszawska prokuratura jest pod wpływem zorganizowanej przestępczości" ! Dziesiątki afer. Ukradziono setki miliardów zł. Obniżono bezpieczeństwo kraju (i tym samym wschodniej flanki NATO) poprzez zamienienie Polski w dziki kraj a państwa w tzw. ChDiKK. Krajem rządziły prawa buszu (silniejszego, praworządność została przez najsilniejszych zdeptana i zgwałcona), niesprawiedliwość osiągnęła wielkość Himalajów. Z giełdy "wyparowało" min. 640 mld zł, złotówka straciła na wartości ca 50 %, a to znaczy, że indywidualny majątek Polaków liczony w walutach twardych tyle samo. Polacy zbiednieli o połowę. Likwidacja przemysłu, ucieczka młodzieży z gnojowicy zwanej III RP (dzikiego UBekistanu), obniżenie bezpieczeństwa, bezprawie, masowa korupcja, całkowicie niesprawne skorumpowane sądy, koszmarna biurokracja, koszmarne prawo, zdziczenie, chamstwo - czy to aby nie oznaki upadku państwa ? (Patrz : http://www.bibula.com/?p=67555 ). I ci neo bolszewicy chcą, "aby nadal było jak było" ? To na tym POlega praworządność, demokracja, wolność, sprawiedliwość, nowoczesność, mądre zarządzanie krajem dla dobra ogółu ? Naprawdę ?
Tadeusz 2019.12.12 19:07
Odpowiedz sobie na jedno zasadnicze pytanie. Niby odzyskali rocznie 250 mld z VAT? to gdzie te pieniądze? Budowa dróg stanęła, wojsko w rozsypce, podnoszone podatki, inwestycje stoją. Gdzie te pieniądze?
Bizon2019.12.12 18:48
Panie Szeremietiew, my wiemy o tym dobrze, dlatego popieramy nasz rząd w tym co robi ! NATO i wojska USA w Polsce to najważniejsze cele i hamulec dla ruskich ! Drugą rzeczą jest dozbrajanie armii co nasz rząd robi skutecznie !!!
oficer LWP2019.12.12 21:36
wazelinka, wazelinka, ............................, wazelinka
kapral2019.12.12 23:25
Panie oficerze ludowy, gdzie, gdzie? Melduje ze przehandlowawszy z sojusznikami sowieckimi. Poszła na onuce. A co srututututu?.