Dr Jerzy Bukowski w Radio Maryja powiedział wczoraj, że zgodnie z art.13 Konstytucji RP, oczekuje, by „zdelegalizowano organizacje skrajnie nacjonalistyczne, nazistowskie i skrajnie lewicowe”.


Bo, jak powiedział,” art.13 Konstytucji wyraźnie zabrania publicznego propagowania totalitaryzmu w postaci faszyzmu, nazizmu i komunizmu”.


Powyższą wypowiedź trzeba jednak sprostować.


Otóż art.13 Konstytucji mówi:


„Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod walki i praktyk działania NAZIZMU, FASZYZMU i KOMUNIZMU, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa”.


Czyli, art. 13 w żadnym miejscu WCALE NIE ZAKAZUJE istnienia i działalności partii i organizacji NACJONALISTYCZNYCH.


Nacjonalizm NIE jest niczym złym lub nagannym. Przeciwnie, oznacza miłość do swego Narodu, troskę o jego dobro i interesy. Razem z patriotyzmem są niezbędnymi dla trwania narodów.


Artykułowi 13 Konstytucji podlegałaby działalność organizacji i stowarzyszeń o charakterze SZOWINISTYCZNYM, tj. propagujących uwielbienie własnego narodu POŁĄCZONE z NIENAWIŚCIĄ do innych narodów.


Nie wolno mylić polskiego nacjonalizmu z nacjonalizmem niemieckim. Nacjonalizm polski pozwolił przetrwać naszemu narodowi, nigdy nie był przeciw innym narodom skierowany.


Tak więc, pojęcie polskiego nacjonalizmu jest wartością, którą należy pielęgnować, a nie przypisywać jej błędnie znaczeń właściwych dla agresywnych kultur naszych sąsiadów.


Art. 13 Konstytucji nakazuje delegalizację nie tylko organizacji o programach totalitarnych (nazistowskich, faszystowskich, komunistycznych), ale także – w drugiej części przepisu – takich organizacji, których „program lub działalność zakłada lub dopuszcza […] stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa …”


Tak więc, art. 13 Konstytucji nakazywałby dziś delegalizację również takich organizacji jak PO, .Nowoczesna, Obywatele RP, fundacja Kramka i Kozlovskiej itp., które otwarcie, publicznie wzywają do „stosowania przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa”, głoszą taktykę obalenia ustroju „ulicą i zagranicą”, chcą „wyłączyć Rząd”, wzywają do starć ulicznych, pochwalają ew. polanie się krwi, atakują biura poselskie, wzywają do używania kostek brukowych przeciwko legalnej władzy i podejmują próby puczu.


Tak więc pamiętajmy, że art. 13 Konstytucji ma też drugą część, i o tym nie zapominajmy...

Krystyna Pawłowicz

źródło: facebook