Primum non nocere! Polscy lekarze odpowiadają na rezolucję PE: To aborcja zabija!  - zdjęcie
20.11.21, 14:10Fot. European Parliament via: Wikipedia CC BY 2.0/Pixabay - DarkoStojanovic

Primum non nocere! Polscy lekarze odpowiadają na rezolucję PE: To aborcja zabija!

60

„Jako lekarze nie możemy milczeć wobec próby ataku na życie polskich kobiet oraz ich dzieci. Nie możemy milczeć wobec faktu, że Parlament Europejski przyjął 11.XI.2021 rezolucję dotyczącą aborcji w Polsce i wezwał w niej polski rząd do zniesienia zakazu aborcji, zagrażającego życiu kobiet" – piszą lekarze zrzeszeni w Katolickim Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich.

Kiedy Polacy celebrowali Narodowe Święto Niepodległości, Parlament Europejskich przegłosował skandaliczną rezolucję, będącą kolejną próbą ingerencji w polską suwerenność. Eurodeputowani potępili ubiegłoroczne orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niezgodną z polską konstytucją tzw. przesłankę eugeniczną.

W swojej rezolucji Parlament Europejski wezwał polski rząd do zagwarantowania dostępu do „bezpiecznych, legalnych i bezpłatnych usług aborcyjnych”. Komisję Europejską wezwał do „wsparcia aktywistów i aktywistek działających na rzecz praw reprodukcyjnych kobiet, a także do powołania specjalnego wysłannika UE ds. zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego oraz praw w tym obszarze”, a Radę Europy do „rozszerzenia zakresu przesłuchań na temat sytuacji w Polsce, na podstawie art. 7 ust. 1 TUE”.

Na skandaliczny dokument odpowiadają lekarze zrzeszeni w Katolickim Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich. Podkreślają, że „lekarze nie mogą milczeć wobec ataku na życie polskich kobiet oraz ich dzieci”. Przypominają, że to właśnie aborcja, która „nie jest bezpieczna dla matki a zawsze krańcowo niebezpieczna dla dziecka” jest zamachem na życie, a nie jej zakaz.

- „Przyczynia się do powstania chorób u kobiet, w tym raka, wywołuje u matek zaburzenia depresyjne i lękowe, zwiększa ryzyko samobójstwa, przyczynia się do rozpadu rodzin. Uszkadza wtórnie płodność kobiet i zmniejsza ich dzietność.  Utrudnia również poczęcie, donoszenie następnej ciąży i urodzenie zdrowego dziecka. Aborcja łączy się z cierpieniem dzieci, które w procedurze późnej aborcji eugenicznej odczuwają ból, duszą się w drogach rodnych matek. Jeżeli uda się im przeżyć aborcję nie otrzymują po urodzeniu się pomocy medycznej”

- podkreślają lekarze.

Przypominają, że „procedura aborcji narusza główną zasadę opieki medycznej: Przede wszystkim nie szkodzić – Primum non nocere”.

Poniżej publikujemy list otwarty Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.

STANOWISKO KATOLICKIEGO STOWARZYSZENIA LEKARZY POLSKICH, WOBEC REZOLUCJI PARALAMENTU EUROPEJSKIEGO, W SPRAWIE PRZEPISÓW POLSKIEGO PRAWA ODNOSZĄCEGO SIĘ DO ABORCJI


W trosce o życie i zdrowie polskich kobiet i dzieci, etykę zawodową lekarzy oraz świadomość społeczną, wyrażamy zdecydowany sprzeciw wobec Rezolucji przyjętej przez Parlament Europejski w dniu 11 listopada 2021 r. w pierwszą rocznicę decyzji Trybunału Konstytucyjnego znoszącej dopuszczalność aborcji eugenicznej w Polsce.

W ostrych słowach Parlament poucza Polskę w sprawach, które miały, według traktatów, pozostawać w kompetencji państw wchodzących w skład Unii Europejskiej (UE). Przyjęcie rezolucji wzywającej do „szybkiego i pełnego zagwarantowania dostępności usług aborcyjnych” oraz „zapewnienia dostępu do tych usług wszystkim kobietom i dziewczętom” w Polsce w Dniu Niepodległości stanowi ilustrację tego, jak obecnie traktowana jest suwerenność państw, które tworzą UE.

Teza o tzw. bezpiecznej aborcji jest niezgodna z prawdą. Aborcja nigdy nie jest bezpieczna dla matki a zawsze krańcowo niebezpieczna dla dziecka. Przyczynia się do powstania chorób u kobiet, w tym raka, wywołuje u matek zaburzenia depresyjne i lękowe, zwiększa ryzyko samobójstwa, przyczynia się do rozpadu rodzin. Uszkadza wtórnie płodność kobiet i zmniejsza ich dzietność.  Utrudnia również poczęcie, donoszenie następnej ciąży i urodzenie zdrowego dziecka. Aborcja łączy się z cierpieniem dzieci, które w procedurze późnej aborcji eugenicznej odczuwają ból, duszą się w drogach rodnych matek. Jeżeli uda się im przeżyć aborcję nie otrzymują po urodzeniu się pomocy medycznej. Aborcja niszczy wrażliwość sumień lekarzy i położnych powołanych do ratowania życia.

Treść Rezolucji fałszywie nazywa troską o zdrowie polskich kobiet i ich dzieci działanie na rzecz zwiększenia dostępności zabójstwa prenatalnego, którym jest aborcja. W wielu miejscach treść Rezolucji jest niezgodna z prawdą, wiedzą medyczną, stanowi kalkę propagandowych haseł polskiej agendy proaborcyjnej:

 

– Brak powszechnego dostępu do aborcji ma być równoznaczna z torturami i nieludzkim, poniżającym traktowaniem kobiet (C). Powyżej wspomniano o torturach, którym podlega abortowane dziecko i o nieludzkim traktowaniu dziecka, które przeżyło aborcję. Sama aborcja, zabójstwo własnego dziecka jest dla matki poniżająca. Tworzenie prawa pozwalającego na zabijanie wewnątrzłonowe bezbronnych dzieci jest hańbą dla społeczeństwa, dla narodu. Jest całkowitym odhumanizowaniem człowieka.

– Bez żadnego uzasadnienia, wbrew logice, powołując się na medialną hipotezę o „odstraszającym wpływie ograniczeń dotyczących legalnej aborcji na lekarzy w Polsce” (J) doszukuje się w Rezolucji związku pomiędzy brakiem dostępności aborcji eugenicznej a „śmiercią 30 – letniej kobiety ciężarnej, imieniem Izabela w dniu 22 września 2021 roku”. Wszystko wskazuje na to, że udana w Irlandii 10 lat temu operacja zmiany nastawienia społeczeństwa do aborcji na kanwie podobnego przypadku klinicznego powikłania ciąży, w przypadku Polski się nie powiedzie.

– Wyraża się w treści Rezolucji ubolewanie, że jedynie 300 kobiet poddano aborcji w ostatnich 10 miesiącach w Polsce ze względu na zagrożenie dla zdrowia i życia (O). Umieralność matek w Polsce jest tymczasem jedną z najniższych na świecie. Nie jest tak, że mniejsza dostępność aborcji, zakaz aborcji „zagraża zdrowiu i życiu kobiety” (2). Przeciwnie, to aborcja stwarza takie zagrożenie.

– Kwestionuje się prawo lekarza do klauzuli sumienia podając, że „osobiste przekonania lekarza dotyczące aborcji nie mogą wpływać na prawo pacjentki do pełnego dostępu do opieki zdrowotnej” (R, 15). Należy się z tym zgodzić dodając przy tym, że aborcja na żądanie nie należy do procedur opieki zdrowotnej, jest wyrazem braku opieki nad zdrowiem i życiem człowieka, a nawet stanowi bezprawny zamach na jego życie i zdrowie.

– Treść Rezolucji odnosi się do „prawa kobiet do decydowania o własnym ciele” (Y,3). Dziecko przebywające czasowo w jej macicy nie jest sztucznym przeszczepem ani protezą, jest innym, odrębnym człowiekiem mającym prawo do godności, do obrony życia.

– W wielu miejscach autorzy Rezolucji powołują się na protesty w Polsce przeciwko stanowisku Trybunału Konstytucyjnego o zakazie aborcji eugenicznej.  Nie biorą natomiast pod uwagę, że prawo aborcyjne jest tworzone przez organy demokratycznego państwa powstałe w wolnych wyborach parlamentarnych.

– Należy zgodzić się z potrzebą przestrzegania prawa do zdrowia (23, 25, 26). Jednak to aborcja jako procedura brutalnie ingerująca w organizm matki prawu temu zagraża.

 

Procedura aborcji narusza główną zasadę opieki medycznej: „Przede wszystkim nie szkodzić – Primum non nocere”, jest sprzeczna z Kodeksem Etyki Lekarskiej oraz prawami zagwarantowanymi każdemu człowiekowi w Konstytucji RP.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego to próba narzucenia Polsce stanowiska skierowanego przeciwko powszechnie obowiązującemu prawu do życia, przeciwko powołaniu i obowiązkom zawodowym lekarzy.

Warszawa – Katowice dnia 18.XI.2021

Dr n.med. Elżbieta Kortyczko, Prezes KSLP, specjalista pediatrii i neonatologii

Prof. dr hab. n. med. Bogdan Chazan, wice-prezes KSLP, specjalista ginekologii i położnictwa,

Dyrektor Medyczny MaterCare International

Dr Grażyna Rybak Prezes Oddziału Mazowieckiego KSLP, specjalista pediatrii


kak/kslpmazowsze.pl

Komentarze (60):

Dziękuję Wam Lekarze Katoliccy!2021.11.21 1:47
Prawdę piszecie! Nie cofajcie się, ani na krok! Bogu dzięki!
tak trzymać2021.11.20 19:50
Nie ustąpić na krok. Nie mamy czego się wstydzić, wręcz przeciwnie, możemy się chlubić z tego że mordowanie dzieci jest u nas prawnie zabronione. Ta ich rezolucja jest haniebna.
Po 11 ... AAAGówno z Nilu - saldo mortale2021.11.20 19:46
Żydek coś niepewnie twierdzi, CYT.: "...bo przecież to Żydzi obsługiwali krematoria”. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . A NIE?! . . . . . . . . To NIE Niemcy upychali żydów do wagonów na m.in. Umschlagplatz!
Adam2021.11.20 19:38
ale preparat i jego ciekawy skład już wam nie przeszkadza tak?
AAAtomek2021.11.20 19:32
Polscy lekarze odpowiadają na rezolucję PE? Wszystkich czy tylko trojga?
katolicka deratyzacja Polski - saldo mortale2021.11.20 16:48
Żydek coś niepewnie twierdzi, CYT.: "...bo przecież to Żydzi obsługiwali krematoria”. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . A NIE?! . . . . . . . . To NIE Niemcy upychali żydów do wagonów na m.in. Umschlagplatz!
Moly2021.11.20 16:45
Polscy katoliccy lekarze powinno byc.
katolicka deratyzacja Polski2021.11.20 16:43
Wielki Glos Cywilizacji Lacinskiej ! Przez Chrystusa Pana Naszego !
Zabójcza pigułka nazywa się "mifepristone".2021.11.20 16:37
Najpierw zabija "to" co w łonie matki, a ileś lat później matkę, rakiem piersi, macicy, itp. Nie mówiąc o psychologicznym dramacie. Kobieta, nawet ta rżnąca się ze wszystkimi naokoło, to tylko człowiek i jako taki ma uczucia, odczucia ludzkie. Z wyjątkiem żydówek.
Nie ma czegoś takiego jak2021.11.20 16:53
"łono matki". Nawet u żydówek.
https://www.fakt.pl/lono-matki2021.11.20 17:03
U żydówek odbytnica i łono to jedno. Dlatego też jak srrają to patrzą co "wyszło".
każden jeden we wsi wie, że zabijanie ratuje życie2021.11.20 16:30
ginekolog
alzara_2021.11.20 16:06
Mam nadzieję, że wysłali ten list do PE lub mogli przekazać eurodeputowanym z Polski (polskich eurodeputowanych jest mniej niż z Polski). Najważniejsze, żeby czytały go polskie kobiety, bo często są mało świadome lub nonszalanckie.
Anonim2021.11.20 16:38
Nie ma zaufania do katoliczek i i z góry trzeba zakładać że będą one dokonywały aborcji. Nie można wierzyć ani ufać w ich katolickie wychowanie, sumienie i moralność. Dlatego uważam że katoliczki muszą moralność mieć zapisaną w prawie karnym. Orzeczenie TK było tego dowodem. Precz z dziczą i lewakami!
katolicka deratyzacja Polski - saldo mortale2021.11.20 16:03
Żydek o alkoholu, CYT.: "Znów ktoś wypuścił dżina polskiego antysemityzmu z butelki." . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No to siup na drugą nóżkę!
katolicka deratyzacja Polski2021.11.20 16:38
Putin,Tusk i Lukaszenko razem z Korwinem to jest kwartet lesbijek komunistycznych.
katolicka deratyzacja Polski-saldo mortale2021.11.20 16:52
Coś żydku z zażenowaniem to twierdzisz, CYT.: "...bo przecież to Żydzi obsługiwali krematoria”. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . A NIE?! . . . . . . . . To NIE Niemcy upychali żydów do wagonów na m.in. Umschlagplatz! Też bym czuł się "nieswojo", ale żydkiem nie jestem, więc mam to w dupsku.
katolicka deratyzacja Polski2021.11.20 15:57
Unia to kontynuacja III Rzeszy
Anonim2021.11.20 15:40
Bogdan Chazan to ten sam Chazan który mordował bez skrupułów dzieci?
katolcka deratyzacja Polski2021.11.20 15:57
PO to partia faszystowska
Anonim2021.11.20 16:08
A coś na temat ,poza klepaniem mantry potrafisz, czy jesteś na to zbyt ograniczony umysłowo?
katolicka deratyzacja Polski2021.11.20 16:40
PO to partia faszystowska ! Konstytucja mowi ,ze faszyzm jest nielegalny,nie wolnoiec dyskutowac,tylko strzelac !
Anonim2021.11.20 18:06
Wg. którego przykazania? "Nie zabijaj"? Z ciebie katolik jak z koziej p..ki trąba:)
katolicka deratyzacja Polski2021.11.21 11:21
Przepraszam, tak mi odbija jak wysłucham kazania naszego proboszcza. Oczywiście faszystowski jest PiS.
Andrzej2021.11.20 17:53
Za młodu wszystko skrobnąć dla pieniędzy ,a teraz wielki katolik z sumieniem.
Wszystkich czterech "polskich2021.11.20 15:36
lekarzy" ? Czy jeden zgłosił zdanie odmienne?
katolicka deratyzacja Polski2021.11.20 15:59
PO to partia faszystowska
katolicka deratyzacja Polski2021.11.21 11:23
W kościółku mi odbija, w domu jestem normalny. PiS to partia faszystowska!
AAAtomek2021.11.20 15:07
Brak aborcji także zabija. Kobiety.
Proporcja jest 1:100.000.0002021.11.20 15:37
albo wyżej
katolicka deratyzacja Polski2021.11.20 15:58
PO to partia faszystowska
katolicka deratyzacja Polski2021.11.21 11:24
Wytrzeźwiałem. PiS to partia faszystowska.
Jak w Auschwitz2021.11.20 14:58
Tam był gaz, a tu jest "tabletka". Efekt jest taki sam - śmierć człowieka. Kobiety tez często trafiają do szpitala po takiej "bezpiecznej i bezbolesnej aborcji". Część umiera.
Proszę o odnośnik2021.11.20 15:37
do statystyk, jaka część umiera.
Zabójcza pigułka nazywa się "mifepristone".2021.11.20 15:58
Najpierw zabija "to" co w łonie matki, a ileś lat później matkę, rakiem piersi, macicy, itp. Nie mówić psychologicznym dramacie. Kobieta, nawet ta rznąca się ze wszystkimi naokoło, to tylko człowiek i jako taki ma uczucia, odczucia ludzkie. Z wyjątkiem żydówek.
Nie ma czegoś takiego2021.11.20 16:52
jak "łono matki".
Anonim2021.11.20 14:54
LUBIN. Są wyniki. Dzieci są podtruwane https://www.youtube.com/watch?v=XX4kuAVmE6I
A nie zabija?!2021.11.20 14:44
Sześciotygodniowa ciąża, a "to" w łonie matki MA BIJĄCE SERCE!
Doucz się2021.11.20 15:42
nie ma takiego narządu "łono".
Dziewica Pawlowicz2021.11.20 14:42
Na czele morderca Chazan,ktory zrobil fortunę na skrobankach!
katolicka deratyzacja Polski2021.11.20 16:00
PO to partia faszystowska
katolicka deratyzacja Polski2021.11.21 11:22
A po mszy znów mi się pomyliło. Faszystowski jest oczywiście PiS.
duch azorka2021.11.20 14:41
Nikt nikogo nie zmusza do aborcji ani katoliczki ani ateistki .Człowiek tym się różni od zwierzęcia że ma wolną wolę .
katolicka deratyzacja Polski2021.11.20 16:01
PO to partia faszystowska
katolicka deratyzacja Polski2021.11.21 13:27
Powtarzam: faszystowski jest PiS.
Oliwia2021.11.20 14:40
Snilo mi sie ze mielone dzieci te żywe i zdechłe na kotlety szły
Jenny2021.11.20 14:33
Prosze przestać mała grupkę fanatyków nazywać Polskimi lekarzami!
katolicka deratyzacja Polski2021.11.20 16:02
PO to NSDAP.
katolicka deratyzacja Polski2021.11.21 11:25
Program NSDAP programem PiS. Wystarczy przeczytać. A wcześniej wytrzeźwieć.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2021.11.20 14:30
widzę że pod tymi bzdurami podPiSał się chazan seryjny morderca który wyskrobał ,jak sam się przyznał, około 500 płodów i dorobił się przy tym majątku, a teraz udaje zagorzałego "obrońcę" życia... yebany obłudny katol!!!
katolicka deratyzacja Polski2021.11.20 16:03
PO to niemiecka partia faszystowska
katolicka deratyzacja Polski2021.11.21 11:26
Odbiło mi bardziej niż zwykle po mszy i wódce. PiS to mieszanka faszyzmu z komunizmem.
Albert2021.11.20 14:29
Nie ma to jak poparcie Chazana, czyli gościa, który zbił majątek na skrobaniu, a teraz jest wielkim przeciwnikiem aborcji. Klasyczny przykład katoprawackiej hipokryzji, który zasługiwałby wyłącznie na pełne pogardy splunięcie, gdyby nie to, że po prostu szkoda na to coś śliny.
katolicka deratyzacja Polski2021.11.20 16:05
Komunisci najbardziej nienawidza tych komuchow,ktorzy stali sie Polakami. My katolicy ich witamy z otwartymi rekami !
Suweren2021.11.20 14:28
Powiedzcie to rodzinie tej biednej młodej kobiety z Pszczyny.
kayolicka deratyzacja Polski2021.11.20 16:06
PO to partia faszystowska
Suweren2021.11.20 16:32
A Kopernik była kobietą.
katolicka deratyzacja Polski2021.11.20 16:42
PO to partia faszystowska
katolicka deratyzacja Polski2021.11.21 11:27
PiS to partia faszystowska.
Żydokokmuchy to zbrodniarze2021.11.20 14:26
Zbrodnie żydokomuny już dawno przerosły zbrodnie hitlerowców. Zresztą przez dłuższy czas mordowali razem.