W najnowszym sondażu agencji Research dla "Rzeczpospolitej" zapytano Polaków, czyja władza: prezydenta czy premiera, powinna zostać wzmocniona. 

31 procent respondentów opowiedziało się za poszerzeniem prerogatyw prezydenta, natomiast zaledwie 11,2 wskazało na potrzebę wzmocnienia władzy szefa rządu.

Jednak na uwagę zasługuje inna odpowiedź. Zwyciężyła bowiem zupełnie inna opcja. Aż 37, 1 procent badanych zagłosowało, że nie powinno się zwiększać władzy... żadnego z nich. 

Ponadto, 20,7 proc. ankietowanych wskazało odpowiedź: "Nie wiem/trudno powiedzieć". 

Sondaż został przeprowadzony w dniach 26-27 czerwca. 

yenn/Rp.pl, Fronda.pl