W sobotę 8 grudnia w Polsce będzie miała miejsce premiera książki Papieża Franciszka o modlitwie „Zdrowaś Maryjo”.

Książka „Ave Maria” to przejmująca rozmowa o Kobiecie, o Maryi, której historia jest piękna i zadziwiająca. Z Papieżem Franciszkiem dialog prowadzi ojciec Marco Pozza. Duchowni przybliżają nam niezwykłą historię Matki Jezusa Chrystusa.

Zdrowaś Mario, łaski pełna to początek modlitwy, której uczy się nas od dziecka i która, przede wszystkim w trudnościach, rozkwita na ustach i w sercach. Papież Franciszek mierzy się z tajemnicą Maryi rozważając wers po wersie tę modlitwę.

Bóg pozdrawia Maryję, jak mówi Ojciec Święty: "Uczyniłem Cię pełną mej miłości, pełną Mnie, i tak jak będziesz pełna Mnie, będziesz napełniona moim Synem, a potem wszystkimi dziećmi Kościoła". Ale łaska na tym się nie kończy. „Piękno Maryi jest pięknem, które daje owoce, to piękno-matka”.

Papież Franciszek porusza tajemnicę Maryi w żywym i owocnym dialogu z ojcem Marco Pozza, teologiem i kapelanem więziennym w Padwie.

Matka Boża "jest normalnością, jest kobietą, którą każda kobieta jest w stanie naśladować". Pracowała, robiła zakupy, pomagała Synowi i mężowi. Jednak staje się narzędziem przymierza. Właśnie na kobiecie i jej roli skupia rozważanie Papież: "Kościół jest kobietą, Kościół nie jest mężczyzną, Kościół to nie jest, „on”. My duchowni jesteśmy mężczyznami, ale nie jesteśmy Kościołem". [Kościół zarówno w jęz. włoskim jak i łacińskim jest rodzaju żeńskiego.]

„Chrześcijańska historia zaczyna się od kobiety, która potrafi się zadziwić. Pewien poeta zwykł mawiać, że kto traci zdolność zadziwiania się, przedwcześnie się starzeje. Chciałoby się niemalże powiedzieć, że jeśli ktoś nie potrafi się zadziwić – lub dać się zadziwić Bogu – sam nie wie, co w życiu traci” – mówi ojciec Marco Pozza.

„Tak właśnie jest, ponieważ Bóg jest Bogiem niespodzianek. Zdumienie jest cnotą, której w obiegu już brak. Weź dziecko, pokaż mu coś, co przyciągnie jego uwagę: natychmiast się zdziwi. Zdumienie jest cnotą dzieci. Jeśli zatracimy tę zdolność, nie zdołamy zrozumieć Maryi. Aby Ją zrozumieć, trzeba zawrócić, cofnąć się, stać się dzieckiem, doświadczyć dziecięcego zdumienia, powiedzieć „Zdrowaś Maryjo” jako dziecko, z sercem dziecka, oczami serca. Nasza kultura to utraciła. Umiejętność zdumiewania się nie jestpowszechna, musimy ją na nowo odnaleźć w życiu Kościoła. Musimy się na nowo nauczyć zadziwiać” – odpowiada Ojciec Święty.

Zadziwić się podczas lektury Ave Maria czytelnik będzie mógł wiele razy.

 

Polska edycja: Wydawnictwo Ojców Franciszkanów Niepokalanów.

Objętość 160 stron/oprawa twarda/format A5

Cena detaliczna: 29 złotych.