Sto lat temu nasi dziadkowie i pradziadkowie odbudowywali Polskę po ponad stuletnich zaborach” – pisze premier Mateusz Morawiecki w swoim wpisie na Facebooku.

Szef polskiego rządu przypomniał:

Walka o granice państwa trwała co najmniej trzy lata, przez cztery lata budowano podwaliny ustrojowe, odbudowa gospodarki i dostosowanie jej do nowych realiów trwało przez cały okres międzywojenny. Pomimo różnic światopoglądowych, wszyscy Polacy w jednym byli zgodni, że Polska musi powstać – tu i teraz”.

Wskazał, że 102 lata temu Polacy pragnęli, aby Polska była niepodległa i możliwe było budowanie życia lepszego i sprawiedliwszego. Dodał:

Swoim czynem dowiedli, że pomimo trudności, różnic światopoglądowych było to wykonalne. Zasłużyli na chwałę, stali się wzorem dla następnych pokoleń, które zdawały egzamin podczas II wojny światowej, a po jej zakończeniu, w walce z systemem komunistycznym”.

Na koniec napisał:

Jeżeli dzisiaj niektóre środowiska rozpowszechniają zwyczaj tzw odbrązowywania tego czy innego patrioty, aby wykazać jego małość i marność, przynosi to olbrzymią szkodę dla patriotyzmu, historii, dla Polaków”.

Wskazał również:

Obiektywne sądy są jak najbardziej potrzebne, ale nie dla obdzierania z zasług by zadowolić garstkę żądnych sensacji.

Pochylmy się zatem nad naszymi dziejami, bo bez ich znajomości, staniemy się niczym roślina bez korzeni”.

dam/facebook,Fronda.pl