- Przy premierze zostanie powołana nowa rada ds. walki z koronawirusem, w szerszej formule; w jej gronie, oprócz lekarzy, znajdą się m.in. ekonomiści i socjolodzy - powiedział dzisiaj minister zdrowia Adam Niedzielski.

Dotychczas funkcjonująca Rada Medyczna przy premierze, w skład której wchodzili wyłącznie specjaliście z dziedziny medycyny i wirusologii, rozpadła się w miniony piątek. 13 z 17 jej członków złożyło rezygnację. Przyczyną rezygnacji był niedostateczny wpływ wydawanych przez Radę rekomendacji na podejmowane następnie decyzje.

W reakcji na rozpad Rady Medycznej, rząd zdecydował się na powołanie nowego ciała doradczego w zmienionej formule.

- Zmiana będzie polegała przede wszystkim na poszerzeniu formuły, czyli szerszego spektrum ekspertów, którzy będą pomagali i doradzali panu premierowi, jak projektować już nie tylko walkę z pandemią, ale mamy nadzieję, że także proces wychodzenia z pandemii za kilka miesięcy - mówił Niedzielski.

Jak mówił Niedzielski, "Rada będzie uwzględniać nie tylko aspekty medyczne, ale też te związane z życiem gospodarczym i społecznym".

Niedzielski dodał również, że wielu członków dawnej Rady Medycznej to także konsultanci krajowi. Będą oni zaangażowani w doradzanie ministrowi zdrowia.

- Pewna grupa konsultantów będzie wyciągnięta przed nawias, można tak powiedzieć, z tej ogólnej grupy konsultantów, i na poziomie ministra zdrowia będzie w sposób nieformalny doradzała i pomagała w podejmowania decyzji dotyczących walki z pandemią - powiedział minister zdrowia. 

Niedzielski podziękował członkom Rady Medycznej przy premierze za ich pracę. - Skłonność do pomagania, do doradzania, z którą miałem do czynienia przez cały ten okres, wskazywała na ogromną wiedzę, ale także na ogromne oddanie i zaangażowanie - powiedział.

jkg/pap