W Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbywa się już III edycja Forum Wizja Rozwoju. Omawiane są na niej najważniejsze wyzwania stojące przed polską gospodarką. Jest to obecnie największe wydarzenie gospodarcze w północnej Polsce. Udział w tej konferencji umożliwia także wymianę doświadczeń biznesowych oraz poszukiwanie wspólnych projektów gospodarczych.

W forum wziął udział premier Mateusz Morawiecki. W trakcie wystąpienia otwierającego forum powiedział on m.in.:

- Patrząc na to, jak Polska poradziła sobie z problemami gospodarczymi do tej pory, jesteśmy stawiani za wzór. Niedawno „Die Welt” podkreślał, że jesteśmy odporni na koronawirusa gospodarczo.

Dodał też:

- wolałbym z pokorą i z umiarem popatrzeć na te dane, na te informacje, które płyną o nas i do nas z całego świata, bo ta walka czy może nawet ta wojna współczesnego świata na pewno nie została jeszcze zakończona. Jej rezultat zależy również od spójności całego społeczeństwa, od tego czy opozycja będzie potrafiła zrozumieć, że już ten czwórskok, jest trójskok, a to był ten wyborczy czwórskok, jest za nami. Że teraz przed nami ponad 3 lata na współpracę. Współpracę między rządzącymi i opozycją.

Premier podkreślił:

- Dlatego zaprosiłem również przedstawicieli wszystkich obecnych w parlamencie partii opozycyjnych do dyskusji nt. Białorusi. Bo to dzisiejsze ognisko zapalne. Tu musimy działać wspólnie. Od tego, jak rozwiążemy ten problem, ten węzeł gordyjski, zależy jednocześnie przyszłość całej Europy Środkowej

mp/kancelaria premiera/forum wizja rozwoju/300polityka.pl