W dniu dzisiejszym odbywa się spotkanie grupy V4, w którym uczestniczy premier Mateusz Morawiecki. Jest to spotkanie poprzedzające zaplanowany na 19 czerwca szczyt Rady Europejskiej.

Warto zaznaczyć, że przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej 1 lipca 2020 przejmuje po Czechach Polska.

Na spotkaniu tym, zgonie z informacją KPRM, mają zostać omówione:

- propozycja Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2021-2027,

- projekt Europejskiego Funduszu Odbudowy,

- bieżące kwestie unijne, w tym wyzwania związane z polityką migracyjną i kontrolą granic.

KPRM podaje:

- Polska podkreśla konieczność zachowania zasadniczej roli polityki spójności i wspólnej polityki rolnej w przyszłym budżecie unijnym. W kontekście projektu Europejskiego Funduszu Odbudowy Polska zwraca również uwagę na zasadność udzielenia istotnego wsparcia finansowego dla państw członkowskich dotkniętych kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa – przy założeniu przyjęcia sprawiedliwych mechanizmów dystrybucji środków przewidzianych w jego ramach, uwzględniających rzeczywistą zamożność poszczególnych państw. Polska liczy na zachowanie spójności stanowisk państw Grupy Wyszehradzkiej w tym zakresie

mp/tt/kprm