Pozew organizacji LGBT wobec Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych oddalony przez sąd - zdjęcie
21.04.21, 21:29Fot. via: Pixabay

Pozew organizacji LGBT wobec Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych oddalony przez sąd

26

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo Fundacja na Rzecz Różnorodności Społecznej w Warszawie wobec Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza. Pozwy złożyły także inne osoby i organizacje LGBT m.in. Kampania Przeciw Homofobii. Przyczyną była opinia Stowarzyszenia na temat zajęć z tzw. edukacji antydyskryminacyjnej rozesłana do dyrektorów szkół i ministra edukacji narodowej. Pozwane Stowarzyszenie reprezentowali przed sądem prawnicy Instytutu Ordo Iuris.

W 2016 r. Stowarzyszenie wysłało pismo do dyrekcji szkół i ministra edukacji, wyrażający rodzicielską opinię o szkodliwym charakterze zajęć z edukacji seksualnej – tzw. warsztatów antydyskryminacyjnych i „kodeksu równego traktowania”. Eksperci organizacji w liście otwartym dokładnie opisali treść, przebieg i sposób docierania do szkół tego typu programów i jednocześnie poinformowali o poglądach osób prowadzących zajęcia, jak również powiązanych z organizacjami strojącymi za przygotowanie warsztatów antydyskryminacyjnych.

Organizacje LGBT, przy wsparciu „Gazety Wyborczej” zorganizowały zbiórkę pieniędzy na siedem pozwów przeciwko Stowarzyszeniu Rodzin Wielodzietnych. Pozwy o naruszenie dóbr osobistych skierowali prof. Małgorzata Fuszara - współodpowiedzialna za przyjęcie przez Polskę genderowej Konwencji stambulskiej, Marta Konarzewska - działaczka LGBT, uczestnicząca w akcji „Szturm na szkoły”, usunięta niegdyś za obsceniczność z Parady Równości oraz Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, Kampania Przeciw Homofobii i Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej.

List otwarty "Stowarzyszenia zawierał informacje powszechnie dostępne w publikacjach i materiałach edukacyjnych kursów antydyskryminacyjnych". Mimo to, zarzucono Stowarzyszeniu naruszenie dóbr osobistych i zażądano przeprosin oraz finansowego zadośćuczynienia. Zarzut jest tym bardziej bezpodstawny, że większość pozwów wniesiono w imieniu osób lub organizacji, które nie zostały nawet wymienione w treści materiałów opublikowanych przez Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych, które zostały wskazane w pozwie jako rzekomo naruszające dobra osobiste.

20 kwietnia 2021 w Sądzie Okręgowym w Warszawie odbyła się pierwsza rozprawa w jednej ze wskazanych spraw. Zakończyła się ona oddaleniem powództwa wytoczonego przez Fundację na Rzecz Różnorodności Społecznej. W ustnym uzasadnieniu, sąd stwierdził, że dwa stowarzyszenia mające odmienne poglądy na ten sposób przeprowadzania zajęć mogą wyrażać publicznie swoje opinie dotyczące społecznie istotnej kwestii, natomiast krytyka zawarta w liście otwartym znajdowała się w granicach wolności słowa, gwarantowaną przez Konstytucję, i nie zawierała nieprawdziwych informacji.

"Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie cieszy z uwagi na fakt, iż sąd przeciwstawił się próbie zakneblowania pozwanemu stowarzyszeniu ust i wskazał, że prawem a wręcz obowiązkiem statutowym jest informowanie i przestrzeganie rodziców, przed treściami przekazywanymi dzieciom, które mogą być kontrowersyjne" – komentuje adw. dr Bartosz Lewandowski, dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Instytutu Ordo Iuris, pełnomocnik pozwanego stowarzyszenia.

„Jednolite orzecznictwo sądów polskich i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jednoznacznie podkreśla, że osoby publiczne, takie jak pełnomocnik rządu ds. równego traktowania, powinny liczyć się z krytyką z strony społeczeństwa obywatelskiego. Wyrazicielami takiej krytyki są przede wszystkim organizacje społeczne takie jak Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza. Serię pozwów odczytujmy jako próbę wywarcia trwałego efektu mrożącego wobec skutecznych działań organizacji występujących w obronie rodziców i dzieci” – komentuje mec. Jerzy Kwaśniewski, prezes Ordo Iuris.

Jest to druga sprawa zakończona sukcesem. W pierwszej, powód Jan Świerszcz wycofał pozew po zapoznaniu się z argumentacją przedstawią przez prawników z Instytutu Ordo Iuris. Pozostałe sprawy znajdują się obecnie w toku postępowania.

Ordo Iuris

Komentarze (26):

Max2021.04.22 16:57
Od dawna już o nich mówię: LGBT QWERTY
tęczowy ormowiec2021.04.22 11:29
w tym skrócie "lgbt+" brakuje mi litery "z" czyli lewaków o upodobaniach zoofilskich
Prawda dla idiotów!2021.04.22 8:45
"margot" jest kobietą :-))
Anonim2021.04.22 10:25
PiSdzielce są wściekłe, bo kolo obraca dwie laski naraz, a oni mogą tylko co najwyżej trzepać kapucyna, a i to nie zawsze, bo im nie staje. 😁😁😁
AAAtomek2021.04.22 11:27
ja nie trzepię
Cool2021.04.24 9:58
Komentarz zbędny! :-)) >>>> https://bi.im-g.pl/im/f1/fd/18/z26204913V,Blokada-aresztowania-aktywistki-LGBT--Margot-Malgo.jpg ....
Anonim2021.04.22 16:58
Ta kobieta jest margotem
Mało znane fakty2021.04.22 8:34
wolna-polska.pl/wiadomosci/pedofilia-brudny-sekret-talmudu-ted-pike-2019-08 www.youtube.com/watch?v=y2CgwzTYsR8 bibula.com/?p=20171
Wicio oPłatek2021.04.22 6:19
każdy pedofil z szołbiznesu - ma tylko niekontrolowaną emocjonalność
Kupa z Wojewodowa wynocha2021.04.22 6:17
z TVN
Anonim2021.04.22 2:35
Każdy pederasta to pedofil.
Anonim2021.04.22 3:32
Każdy ksiądz pederasta to pedofil.
Wania Antonim doda , że każdy rabin i cadyk pedryl2021.04.22 6:15
to pedofil. Ale prawdą jest, że wśród homosekdualistów jest dużo więcej pedofilii. A Wania to poedryl i pexxxxxxxa oraz największy zwalacz gruch
Anonim2021.04.22 8:40
każdy ksiądz pedofil to gej.
Anonim2021.04.22 10:23
Nieprawda, pedofil z mojej parafii dymał dziewczynki.
Anonim2021.04.22 2:31
Pedofilia chce przejąć dzieci w szkołach i przedszkolach. Niedoczekanie wasze.
Prawda w oczy2021.04.21 23:23
PEDERASTIA to obrzydliwe ZBOCZENIE. Podobnie jak inne "orientacje seksualne LGBT+" - pedofilia, zoofilia, koprofilia
Anonim2021.04.21 23:49
Brzmi jak plan lekcji z seminarium duchownego.
abcd2021.04.21 22:12
Jeśli kochasz swoje dzieci, protestuj przeciwko homopropagandzie. P e d e r a ś c i i lesbijki dzieci nie mają, zatem muszą sięgnąć po TWOJE dziecko. Czy zrówność TOBIE też odebrała rozum? Jeśli kochasz swoje dzieci, powiedz NIE homopropagandzie. Czytaj więcej na "henryk dabrowski pl" https://henryk-dabrowski.pl/index.php?title=Je%C5%9Bli_kochasz_swoje_dzieci,_protestuj_przeciwko_homopropagandzie
Anonim2021.04.21 22:18
Tak, tak, precz z katopropagandą w szkołach. Funkcjonariusze pedokultu won od dzieci!
Anonim2021.04.21 22:08
Wara zboczeńcom od dzieci, nikt w imię prawa nie będzie uprawiał pedofili, poszli won.
Anonim2021.04.21 22:17
Dokładnie - JBĆ KLR! Czarne pedofiluchy, łapy precz od dzieci!
Anonim2021.04.22 2:33
Nie ośmieszaj się zboczeńcu zrzucając winę na księży. Statystki pokazują że najczęściej pedofilem jest pederasta.
ZERRO2021.04.22 3:36
Według ks. Oko - 60% księży to homoseksualiści a prawie każdy ksiądz homoseksualista to pedofil.
Anonim2021.04.21 22:01
Prawdziwa rodzina diesel i benzyna. Precz z LPG!
Skrzypek na dachu2021.04.21 21:44
Dosc juz tenczowej demoralizacji LKGBPQZ .