POTĘŻNA modlitwa o uwolnienie do Pana Jezusa - zdjęcie
03.12.20, 12:30zdj. domena publiczna, Wikimedia Commons, CC0

POTĘŻNA modlitwa o uwolnienie do Pana Jezusa

7

Panie Jezu Chryste!

Uznaje Cie moim Stwórca, Zbawca, Panem i Królem!

Ty wziąłeś na siebie moje grzechy i umarłeś za nie na krzyżu, a trzeciego dnia zmartwychwstałeś, teraz zaś przekazujesz przebaczenie przez swój Kościół w Sakramencie Pokuty i Pojednania.

Dziękuję Ci Panie Jezu za to, co uczyniłeś dla mnie i dla całej ludzkości. Swoim posłuszeństwem dla woli Ojca niebieskiego, zwyciężyłeś pysznego szatana i wyzwoliłeś nas z jego niewoli.

Wysławiam Cię i uwielbiam, o Boże, nieogarniony w swej miłości, dobroci i miłosierdziu. Maryjo Niepokalana, święty Michale Archaniele, mój Aniele Stróżu, wszyscy Aniołowie i Święci, a zwłaszcza nasi Patronowie, dopomóżcie mi w wysławianiu Boga, który mnie kocha, przebacza moje grzechy i daje Siebie na duchowy pokarm dla mej duszy! Przepraszam Cię, Panie Jezu, za tak ospale i ozięble dawanie odpowiedzi na Twoją miłość i za to, ze nie otwieram się w pełni na działanie Ducha Świętego, na przyjęcie Twoich łask, nie korzystam w pełni z władzy i mocy, której mi udzieliłeś do pokonania szatana i złych duchów. Żałuję, Panie, ze wiele razy uległem ich kłamstwu i nie wykonywałem twoich nakazów i przykazań. Przebacz mi, mój Zbawicielu! Chcę odtąd całkowicie należeć do Ciebie, bowiem wszystko mogę w Tobie, Który mnie umacniasz! Wyrzekam sie szatana i jego nieposłuszeństwa, kłamstwa i samowystarczalności. Wyznaję, że bez Ciebie, Panie, nie mogę uczynić nic dobrego. Dlatego licząc na Twe miłosierdzie i na osłonę Twojej najdroższej Krwi, na wstawiennictwo Twej Najświętszej Matki Maryi i mojej duchowej Matki, na pomoc świętego Michała Archanioła, mego Anioła Stróża, wszystkich Chórów anielskich i wszystkich Świętych, nakazuję ci szatanie:

Odejdź ode mnie aż na dno piekła i nie wracaj więcej! Odejdź od moich bliskich, (od mego męża, zony, syna, córki, moich dzieci), moich krewnych, sąsiadów, przyjaciół i znajomych!

JEZUS CHRYSTUS jest moja siłą i mocą! Wierzę w Ciebie, Panie Jezu i chcę zawsze należeć do Ciebie!

W imię Jezusa rozkazuję wam przeklęte duchy:

Odejdźcie ode mnie i od moich bliskich! Odejdźcie duchy pychy, nieczystości i zazdrości!

Mocą Chrystusa nakazuje ci:

Odejdź ode mnie i od moich bliskich szatanie gniewu, obżarstwa, pijaństwa i lenistwa!

Idź precz, duchu nienawiści, rozłamów i przemocy! Strącam cie na dno piekła! Należę do mego Zbawcy i Pana Jezusa Chrystusa! ON przelał za mnie swoją Krew, Jego na wieki chcę wysławiać i uwielbiać, i Jemu dziękować!

Panie Jezu, ulecz wszystkie rany mojej duszy i mojego ciała! Uzdrów rany mego niemowlęctwa i dzieciństwa, rany młodości i wieku dojrzałego.

O mój Zbawicielu! Chce odtąd używać mego zdrowia i wszystkich moich sił do czynienia dobrze i do zachowania Twoich świętych przykazań. Dziękuję Ci za to, że mnie miłujesz odwieczną miłością, że uzdrawiasz i umacniasz całą moją osobę. Razem z Maryją Niepokalaną, z świętym Michałem Archaniołem, z Aniołami i wszystkimi Świętymi, chcę wysławiać Twoje imię: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

Komentarze (7):

polecam i tę MODLITWĘ:2020.12.3 15:32
z sieci : " Panie ! Przodkowie nasi miłosierdziem tknięci, plemię tułacze do kraju przyjęli, a dzisiaj żydzi niewdzięczni, zawzięci, na zgubę Polski podle się spiknęli. **Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Polskę od żydów racz wyzwolić Panie**! żyd nasze miasta i wsie zawojował, handel i przemysł zabrał w swoje ręce, nawet uczelnie wyższe opanował i kraj pogrążył w ubóstwie, w udręce!, **Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Polskę od żydów racz wyzwolić Panie**! żyd sieje bezwstyd! i ludność rozpaja, knajpy i domy rozpusty otwiera, bolszewizm szczepi, Polaków rozdwaja, mienie i zdrowie i rozum odbiera.**Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Polskę od żydów racz wyzwolić Panie**! żyd wiarę świętą kopie i wyszydza, kult dla złotego cielca wszędzie szerzy, Orła Naszego Białego zohydza i tylko w pieniądze i szachrajstwa wierzy. **Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Polskę od żydów racz wyzwolić Panie**! żyd próżność mocarstw zagranicznych łechce, i na swe krzywdy kłamliwie się skarży - źle mu jest w Polsce, a iść od Nas nie chce, i o wszechwładztwie chytrze tutaj marzy. **Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Polskę od żydów racz wyzwolić Panie**! Nawet już ziemię polską wykupuje, i jemu plony Polska rodzi gleba, a tylu naszych po świecie wędruje, by w obcych krajach szukać kęsa chleba. **Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Polskę od żydów racz wyzwolić Panie! Boże Wszechmocny i Ty Panno Święta, Korony Polskiej Przeczysta Królowo! Polska chce zrzucić te ohydne pęta! i być naprawdę WOLNĄ, NARODOWĄ! Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Polskę od żydów racz wyzwolić Panie**! "
Anon2020.12.3 14:31
Dzięki tej modlitwie osiągnąłem niebo i zdobyłem stójkę pozwalającą na zresetowanie tego kurwidołka zwanego Wszechświatem, uczynienia go idealniejszym od Boga oraz pędzić z nieskończoną prędkością. Dzięki Pucci
Odejdź ode mnie aż na dno piekła2020.12.3 13:08
Odejdź ode mnie aż na dno piekła i nie wracaj więcej! Odejdź od moich bliskich, (od mego męża, zony, syna, córki, moich dzieci), moich krewnych, sąsiadów, przyjaciół i znajomych! JEZUS CHRYSTUS jest moja siłą i mocą! Wierzę w Ciebie, Panie Jezu i chcę zawsze należeć do Ciebie! W imię Jezusa rozkazuję wam przeklęte duchy: Odejdźcie ode mnie i od moich bliskich! Odejdźcie duchy pychy, nieczystości i zazdrości! Mocą Chrystusa nakazuje ci: Odejdź ode mnie i od moich bliskich szatanie gniewu, obżarstwa, pijaństwa i lenistwa! Idź precz, duchu nienawiści, rozłamów i przemocy! Strącam cie na dno piekła! Należę do mego Zbawcy i Pana Jezusa Chrystusa! ON przelał za mnie swoją Krew, Jego na wieki chcę wysławiać i uwielbiać, i Jemu dziękować! Panie Jezu, ulecz wszystkie rany mojej duszy i mojego ciała! Uzdrów rany mego niemowlęctwa i dzieciństwa, rany młodości i wieku dojrzałego. O mój Zbawicielu! Chce odtąd używać mego zdrowia i wszystkich moich sił do czynienia dobrze i do zachowania Twoich świętych przykazań. Dziękuję Ci za to, że mnie miłujesz odwieczną miłością, że uzdrawiasz i umacniasz całą moją osobę. Razem z Maryją Niepokalaną, z świętym Michałem Archaniołem, z Aniołami i wszystkimi Świętymi, chcę wysławiać Twoje imię: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Odejdź ode mnie aż na dno piekła2020.12.3 12:51
Odejdź ode mnie aż na dno piekła i nie wracaj więcej! Odejdź od moich bliskich, (od mego męża, zony, syna, córki, moich dzieci), moich krewnych, sąsiadów, przyjaciół i znajomych! JEZUS CHRYSTUS jest moja siłą i mocą! Wierzę w Ciebie, Panie Jezu i chcę zawsze należeć do Ciebie! W imię Jezusa rozkazuję wam przeklęte duchy: Odejdźcie ode mnie i od moich bliskich! Odejdźcie duchy pychy, nieczystości i zazdrości! Mocą Chrystusa nakazuje ci: Odejdź ode mnie i od moich bliskich szatanie gniewu, obżarstwa, pijaństwa i lenistwa! Idź precz, duchu nienawiści, rozłamów i przemocy! Strącam cie na dno piekła! Należę do mego Zbawcy i Pana Jezusa Chrystusa! ON przelał za mnie swoją Krew, Jego na wieki chcę wysławiać i uwielbiać, i Jemu dziękować! Panie Jezu, ulecz wszystkie rany mojej duszy i mojego ciała! Uzdrów rany mego niemowlęctwa i dzieciństwa, rany młodości i wieku dojrzałego. O mój Zbawicielu! Chce odtąd używać mego zdrowia i wszystkich moich sił do czynienia dobrze i do zachowania Twoich świętych przykazań. Dziękuję Ci za to, że mnie miłujesz odwieczną miłością, że uzdrawiasz i umacniasz całą moją osobę. Razem z Maryją Niepokalaną, z świętym Michałem Archaniołem, z Aniołami i wszystkimi Świętymi, chcę wysławiać Twoje imię: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Szatan2020.12.3 12:58
Potężne zaklęcie, każdy by się przestraszył. Jak nie, to nie, spadam bo jestem zaproszony na prawicową imprezkę w Brukseli, będziemy się modlili w gronie prawicowych europarlamentarzystów o zachowanie rodzin od pokus.
Andrzej2020.12.4 15:54
Każdy może upaść. I upada. Rzecz w tym by po upadku podnosić się. nie pozostawać w zgniliźnie grzechu. TY także możesz spróbować nie tkwić w grzechu. TY także możesz podnieść się i pójść za Jezusem. ON ci przebaczy twoje słabości. Musisz jedynie zacząć żałować swoich grzechów. Musisz GO poprosić o przebaczenie. BÓG CIE KOCHA.
Anonim2020.12.3 12:49
JC wygląda jakby browarka zamawiał, a diabeł mówił: Już niosę!