Nie będzie postępowania wyjaśniającego ws. profesora Aleksandra Nalaskowskiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu po jego głośnym felietonie, który opublikował tygodnik „Sieci”. Decyzją Rzecznika Dyscyplinarnego UMK ds. Nauczycieli Akademickich postępowanie zostało umorzone.

O sprawie informuje portal wpolityce.pl, który dotarł do dokumentu, w którym przedstawiona została decyzja Rzecznika. Napisano w nim między innymi, że w toku postępowania powołany został biegły sądowy z zakresu językoznawstwa i komunikacji społecznej, który orzekł między innymi:

Tekst opublikowany w formie felietonu nie ma charakteru informacyjnego, lecz służy przedstawieniu subiektywnego stanowiska autora”.

Biegły ocenił także:

Użyte w tekście zwroty należy traktować jako wypowiedź krytyczną pod adresem określonej grupy osób - opublikowanie felietonu nie wyczerpuje znamion działania będącego przejawem dyskryminacji”.

Dodał też między innymi, że:

W felietonie nie ma treści, które mogłyby wywołać poczucie zagrożenia”.

dam/wpolityce.pl,Fronda.pl