Zagłódź raka postem!!! - zdjęcie
01.03.17, 17:37Fot. Destroyer of Furies, lic. CC BY-SA 4.0 via Wikipedia

Zagłódź raka postem!!!

Czy raka można zagłodzić? Okazuje się, że do pewnego stopnia tak, a post może być skuteczną metodą walki z nowotworem. 

W skrócie chodzi o "odżywianie się" komórek nowotworowych glukozą. Komórki jej pozbawione nie mogą rozwijać się w zbyt szybkim tempie. Tym samym post może dopomóc w walce z chorobą. Teorię na ten temat sformułował Profesor Valter Longo z uniwersytetu w południowej Kalifornii. 

Według badań naukowca specjalizującego się w biologii już czterodniowy post sprawa, że komórki nowotworowe tracą dostęp do swojego podstawowego źródła pożywienia. 

Naturalnie samo poszczenie nie jest wystarczającym środkiem w walce z nowotworem, lecz jedynie pewnym krokiem. Komórki rakowe po "odcięciu" dostępu do glukozy po pewnym czasie znalazłyby sobie inne źródło pożywienia w postaci enzymów zwanych kinazami białkowymi. Tym samym według badań prof. Longo pacjent po odbyciu postu powinien przyjmować inhibitory kinaz białkowych, które blokowałyby produkcję pożywienia zastępczego dla komórek nowotworowych. 

Obecnie teoria profesora Longo znajduje się wciąż w fazie eksperymentów i testowana była jedynie na niektórych typach nowotworów. Jednak terapia, która mogłaby stanowić zamiennik dla wyniszczającej chemioterapii, interesuje również badaczy europejskich. 

Longo w swoich badaniach opierał się w dużej mierze na pracach niemieckiego biochemika Otto Warburga. Naukowiec ten w 1931 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny za badania nad procesami "oddychania" komórek. To właśnie Warburg odkrył, że komórki rakowe nie potrzebują do życia tlenu, zaś składnikiem niezbędnym im do przetrwania jest glukoza. 

Według Warburga komórki nowotworowe najlepiej rozwijają się, gdy zostaje zachwiana kwasowo-zasadowa równowaga organizmu. Czyli mówiąc krótko np. w sytuacji, gdy spożywamy za dużo cukrów. 

Jak zaznacza prof. Longo, post nie tylko pozbawia raka glukozy, ale też sprawia, że inhibitory kinazy białkowej są bardziej skuteczne. Należy oczywiście pamiętać, że teoria Longo wciąż jest w fazie eksperymentów i nie można zapominać o fachowej opiece lekarskiej, opierając się jedynie na poście, jednak bez wątpienia ograniczenie w diecie cukrów, a także zachowywanie kilkudniowych postów może wspomóc nasz organizm tak w walce z nowotworem, jak i w zabezpieczeniu go przed nowotworami w przyszłości.

daug