06.02.14, 09:32Okładka najnowszego numeru "Polityki"

Poseł SP o tekście z "Polityki": Nieprawda!

Pod nowosądeckim niebem żyje stu bezdomnych, ale Arkadiusza Mularczyka, posła, interesuje dobro jednego. Bezdomny już nie wytrzymuje tego psychicznie” - można przeczytać w artykule Edyty Gietkiej w „Polityce”. Tekst nosi tytuł: „Osobisty bezdomny posła Mularczyka” (w wersji papierowej „Pośli upór”).

Oburzony publikacją jest poseł Mularczyk, który wystosował w tej sprawie do redaktora naczelnego „Polityki” Jerzego Baczyńskiego przedsądowe wezwanie do zaprzestania naruszania jego dóbr osobistych i prywatności. „W dalszej kolejności podjęte zostaną kroki w celu zaprzestania kolportażu tygodnika. O ile wydawca nie zdecyduje się na dobrowolne wycofanie publikacji jeszcze w tym tygodniu zostanie złożone do sądu stosowne powództwo” - czytamy w oświadczeniu posła Solidarnej Polski.

Mularczyk zapewnia, że wszelkie podjęte przez niego działania względem osoby opisanej w „Polityce” miały na celu „ochronę życia i zdrowia osoby bezdomnej oraz poprawę jej warunków bytowych i podejmowane były w zgodzie z obowiązującymi przepisami, a także w celu zapewnienia przestrzegania prawa przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza”. Poseł SP dodaje, że tezy zawarte w tekście Gietkiej są nieprawdziwe i godzą w jego dobre imię.

Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie informacji w oparciu o nierzetelne i nieprawdziwe publikacje red. Edyty Gietka godzących w moje dobra osobiste oraz prawo do prywatności moje, małżonki oraz mojej rodziny skutkować będzie podjęciem przeze mnie stosownych kroków prawnych w celu ochrony naszych dóbr osobistych” - konstatuje Mularczyk.

Beb

Komentarze

anonim2014.02.6 9:49
@arbiter http://wyborcza.pl ??? Poważnie? Ja cię sunę, no ale autorytet! Buchacha!
anonim2014.02.6 10:01
@arbiter: Wybiórcza autorytetem...hahahahaha..nie no nie mogę..hahahaha
anonim2014.02.6 10:07
tygodnik Polityka jest załozony przez UBeków i Ubecja wraz z potomkami Ubeków tam pisze.
anonim2014.02.6 13:35
Przeczytajcie to: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114881,15405710,HRW_ujawnia_szokujace_nagrania_masowych_atakow_na.html
anonim2014.02.6 15:17
ta gazeta to ścierwo