Pomódl się za kapłanów! Dziś Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana - zdjęcie
27.05.21, 06:10Fot. Andreas Wahra via Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Pomódl się za kapłanów! Dziś Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

6

W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, rzekł:

«Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś.

Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi.

Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata.

Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie.

Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak

Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś.

I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś i że Ty ich umiłowałeś, tak jak Mnie umiłowałeś.

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata.

Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich» (Z rozdz. 17 Ewangelii wg św. Jana)

 

Czcimy Jezusa Chrystusa, najwyższego i wiecznego Kapłana, ale myślimy o wszystkich kapłanach. Kapłaństwo bierze się przede wszystkim z podziwu wobec majestatu Boga – jak u Izajasza, który wszedłszy do świątyni zobaczył królującego Jahwe; patrząc na Boga, poznaje swój grzech, ale zarazem doznaje miłosierdzia. Natychmiast chce, aby również inni doznali potęgi Bożej miłości, jak i on doznał jej przed chwilą, dlatego na pytanie Boże wyznaje: „Oto ja, poślij mnie”. I tak człowiek staje jako obecny jako Obecnego: nie ucieka w grzech, kłamstwo, ułudę, ale ucieka w Boże miłosierdzie.

Aby to było możliwe w pełni i na zawsze Jezus stał się człowiekiem i postanowił, abyśmy tej mocy Bożej miłości mogli doznawać poprzez święte sakramenty. „To, co było widzialne w Chrystusie przeszło w sakramenty” – wyjaśniał w IV w. św. Leon Wielki. Nie możemy teraz Jezusa zobaczyć oczyma ciała, ale możemy doznać Jego mocy poprzez uzdrawiającą moc świętych misteriów Eucharystii, chrztu, pokuty… Kapłani, którzy je celebrują, w jakiś sposób muszą być zawsze gotowi, aby naśladować Jezusa także w Jego Męce. Ta tajemnica ma miejsce szczególnie wtedy, gdy kapłan dla miłości Boga i ludzi powoli i z mozołem wyzbywa się swego egoizmu, swego grzechu, gdy porzuca swoje myślenie i ciasne sądy, aby móc spojrzeć na świat i ludzi tak, jak patrzył Jezus. Modląc się za kapłanów, pamiętać trzeba o ich ludzkiej słabości, która staje się jeszcze bardziej jaskrawa z powodu tajemnic, które celebrują. Naszą nadzieją jest dlatego Kapłan Najwyższy i Wieczny – Jezus Chrystus, nasz Pan.

Dzisiejsze czytania liturgiczne: Iz 6, 1-4. 8 lub Hbr 2, 10-18; J 17, 1-2. 9. 14-26

Szymon Hiżycki OSB | Pomiędzy grzechem a myślą

Komentarze (6):

robaczek2021.05.27 11:15
no czego życzyć???? .................... zeby .................. MINISTRANT NIE UGRYZL?????
Glaudiusman2021.05.27 10:22
Bardzo piękne święto, należy więc je godnie uczcić, przez modlitwę za wszystkich kapłanów, aby wytrwali w wielkim powołaniu.
Anonim2021.05.27 8:05
A żeby chu.jki wam poodpadały, czarne pijawki. Ciebie prosimy...😁😁😁😁
berejczyk2021.05.27 7:30
Kapłaństwo jest powszechne, trzeba tylko spełnić pewne warunki!
kaka2021.05.27 6:54
Episkopat obchodzi morza i lady aby pozyskac jednego NOWEGO KLERYKA a potem czyni go dwakroc bardziej godnego potepienia niz oni sami..Problemem jest formacja kaplanow--robia to to ludzie KTORZY UTRACILI WIARE Z OBCIAZONYMI SUMIENIAMI----to sie nie moze dobrze skaczyc-----Wiekszosc biskupow i kaplanow WOGOLE SIE NIEMODLI--A TO CO ROBIA PRZY OLTARZU TO NISZCZENIE WIARY NAS CHRZESCIJAN.
kaka2021.05.27 9:49
Niechodzi ze sprawuja msze ----ALE JAK TO ROBIA Z LEKCEWAZENIEM