Polskie społeczeństwo coraz bardziej się starzeje - zdjęcie
06.06.16, 13:25

Polskie społeczeństwo coraz bardziej się starzeje

Prognozy demograficzne wskazują na ciągłe starzenie się polskiego społeczeństwa. Przybywa emerytów i zmniejsza się liczba osób w podeszłym wieku.

Rzecznik Głównego Urzędu Statystycznego Artur Satora podkreśla, że dane demograficzne nie są optymistyczne.przedprodukcyjnym i produkcyjnym.

Mediana wieku ludności wyznaczająca granicę wieku, którą połowa ludności już przekroczyła, a druga połowa jeszcze nie osiągnęła, w 2015 roku wyniosła 40 lat. Z kolei w 2050 roku będzie to 51 lat. W 2050 roku zmaleje również o 5 milionów liczba osób w wieku produkcyjnym.

Według prognoz, za 34 lata przybędzie ponad 2 miliony emerytów. W 2050 roku na emeryturę jednej starszej osoby, przy utrzymaniu obecnego poziomu składek emerytalnych, będą musiały złożyć się trzy osoby. Zmaleje również liczba ludności o 4,5 miliona. Polaków będzie wówczas niecałe 34 miliony.

Krajowy Duszpasterz Hospicjum ks. Piotr Krakowiak podkreśla, że starzenie się Polaków związane jest z wieloma wyzwaniami dotyczącymi opieki nad osobami starszymi. „Za dwadzieścia lat będzie dwa razy więcej osób niesamodzielnych i wymagających opieki. Jest to wielkie wyzwanie, ponieważ już teraz nie wszystkim zapewniana jest skuteczna pomoc. Brakuje menadżerów opieki domowej”.

Przez trzydzieści lat w Polsce powstało ponad 450 zespołów domowej i stacjonarnej opieki hospicyjnej.

emde/IAR