Na pytanie, co sądzi o fundamentalistycznych sektach islamskich takich jak wahhabici i salafici odpowiedział on, że są wspaniali, a wszyscy muzułmanie są fundamentalistami.

Kolejne pytanie, dotyczące wprowadzenia szariatu w Polsce spotkało się z taką oto odpowiedzią:

"Ależ oczywiście! Szariat jest taki sam dla wszystkich i dlatego jest lepszy niż polskie i europejskie prawo. Na tę chwilę w żadnym kraju na świecie nie obowiązuje prawdziwe prawo szariatu. Zostało ono wypaczone."

Zapytany o jego opinię nt. stosunków seksualnych z dziećmi Sharif odpowiedział, że wiek nie ma znaczenia. Jego zdaniem są trzy warunki, które musi spełnić kobieta: być dojrzała fizycznie i psychicznie, odczuwać pociąg seksualny w stosunku do mężczyzny, a póżniej dodał:

"Lepiej, jeśli dziecko doświadcza seksu w ramach małżeństwa niż z nieznanym mężczyzną poza małżeństwem".

Niech ten przykład uświadomi nam jak bardzo odmienną religią islam jest od naszej.

Tymczasem, w Puławach w lipcu ma się odbyć zjazd Ligi Muzułmańskiej, co do której wiadomo, że jest powiązana z Bractwem Muzułmańskim, potwierdzają to także Muzułmanie zamieszkali w Polsce. Sharif w wywiadzie ujawnia, że otrzymuje dotacje z Arabii Saudyjskiej. 

A na jakich zasadach przebiega współpraca między Ligą Muzułmańską, a Bractwem?

MCC/E-Islam