Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Polska zaskarżyła do TSUE rozporządzenie wprowadzające mechanizm powiązania unijnych funduszy z kwestią praworządności.

Na grudniowym szczycie UE przyjęto ramy budżetu unijnego na lata 2021-2027 oraz unijny Funduszu Odbudowy. Wcześniej Polska oraz Węgry zapowiadały zawetowanie pakietów budżetowych w związku z próbami wprowadzenia mechanizmu praworządności. Ostatecznie jednak zgodzono się na rozporządzenie wiążące unijne środki z kwestią praworządności, ale przyjęto osobną deklarację, w której zawarto szczególne warunki dot. użycia mechanizmu. Rada Europy zagwarantowała też, że przyjęty mechanizm nie zostanie użyty do czasu wypowiedzi na jego temat TSUE.

Teraz Centrum Informacyjne Rządu poinformowało o zaskarżeniu mechanizmu przez Polskę do TSUE.

Rzecznik rządu Piotr Müller przekonuje, że przyjęte rozwiązanie ingeruje w kompetencje państw członkowskich i narusza prawo UE.

- „Wypłata środków z budżetu Unii powinna być uzależniona wyłącznie od spełnienia obiektywnych i konkretnych warunków, które jednoznacznie wynikają z przepisów prawa”

- podkreśla w opublikowanym komunikacie.

Skarga została przyjęta przez całą Radę Ministrów. Równocześnie z Polską skargę składają również Węgry.

kak/IAR, PAP