Polska specjalną strefą ekonomiczną - sukces widać gołym okiem - inwestycji coraz więcej! - zdjęcie
08.01.19, 08:10Fot. Pixabay, CC 0

Polska specjalną strefą ekonomiczną - sukces widać gołym okiem - inwestycji coraz więcej!

1. Jak podał ostatnio „Puls biznesu”, po zaledwie 4 miesiącach funkcjonowania nowych przepisów dotyczących inwestycji w specjalnych strefach ekonomicznych, nastąpił bardzo wyraźny wzrost liczby projektów inwestycyjnych, które będą realizowane w 2019 roku.

Gazeta podaje, że takich projektów w oparciu jeszcze o stare przepisy realizowano w 2017 aż 352 o wartości 19,1 mld zł na ponad 13 tysięcy miejsc pracy, w roku 2018 były to inwestycje o wartości 14,6 mld zł, a w ich efekcie miało powstać blisko 9 tysięcy miejsc pracy.

W oparciu już o nowe przepisy, które weszły w życie we wrześniu poprzedniego roku (na początku września weszły w życie przepisy rozporządzeń do ustawy o wspieraniu nowych inwestycji) zaledwie przez 4 miesiące zgłoszonych do realizacji zostało blisko 350 inwestycji na obszarze całego kraju, czyli mniej więcej tyle samo ile poprzednio w ciągu całego roku.

2. Przypomnijmy, że 5 września poprzedniego roku, weszły w życie rozporządzenia wykonawcze do ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, według których cała Polska jest specjalną strefą ekonomiczną, co oznaczało, że przedsiębiorcy, którzy chcą inwestować i uzyskać wsparcie ze strony państwa, mogą składać odpowiednie wnioski do zarządów Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Opublikowano wtedy zarówno rozporządzenie określające warunki udzielania pomocy przedsiębiorcom, którzy chcą realizować inwestycje, jak również rozporządzenie delegujące możliwość wydawania „Decyzji o Wsparciu” przez zarządy poszczególnych Specjalnych Stref Ekonomicznych, a także rozporządzenie, które przyporządkowuje określone powiaty do każdej z istniejących 14 SSE.

Ponieważ zarządy SSE, wydają „Decyzje o Wsparciu” w okresie nie dłuższym 30 dni od momentu ich złożenia, to jak wynika z informacji „Pulsu biznesu” zainteresowanie nowymi warunkami inwestowania jest bardzo wysokie.

3. Według nowych przepisów, preferencje podatkowe dla inwestorów na terenie całego kraju będą zależały od trzech podstawowych i jasnych kryteriów: lokalizacji inwestycji, charakterystyki inwestycji i jakości tworzonych miejsc pracy.

Instrument zwolnień podatkowych będzie dostępny dla nowych inwestycji spełniających kryteria ilościowe rozumiane, jako wielkość nakładów inwestycyjnych, zróżnicowana jednak ze względu na miejsce inwestycji (np. w powiecie szydłowieckim o najwyższym poziomie bezrobocia w woj. mazowieckim, wystarczą nakłady w wysokości 10 mln złotych, podczas gdy np. inwestycja w Warszawie wymagałaby nakładów inwestycyjnych w wysokości 100 mln zł) oraz kryteria jakościowe zgodne ze Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Szczególnie wysoko będą oceniane inwestycje, które mają pozytywne oddziaływanie na rozwój kraju i regionu np. przez transfer know-how oraz zapewnienie korzystnych warunków dla pracowników.

4. Nowe propozycje przepisów dotyczące wsparcia dla nowych inwestycji, wynikają także, z uciążliwości i długotrwałości procedur zmiany granic istniejących specjalnych stref ekonomicznych.

Do tej pory obszar objęty specjalnymi strefami ekonomicznymi wynosi około 25 tys. hektarów, czyli zaledwie 0,08% powierzchni kraju, co oznacza poważne ograniczenia w dostępie do wartościowych terenów inwestycyjnych.

Po tej proponowanej zmianie tereny inwestycyjne umożliwiające korzystanie z ulg podatkowych, będą dostępne na trenie całego kraju, pod warunkiem, że inwestor spełni zarówno kryteria wartości inwestycji jak i jej charakterystyki jakościowej, które będą dostosowane do warunków konkretnej lokalizacji.

5. Przypomnijmy przy tej okazji, że w Polsce istnieje 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE), których działalność za zgodą UE została przedłużona do 31 grudnia 2026 roku i na terenie, których po zrealizowaniu inwestycji jest możliwa pomoc publiczna określona prawem unijnym (nowa regulacja ustawowa utrzymuje wszystkie prawa nabyte przez przedsiębiorców funkcjonujących w SSE).

Ta pomoc publiczna to między innymi zwolnienie z podatku dochodowego (CIT lub PIT) w wysokości od 15 do 50% w zależności od regionu na terenie, którego położona jest strefa, kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników.

Możliwe jest także zwolnienie z podatku od nieruchomości, uzyskanie grantu inwestycyjnego od rządu, dotacji od powiatowych urzędów pracy na tworzenie nowych miejsc pracy, oraz wsparcia ze środków unijnych, przy czym łączna suma pomocy publicznej nie może przekroczyć od 30 do 70 % wartości nakładów inwestycyjnych w zależności od miejsca lokalizacji inwestycji.

Na identyczną pomoc publiczną będą mogli liczyć inwestorzy w ramach nowej przepisów, przy czym jej długość (od 10 do 15 lat) jak już wspomniałem będzie odwrotnie proporcjonalna do poziomu zamożności regionu na terenie, którego będzie realizowana dana inwestycja.

Zbigniew Kuźmiuk