Przedstawiciel Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej poinformował dziś, że do Sądu UE wpłynęła skarga Polski przeciwko Komisji Europejskiej. Chodzi o skandaliczne działania Komisji, która mimo ugody pomiędzy polskim i czeskim rządem, potrąca Polsce kary nałożone w związku z funkcjonowaniem kopalni węgla w Turowie.

- „Do Sądu UE wpłynęła skarga Polski o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej o potrąceniu kwot kary pieniężnej, nałożonej postanowieniem wiceprezes TSUE w sprawie dotyczącej kopalni Turów”

- poinformował Ireneusz Kolowca z TSUE.

Unijny trybunał 20 września ub. roku nałożył na nasz kraj karę w wysokości 500 tys. euro za każdy dzień pracy kopalni w Turowie. Wcześniej TSUE nakazał wstrzymać pracę kopalni. Polska jednak osiągnęła porozumienie z Czechami, które wycofały swoją skargę. W związku z tym polski rząd zdecydował się nie płacić naliczonych kar. Komisja Europejska postanowiłą wobec tego obciąć równowartość kar od należnych Polsce funduszy.

kak/DoRzeczy.pl, Twitter