Jak wynika z najnowszych danych za rok 2020 opublikowanych przez Eurostat, że Polska w ubiegłym roku „udzieliła najwięcej pierwszych zezwoleń pobytowych dla obywateli państw trzecich spośród wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej” – czytamy na portalu dorzeczy.pl.

Aż co czwarte pozwolenie na pobyt na terenie UE dla obywateli państw spoza wspólnoty zostało wydane w Polsce.

"Najnowsze Eurostatu pokazują, że w 2020 Polska - tradycyjnie - wydała najwięcej pierwszych zezwoleń pobytowych dla obywateli państw trzecich. Z 2,2 mln wszystkich zezwoleń wydanych w UE na Polskę przypadło 598 tys. (26%), Niemcy 313 tys. (14%), Hiszpanię 312 tys. (14%)" – czytamy we wpisie na Twitterze wicedyrektora Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciecha Konończuka.

Za okres roku 2020 we wszystkich krajach Unii Europejskiej wydano 2,2 mln zezwoleń, podczas gdy w roku 2019 było ich 706 tys. więcej.

Polska przyjęła w roku 2020 ponad 502 tys. osób, które przyjeżdżają do naszego kraju głównie w celach zarobkowych.

Kraje UE w tym czasie zatrudniły niecałe 904 tys. osób spoza wspólnoty, z czego Niemcy wydały 313 tys. zezwoleń na pracę, a na trzecim miejscu znalazła się Hiszpania, które dała zatrudnienie 312 tys. osobom.

W całej Unii najwięcej pozwoleń na pracę w roku 2020 roku otrzymali obywatele Ukrainy - 601 200 Ukraińców, a aż 81 proc. z nich otrzymała zezwolenie na pracę w Polsce. Na kolejnym miejscu byli obywatele Maroka (123 400) oraz Indii (79 270).

Jeśli chodzi o edukację, to jajwięcej zezwoleń wydała Francja (72 700). Z uwagi na powody rodzinne najwięcej obcokrajowcy przyjechało do Niemiec (130 700). Niemcy wydały też najwięcej pozwoleń na pobyt z innych powodów (153 000).

mp/eurostat, twitter, wykluczeni.pl, obserwator gospodarczy, dorzeczy.pl