Trwa wizyta polskich biskupów w pogrążonej w wojnie Ukrainie. Dziś abp Stanisław Gądecki, abp Wojciech Polak i abp Stanisław Budzik modlili się o pokój w Soborze Mądrości Bożej i Soborze św. Michała w Kijowie, rozmawiali ze zwierzchnikami Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego i Prawosławnego Kościoła Ukrainy oraz odwiedzili miejsce rosyjskich zbrodni: Irpień i Buczę.

- „Odbyły się bardzo udane spotkania i rozmowy z arcybiskupem większym kijowsko-halickim Światosławem Szewczukiem, zwierzchnikiem Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego i zwierzchnikiem Prawosławnego Kościoła Ukrainy, Epifaniuszem. Obaj byli bardzo wzruszeni przybyciem delegacji najwyższej rangi hierarchów z Polski. Rozmawiano przede wszystkim o aktualnej sytuacji w Ukrainie oraz przyszłej współpracy. Podczas spotkań panowała atmosfera wewnętrznej radości i wzajemnego zrozumienia i woli współpracy”

- powiedział Katolickiej Agencji Informacyjnej biorący udział w podróży ks. Stefan Batruch, proboszcz wspólnoty greckokatolickiej w Lublinie.

- „Tragedia wojny spowodowała, że wierni niezależnie od wyznania stali się sobie bardzo bliscy tak z polskiej jak i z ukraińskiej strony. Teraz trzeba to przekuć w konkretną współpracę i działania w wymiarze ekumenicznym, społecznym, kulturowym i ewangelizacyjnym, ale także ekonomicznym. Musimy jeszcze bardziej ze sobą współpracować dla lepszej przyszłości pokoleń i Ukrainy i Polski. I we Lwowie, i Kijowie dało się odczuć, że ukraińskie społeczeństwo otrząsa się z przygnębienia i apatii spowodowanych wydarzeniami wojennymi i jest nastawione na odbudowę i myślenie o przyszłości”

- dodał duchowny.

Jutro biskupi wrócą do Polski. W sobotę w poznańskiej kurii odbędzie się konferencja prasowa podsumowująca ich wizytę.

kak/KAI