Polacy niezadowoleni z pracy rządu - zdjęcie
24.06.15, 16:08

Polacy niezadowoleni z pracy rządu

3

Co piąty badany pozytywnie ocenia działania rządu, a co setny (1 proc.) ocenia je bardzo dobrze. Z kolei pracę Rady Ministrów źle ocenia ponad dwóch na trzech badanych, przy czym blisko jedna czwarta Polaków (23 proc.) ma na temat działań rządu bardzo złe zdanie. Co dziesiąty Polak (10 proc.) nie ma zdania na ten temat.W porównaniu z wynikami z maja pogorszyła się ocena pracy rządu – o 3 punkty procentowe spadł odsetek ocen pozytywnych.

Ponad jedna czwarta Polaków (28 proc.) uważa, że Ewa Kopacz dobrze wypełnia obowiązki premiera. Ponad połowa Polaków (58 proc.) negatywnie ocenia pracę Ewy Kopacz – więcej niż co trzeci badany (39 proc.) jest zdania, że raczej źle pełni ona obowiązki premiera), a co piąty ankietowany (19 proc.) - że zdecydowanie źle. 14 proc. Polaków nie ma sprecyzowanej opinii w tej sprawie.

 Dwóch na pięciu Polaków (39 proc.) uważa, że Bronisław Komorowski dobrze wypełnia obowiązki prezydenta, przy czym zdecydowanie mówi o tym 5 proc. społeczeństwa, a co trzeci badany (34 proc.) jest o tym raczej przekonany. Pełnienie przez Bronisława Komorowskiego roli głowy państwa źle ocenia połowa Polaków (52 proc.), przy czym "raczej" negatywnie ocenia jego pracę jedna trzecia Polaków (35 proc.), a "zdecydowanie źle" prawie jedna piąta respondentów (17 proc.). 9 proc. ankietowanych nie ma sprecyzowanej opinii.

W porównaniu z ubiegłym miesiącem ocena pracy prezydenta pogorszyła się i jest to najsłabszy wynik Bronisława Komorowskiego od początku kadencji. Badanie przeprowadzono na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1015 mieszkańców Polski w wieku 15 i więcej lat.

KZ/Onet.pl

Komentarze (3):

anonim2015.06.24 18:26
Chyba tylko ci są zadowoleni, którzy aktualnie rządzą, oraz ci związani z rządzącymi więzami towarzyskimi, bądź "partnerskimi biznesami".
anonim2015.06.24 22:09
E. Gierek lepiej rządził niż obecny rząd.
anonim2015.06.28 12:00
Zadowoleni są jedynie pederaści.