Polacy chcą stałej obecności wojsk USA w naszym kraju - zdjęcie
28.10.18, 18:40foto: por R.Suchy/CO MON

Polacy chcą stałej obecności wojsk USA w naszym kraju

Ponad połowa Polaków popiera starania polskiego rządu o utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich w naszym kraju oraz twierdzi, że obecność baz zwiększy poziom bezpieczeństwa – wynika z najnowszych badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Obrony Narodowej.

Na pytanie „czy jest Pan(i) za utworzeniem stałej bazy wojsk amerykańskich na terenie Polski” 55 proc. ankietowanych odpowiedziało twierdząco. Jedynie 27 proc. z nas jest przeciwko utworzeniu baz. Podobny odsetek Polaków (56 proc.) popiera starania polskiego rządu o utworzenie stałej bazy wojsk USA w naszym kraju.

Ministerstwo Obrony Narodowej konsekwentnie zabiega o zwiększenie zaangażowania sił NATO i USA w Polsce. Kwestia sił zbrojnych USA w naszym kraju jest stałym elementem dialogu polityczno-wojskowego z administracją amerykańską o czym wielokrotnie mówił Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

W tym roku minister Błaszczak rozmawiał na temat stałej obecności wojsk Stanów Zjednoczonych z sekretarzem obrony Jamesem Mattisem w Pentagonie. Podczas ostatniej wizyty w USA szef MON spotkał się m.in. z senatorem J. Inhofem p.o. przewodniczącego Komisji Sił Zbrojnych Senatu, W. Thornberrym, przewodniczącym Komisji Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów oraz Christopherem Smithem, jednym z sygnatariuszy listu kongresmenów do Sekretarza Obrony USA w sprawie poparcia propozycji stałej obecności wojskowej USA w Polsce. W przyszłym tygodniu szef MON spotka się z Johnem Boltonem, doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego Prezydenta USA.

Działania ministra Błaszczaka pozytywnie wpływają na relacje polsko-amerykańskie. 66 proc. z nas twierdzi, że relacje są dobre lub bardzo dobre. Jedynie 14 proc. uznało, że relacje polsko-amerykańskie są złe. Dodatkowo ponad połowa Polaków (55 proc.) twierdzi, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy stosunki pomiędzy naszym krajem a USA poprawiły się.

Zdaniem Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej stałe zaangażowanie ze strony USA, w tym zwiększenie zasobów na terytorium Polski, byłoby przełomem w dziedzinie bezpieczeństwa europejskiego i stosunków transatlantyckich. Stanowiłoby to efektywny czynnik odstraszający oraz dałoby podstawę do strategicznego zaangażowania USA w niestabilne obecnie europejskie środowisko bezpieczeństwa.

Te opinie podzielają także Polacy. 56 proc. ankietowanych uznało, że stała obecność wojsk USA w naszym kraju zwiększy poziom bezpieczeństwa. Przeciwnego zdania było jedynie 4 proc. Polaków.

***

Badanie zostało zrealizowane przez firmę Kantar Polska S. A.. Pomiar realizowany był w dniach 12 – 17. 10. 2018 roku na reprezentatywnej dla całego kraju próbie 1067 dorosłych Polaków. Wywiady z respondentami były realizowane metodą wywiadu bezpośredniego (face-to-face) wspomaganego komputerowo (CAPI) przez wykwalifikowanych ankieterów.

dam/mon.gov.pl