Najnowsze rozporządzenie Ministerstwa Zdrowia zawiera rekomendacje dot. pochówku zmarłych, którzy byli zakażeni koronawirusem. Pogrzeb takiej osoby wiąże się ze specjalnymi procedurami. Bezpieczeństwo żałobnikom ma zapewnić m.in. dokładna dezynfekcja ciała zmarłego.

Jak czytamy w rozporządzeniu resortu zdrowia, zwłoki osób zmarłych, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem, należy zdezynfekować wirusobójczym płynem odkażającym. Należy natomiast odstąpić od standardowej procedury mycia zwłok, lub wykonać ją przy zachowaniu wyjątkowych środków ostrożności.

Ciało zmarłego, zgodnie z wytycznymi, należy umieścić w specjalnym, szczelnym worku ochronnym i dopiero wówczas zwłoki mogą zostać włożone do trumny. Na dnie trumny należy umieścić warstwę substancji płynochłonnej o grubości 5 cm. Należy unikać okazywania ciała w czasie pochówku. Po umieszczeniu zwłok w trumnie musi ona zostać szczelnie zamknięta i spryskana płynem odkażającym.

Osoby pracujące przy ciałach zmarłych z koronawirusem muszą być zabezpieczone w środki ochrony, jak kombinezon albo długi fartuch, czepek na głowę, maska zakrywająca otwory oddechowe, gogle lub przyłbica oraz jednorazowe rękawice nitrylowe.

kak/PAP