Planned Parenthood Federation of America to amerykański oddział międzynarodowej organizacji International Federation of Planned Parenthood (z siedzibą w Londynie), której polskim oddziałem jest Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny.

Główny zakres działalności:

Planned Parethood jest największym koncernem aborcyjnym Stanów Zjednoczonych. Posiada na terenie całego kraju ponad 880 klinik wykonujących aborcję oraz rozpowszechniających metody kontroli urodzin. Kliniki świadczą także ograniczoną ilość usług zdrowotnych. Jednym z elementów misji PP jest doradzanie kobietom ciężarnym w trudnej sytuacji. Jako jedyne praktycznie rozwiązanie PP proponuje im aborcję. Na każde 200 aborcji dokonanych w klinikach PP przypada zaledwie 1 skierowanie niechcianego dziecka do adopcji.

Organizacja reklamuje się jako dostarczyciel "seksualnej i reprodukcyjnej" opieki zdrowotnej, jednak głównym zajęciem i źródłem dochodów jest aborcja i antykoncepcja.

Liczba aborcji rocznie (wg ostatniego raportu za rok 2006): 289 750

Liczba wydanych zestawów "antykoncepcji awaryjnej", czyli środków powodujących aborcję chemiczną wkrótce po poczęciu dziecka: 1 436 846

 

Finanse:

Pomimo zaklasyfikowania PP jako organizacji non-profit, koncern za okres działalności 2006/2007 zaraportował dochód w wysokości 112 milionów dolarów (po odliczeniu kosztów uzyskania) oraz 336 milionów dolarów z grantów i funduszy rządowych. W roku 2006 całkowity przychód Planned Parenthood wyniósł 1 miliard dolarów.

 

Ideologia:

Co roku PP przyznaje nagrody dla osób i organizacji wspierających ich działalność oraz najbardziej prestiżową nagrodę zwaną "nagrodą imienia Margaret Sanger".

Margaret Sanger, założycielka i heroina PP była wielką entuzjastką eugeniki, postulującej takie kierowanie urodzeniami, by pozbyć się bezwartościowych "ludzkich śmieci". Do "ludzkich śmierci" Margaret Sanger zaliczała murzynów, słowian, osoby obarczone chorobami genetycznymi, osoby upośledzone umysłowo i niepełnosprawne fizycznie, a w późniejszym okresie życia także chrześcijan. Sposobem na kontrolę urodzin miała być przymusowa sterylizacja lub/i przymusowe aborcje a dla „mniej tępych" - edukacja w zakresie stosowania środków antykoncepcyjnych.

Alan Guttmacher, prezes PP w latach 1962-1974, były wice-przewodniczący American Eugenics Society stwierdził: "My tylko podążamy ścieżką wytyczoną przez panią Sanger". Podobne zdanie wyrażał Faye Wattleton, prezes PP do roku 1992: "Jesteśmy dumni idąc w ślady Margaret Sanger".

 

Cytaty z Margaret Sanger:

„Wysiłek w kierunku rasowego rozwoju, podejmowany na co dzień przez profesję medyczną, pracowników społecznych i różne instytucje dobroczynne i instytucje państwowe dla fizycznie i mentalnie upośledzonych są w praktyce zmarnowane. Wszystkie te siły są odwlekaniem problemu w czasie. Będą odwlekać problem w czasie, dopóki profesja medyczna nie uzna faktu, że wzbierający zalew upośledzonych przytłacza wszystko co te agencje mogą zrobić dla społeczeństwa. Będą kontynuować odwlekanie problemu w czasie, póki nie dojdą do źródła tych destruktywnych warunków i zastosują środek zasadniczy. Tym środkiem jest kontrola urodzin."[1] (rozumiana jako przymusowa sterylizacja i aborcja dla „nieprzystosowanych").

"Najbardziej miłosierną rzeczą jaką duża rodzina może zrobić dla swych dzieci to zabić je." [2]

„Najpoważniejszym złem naszych czasów jest zachęcanie do tworzenia dużych rodzin. Najbardziej niemoralną praktyką dnia dzisiejszego jest płodzenie zbyt wielu dzieci."[3]

"Znaczące masy czarnuchów (negro), szczególnie na Południu ciągle lekkomyślnie i katastroficznie szybko rozmnażają się, co powoduje wzrost liczby czarnuchów jeszcze szybszy niż białych. Są oni jednocześnie najmniej inteligentni i najgorzej przystosowani, a także najmniej zdolni do poprawnego wychowywania dzieci" [4]

 

Historia:

Planned Parenthood za datę powstania organizacji podaje rok 1916, czyli moment otworzenia przez Sanger pierwszego biura kontroli urodzin w Nowym Jorku, w dzielnicy zamieszkałej przez emigrantów. Dziś także kliniki Planned Parenthood mieszczą się zazwyczaj w okolicach, gdzie mniejszości stanowią stosunkowo duży procent populacji.

W roku 1921 Sanger założyła Amerykańską Ligę Kontroli Urodzeń. W 1939 r. Liga ta połączyła się z Biurem Badań Klinicznych tworząc Amerykańską Federację Kontroli Urodzeń. Ze względu na zbrodnie nazistowskie, które wywołały negatywne skojarzenia ze słowami eugenika i "kontrola urodzeń" w styczniu 1942 roku zmieniono nazwę na Amerykańska Federacja Planowanego Rodzicielstwa - Planned Parenthood Federation of America.

Od tego czasu PP jest głównym motorem działań zmierzających do powszechnej aborcji na żądanie do 9 miesiąca życia (w tym bestialskiej metody „aborcji przez częściowe urodzenie" dokonywanej w ostatnim trymestrze ciąży, w wieku gdy dziecko zdolne byłoby do przeżycia poza łonem matki), bez konieczności informowania rodziców o wykonywaniu zabiegu u nieletniej.

 

Kontynuacja ideologii Margaret Sanger w praktyce:

W zakresie ideologii rasistowskiej PP wiernie kontynuuje dzieło swej fundatorki. Dla organizacji pro-life nigdy nie było to tajemnicą, jednak dopiero akcja studentów z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles z początku roku 2008 dostarcza materiału jednoznacznie to wykazującego. Studenci nagrali szereg rozmów z pracownikami PP w stanach Idaho i Ohio, wykazujących ich akceptację dla rasistowskich motywów aborcji. PP nie tylko zaakceptowało dotację na aborcję „czarnego dziecka", ale także namawiało do sfałszowania wieku dziewczyny, która miała poddać się procedurze (15 lat), po to, by uniknąć konieczności raportowania na temat wykorzystania seksualnego osoby nieletniej.

 

Tuszowanie spraw gwałtów i aborcji nieletnich

Lila Rose, będąca inspiratorką i głównym realizatorem akcji studentów z Uniwersytetu Kalifornijskiego już wcześniej podejmowała podobne akcje, uwieczniające ukryta kamerą zachowanie pracowników klinik PP. W każdym przypadku była instruowana w jaki sposób obejść obowiązujące prawo, tak by dokonać aborcji - udawanie, że jest się osoba pełnoletnią, ukrywanie wieku ojca dziecka, adresy klinik poza granicami stanu, w których nie jest wymagana zgoda rodziców na aborcję u nieletniej córki itp.

Lila Rose jest zdania, że aborcje dokonywane u nieletnich dziewczyn bez zgody i wiedzy rodziców stanowią na tyle lukratywne źródło dochodów, że tuszowanie tego typu spraw jest powszechną praktyką.

 

Propagowanie pornografii i wczesnej "edukacji seksualnej"

Cytaty z wypowiedzi liderów PP i ich publikacji

- "Seks to świetna zabawa i przynosi wiele radości, podobnie jak zaloty - istnieją przeróżne style i rodzaje, a wszystkie są OK. Róbcie to, co sprawia wam przyjemność, cieszcie się tym i proście o to. Nie pozbawiajcie się radości przez staromodne pojęcia o tym, co »normalne« i »grzeczne«. Po prostu komunikujcie się i dobrze się bawcie".

- "Seks [bez ofiar] jest zawsze dobry".

- "[Dorośli powinni] pomagać młodym w osiągnięciu satysfakcji seksualnej przed ślubem. Aprobując seks przedmałżeński zapobiegniemy poczuciu winy i strachu".

- "Nic nie wskazuje na to, że... pornografia powoduje problemy pod warunkiem, że nie zakłóca innych aspektów ... życia [nastolatka]".

- "Obawiamy się, że wiele z tych programów [promujących abstynencję] opartych jest na religii, a nie na trosce o zdrowie publiczne. Zamiast odpowiedzialności ludzie będą uczyć się strachu i wstydu. Będzie się ich przekonywać, że obrączka ślubna stanowi lepszą ochronę niż prezerwatywa".

- "Od swoich rodziców weźcie to, co wam się przyda i to, co jest mądre, a resztę wyrzućcie".

- "Aby dzieci podejmowały zdrowe i korzystne decyzje w sferze seksualności przez całe swoje życie, należy je zachęcać do dokonywania samodzielnych wyborów od najmłodszych lat".

- "W wieku pięciu lat dzieci powinny rozumieć, że kobieta nie musi mieć dziecka, jeśli nie chce".

- "Dzieci to nie słodkie maleństwa. Moczą się i brudzą, chorują, a opieka nad nimi jest bardzo kosztowna".[5]

 

"Kluczowe wartości" PP

1) zapewnienie wszystkim kobietom swobodnego dostępu do aborcji na żądanie (Abortion Issues),

2) promocja edukacji seksualnej dla nieletnich, pokrywającej „wszystkie zakresy seksualności" - a więc techniki uprawiania seksu zarówno heteroseksualnego jak i homoseksualnego, wszystkie metody antykoncepcji, promocja aborcji jako środka „planowania rodziny" a także walka o wyeliminowanie programów promujących naturalne metody planowania rodziny, jak i czystość i wierność seksualną (Sex Education Issues),

3) zapewnienie niepełnoletnim nastolatkom aborcji bez konieczności poinformowania ich rodziców (Medical Privacy Issues)

4) promocja rozdawnictwa prezerwatyw w celu „zapobiegania chorobom wenerycznym i AIDS" (STDs & HIV/AIDS Issues)

5) lobbying polityczny w celu zapobieżenia jakimkolwiek zmianom legislacyjnym prowadzącym do ochrony życia matki i dziecka (Take Political Action)

 

Zdobywanie klientów

Aby zrozumieć działania podejmowane przez Planned Parenthood trzeba przypomnieć kilka faktów:

1. Żadna metoda antykoncepcji nie jest w 100% skuteczna, a jej teoretyczną skuteczność jeszcze obniża błąd ludzki - np. niesystematyczność w stosowaniu.

2. Z tego powodu jedynym pewnym sposobem zapobiegania przedwczesnej ciąży - np. u nastolatek jest abstynencja seksualna.

3. Pornografia pobudza seksualnie, przez co zachowanie czystości seksualnej staje się w praktyce niemożliwe.

4. Środki antykoncepcyjne (nawet jeśli refundowane z środków publicznych) są drogie, stosowanie naturalnych metod planowania rodziny nie wymaga żadnych nakładów finansowych.

5. Osoby, które już raz dokonały aborcji są bardziej skłonne do stosowania aborcji jako metody kontroli urodzin.

W tym momencie łatwo zrozumieć dlaczego PP propaguje seksedukację w formie zapoznawania się z pornografią i technikami seksualnymi przez dzieci i młodzież a walczy z programami promującymi abstynencję seksualną do ślubu. Łatwo zrozumieć, dlaczego walczy o „prawo nastolatki do aborcji" bez konieczności informowania o tym jej rodziców.

Jest to wychowywanie sobie klientów.

BB

 


[1] Margaret Sanger, Why Not Birth-Control Clinics in America? http://www.bartleby.com/ Great Books Online

[2] Margaret Sanger [1920] Women and the New Race Eugenics Publ. Co.,

[3] Margaret Sanger [1920] Woman and the New Race. Eugenics Publ. Co. - http://www.bartleby.com/ Great Books Online

[4] Margaret Sanger - The "Negro Project" - cytując W.E.B. DuBois,

[5] Cyt za: Douglas R. Scott Jr., prezes Life Decisions International, Poznaj swego przeciwnika - spojrzenie na Planned Parenthood, Wykład wygłoszony podczas II Światowego Modlitewnego Kongresu dla Życia w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach (X 2007).

 

/