PKW ponad prawem? Protest Ruchu Kontroli Wyborów - zdjęcie
14.06.18, 18:50fot. Lukasz2, lic. CC BY-SA 2.0 via Wikipedia

PKW ponad prawem? Protest Ruchu Kontroli Wyborów

Dzisiaj Sejm RP rozpoczął procedowanie nowelizacji Kodeksu Wyborczego. Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 wprowadzono obowiązek dokonywania zapisu oraz prowadzenia transmisji z lokali wyborczych.

Sprzeciwiła się temu PKW i tak długo lobbowała w tej sprawie, że ustawa wróciła do Sejmu w celu… „renowelizacji”. Zdecydowanie protestuje przeciw usunięciu z ustawy zapisu o konieczności rejestrowania przebiegu procesu wyborczego Ruch Kontroli Wyborów.

Widzi w tym bowiem realne zagrożenie dla transparentności przebiegu głosowań i zwraca uwagę na możliwość zaistnienia wówczas nieuczciwych praktyk.

W związku z tym Zarząd RKW w osobach Ewy Stankiewicz, Józefa Orła i Pawła Zduna 29 maja podjął uchwałę wnoszącą o dymisję PKW. Skierowane do Prokuratury Krajowej doniesienie uzasadniają łamaniem przez PKW prawa.

Polega to na podjęciu przez PKW decyzji, że nie zamierza ona zgodzić się na monitorowanie przebiegu wyborów..

och/twitter