Spotkanie młodzieży z całego świata z Ojcem Świętym w Krakowie zbliża się wielkimi krokami. W związku z tym MSZ podjęło decyzję o wprowadzeniu kilku ułatwień dla pielgrzymów z całego świata.

MSZ poinformowało, że sama procedura ubiegania się o wizę zostanie ułatwiona. Polskie konsulaty zwolnią też z opłat pielgrzymów na ŚDM, którzy się do nich zgłoszą.

Pielgrzymi z zagranicy przyjeżdżający na ŚDM do Krakowa przejdą podwójną weryfikację: kościelną i wizową. Pierwszy krok to uzyskanie podpisu biskupa lub lokalnego koordynatora ŚDM pod listem polecającym, co poświadcza cel wizyty. Drugi rodzaj obowiązkowej weryfikacji to rejestracja w systemie e-konsulat i wizyta w urzędzie konsularnym, gdzie pielgrzym złoży kwestionariusz ze zdjęciem i list polecający z podpisem biskupa.

Uczestnicy ŚDM będą mogli zostać w Polsce dłużej, jednak po spełnieniu pewnych warunków.

JJ/TVP Info