Parlamentarzyści bronią abp. Michalika - zdjęcie
06.03.15, 08:15Abp Michalik (fot. media)

Parlamentarzyści bronią abp. Michalika

9

Część posłów i senatorów poparła ks. abp. Józefa Michalika, metropolitę przemyskiego. Swoje stanowisko w sprawie hierarchy zaprezentowały Zespoły przeciwdziałania ateizacji oraz członkowie i sympatycy Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich – podaje agencja RIRM.

Głosy poparcia są odpowiedzią na absurdalne oskarżenia feministek i lewaków, którym nie podobała się treść wygłaszanych przez arcybiskupa homilii. Politycy w swoim oświadczeniu zwrócili uwagę, że sprzeciwiają się wszelkim działaniom, które mają na celu ograniczenie swobody nauczania Kościoła w Polsce. Wskazują, że mamy do czynienia z próba ograniczenia „wolności słowa” i „wolności w sprawowaniu posługi”. Działania feministek i lewaków byłyby też niezgodne z Konstytucją oraz z Konkordatem.

A oto oświadczenie polskich polityków z dnia 5 III 2015:

Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich

STANOWISKO

 Wobec nasilających się ataków na hierarchów Kościoła Katolickiego, przybierających ostatnio również postać bezzasadnych oskarżeń i pozwów sądowych w związku z treścią głoszonych kazań i homilii, my posłowie i senatorowie zrzeszeni w Parlamentarnym Zespole ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski i Parlamentarnym Zespole Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich wyrażamy stanowczy protest wobec tego rodzaju działań zmierzających do ograniczenia nauczycielskiej misji Kościoła Katolickiego w Polsce.

Oskarżanie Metropolity Przemyskiego w związku z wykonywaniem przez niego posługi słowa, jest próbą ograniczenia wolności w sprawowaniu tej posługi. Jest zarazem próbą stworzenia precedensu by w przyszłości pociągać do odpowiedzialności pasterzy Kościoła wykonujących swoją powinność przypominania zasad moralnych zgodnych z Ewangelią. Tego rodzaju działania godzą w fundamentalne wartości Konstytucji RP oraz w postanowienia Konkordatu zawartego między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, ratyfikowanego przez Sejm RP. Konstytucja RP w art 25 stanowi , iż stosunki między państwem a kościołem są kształtowane na zasadzie poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak też na zasadzie współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego .

W art 53 Konstytucja zapewnia wolność sumienia i religii wszystkim obywatelom oraz swobodę wyrażania przekonań religijnych w życiu publicznym. Nadto art 54 Konstytucji RP zapewnia każdemu wolność wyrażania swoich poglądów oraz rozpowszechniania informacji. Wolność wypowiedzi gwarantuje także m.in. Europejska konwencja praw człowieka w art. 10. Wolność wypowiadania poglądów należy do istotnych gwarancji zapewnionych w społeczeństwie demokratycznym. Z kolei Konkordat zapewnia Kościołowi Katolickiemu " swobodne i publiczne pełnienie jego misji", przy czym głoszenie przez duchownych kazań i homilii jest jej istotnym elementem i wypełnieniem nauczycielskiej funkcji Kościoła. Wolność wypowiadania poglądów należy do istotnych gwarancji zapewnionych w społeczeństwie demokratycznym.

Coraz częstsze nękanie hierarchów Kościoła Katolickiego bezzasadnymi pozwami sądowymi będącymi następstwem medialnej nagonki ze strony ugrupowań feministycznych i lewackich jest w istocie formą zastraszenia duchownych w pełnieniu ich posługi, p stanowiąc jednocześnie drastyczne naruszenie wartości konstytucyjnych i standardów obowiązujących w państwach demokratycznych. Jako członkowie Kościoła Katolickiego nie możemy pozostawać bierni wobec coraz bardziej agresywnych poczynań środowisk lewackich i feministycznych godzących w wartości chrześcijańskie i naszych hierarchów.

Apelujemy do władz państwowych, katolików i wszystkich ludzi dobrej woli aby przeciwstawiali się złu. Żyjemy w Państwie , w którym krzykliwe mniejszości próbują narzucić nam obce i szkodliwe ideologie, a naszą postawę tolerancyjną i bierność traktują jako słabość i przyzwolenie. Trzeba stanowczo podkreślić ,że tolerancja nie oznacza zgody na zło.

Andrzej Jaworski, Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski;

Robert Telus, Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich.

Komentarze (9):

anonim2015.03.6 8:36
@Pawel.nn Tak, tak, dla ciebie to tylko PO i spółka są posłami.
anonim2015.03.6 8:48
" napisac od razu "PiS popiera arcybiskupa".".... a "PO wprowadza lewackość do państwa POlskiego"?.......
anonim2015.03.6 9:00
Bardzo dobra i mądra inicjatywa, bo jak powiedział kiedyś Edmund Burke: " Do triumfu zła potrzeba tylko, aby dobrzy ludzie nic nie robili" "Nie pozwólmy by ludzie o martwych duszach i ciasnych umysłach mówili nam jak mamy wierzyć i jaki powinien być Kościół" - a to ks. Abp. Józef Kowalczyk
anonim2015.03.6 9:09
Wolność słowa, zresztą jak każda forma wolności, ma swoje granice i zwiazana jest z odpowiedzialnością. Ale niektórym co to jeszcze ciągle odkrywają, ale jeszcze całkiem nie odkryli a już piszą, widzę, że myli się ciągle też i jeszcze demokracja z demonkracją.;-) Owocnych, pełnych, odkryć życzę.
anonim2015.03.6 9:20
wasiaski daj przykłady że my katolicy zwalczamy wolność słowa ? już ten portal mówi że takie głąby jak ty mogą się tu wypowiadać i co więcej ubliżać Katolikom, tylko dlatego że są Katolikami, a z nami sprawa się jeszcze nie skończyła kolego
anonim2015.03.6 9:22
Lewactwu, jak za komuny, marzy się zakneblowanie ust prawdzie, a na to zgody społeczeństwa nie ma i nie będzie. Bardzo dobra i potrzebna inicjatywa posłów.
anonim2015.03.6 9:24
W komunie to Kościoł był zwalczany. I to jak! Potężny aparat SB, Urząd ds. Wyznań, cenzura, bez zezwolenia nie szło wydrukować obrazka z "Ojcze nasz", PZPR i przybudówki, różne towarzystwa krzewienia kultury świeckiej itd. itp , co ty warszawski "dziąślaku" o tym możesz wiedzieć... Wiec zanim zaczniesz coś pisać, pomyśl!
anonim2015.03.6 18:46
Rózne juz wezwania rewolucyjne słyszałem, literaci do piór, studenci do nauki, kobiety na traktory, syjonisci do... Syjamu(;-), ale ' darmozjay w kieckach do fabryki' jeszcze nie słyszałem... Ale ważne, że duch rewolucyjny w narodzie nie zamarł...;-)
anonim2015.03.12 15:35
Dziwię się że doszło do rozprawy sadowej. Od kiedy to w demokracji nie można wyrażać swojej opinii na temat innych poglądów. Czy Polskie Sądy nie znają Konstytucji RP.