Papież rozpoczął dzisiejsze spotkanie z wiernymi zebranymi na Placu św. Piotra od zadania pytania: które święta są ważniejsze: Boże Narodzenie, czy Wielkanoc? „Wielkanoc – odpowiedział – gdyż są to święta naszego zbawienia, miłości Boga do człowieka, celebracja Jego męki i zmartwychwstania”. Stąd katechezę poświęcił omówieniu rozpoczynającego się jutro Mszą wieczorną Triduum Paschalnego. Nazwał je najważniejszymi dniami roku liturgicznego, bo naznaczają podstawowe etapy naszej wiary i naszego powołania.

Franciszek odwołał się najpierw do Sekwencji, którą usłyszymy w niedzielę Wielkanocną.

„W poranek wielkanocny, wspominając kolejne etapy Triduum, śpiew Sekwencji, czyli hymnu albo też pewnego rodzaju psalmu, pozwoli nam usłyszeć uroczystą proklamację zmartwychwstania: «Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, a miejscem spotkania będzie Galilea». To wielka nowina: Chrystus zmartwychwstał. W wielu narodach na świecie, a szczególnie w Europie Wschodniej, ludzie w tych dniach wielkanocnych nie witają się słowami: «Dzień dobry», «Dobry wieczór», ale: «Chrystus zmartwychwstał!», aby głosić to wspaniałe wielkanocne pozdrowienie. W tych słowach uczuciowego uniesienia Triduum osiąga swój szczyt. Zawierają one nie tylko zapowiedź radości i nadziei, ale także wezwanie do odpowiedzialności i misji. (…) To orędzie, do którego prowadzi Triduum, przygotowując nas do jego przyjęcia, stanowi centrum naszej wiary i naszej nadziei. Jest też kerygmatem, który nieustannie ewangelizuje Kościół, sam posłany z kolei do ewangelizowania” – powiedział Ojciec Święty.

Papież odniósł się także do nauczania św. Pawła, który w tajemnicy Triduum Paschalnego ukazuje istotę naszego usprawiedliwienia.

"Jezus Chrystus jest jedynym, który nas usprawiedliwia, odradza nas na nowo. Nikt inny. I za to nie trzeba płacić nic, ponieważ usprawiedliwienie – uczynienie nas sprawiedliwymi – jest darmowe. To jest wielkość Jezusowej miłości: darmowo ofiarować swoje życie, aby ucznić nas świętymi, aby nam przebaczyć. To jest istota tego Triduum Paschalnego. W Triduum Paschalnym wspominanie tego podstawowego wydarzenia staje się celebracją pełną wdzięczności, a jednocześnie odnawia w ochrzczonych świadomość ich nowego stanu, który Apostoł Paweł wyraża w słowach: «Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, [...] a nie .. tego, co na ziemi» (Kol 3,1-2)” – stwierdził Papież.

Franciszek przestrzegł przed zachowaniami, które są właściwe dla osób udających, że są chrześcijanami. Wypowiadają słowa, że Jezus zmartwychwstał, a więc jak gdyby i oni żyli nowym życiem, ale tak naprawdę to żyją życiem zakłamanym. Udają osoby godne szacunku, a w sercu noszą śmierć. Są to chrześcijanie mafiosi, którzy tak naprawdę z chrześcijaństwem nie mają nic wspólnego.

Na zakończenie Papież przypomniał, że w wielu krajach w Wielkanoc dzieciom przemywa się oczy czystą, źródlaną wodą, co jest znakiem zobaczenia nowych, Jezusowych rzeczy.

 „Zechciejmy w czasie tej Wielkanocy obmyć nasze dusze, oczy naszej duszy, aby zobaczyć rzeczy piękne i czynić piękne rzeczy. I to jest cudowne! To jest właśnie zmartwychwstanie Jezusa po Jego śmierci, która była ceną za zbawienie nas wszystkich. (...) Zachęcam was, abyście w wielkanocny poranek obmyli waszym dzieciom oczy. Będzie to znak tego, jak zobaczyć Jezusa zmartywchwstałego” – mówił Papież.

Papież pozdrowił także obecnych na Placu św. Piotra Polaków i życzył im świętej i radosnej Wielkanocy.

„Pozdrawiam polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, przygotujmy się do wejścia w tajemnice męki, śmierci i zmartwychwstania Pana, które na nowo będziemy przeżywali podczas Triduum Paschalnego. Niech nam w tej duchowej podróży towarzyszy Najświętsza Maryja Panna. Niech wyjedna nam łaskę wewnętrznego zaangażowania w celebracje nadchodzących dni, aby nasze serce i nasze życie były nimi prawdziwie przemienione. Życzę Wam radosnej i świętej Wielkanocy i z serca wam błogosławię!” – życzył Polakom Papież.