Papież: Musimy być chrześcijanami w konkretnych sytuacjach! - zdjęcie
18.08.19, 14:09

Papież: Musimy być chrześcijanami w konkretnych sytuacjach!

3

„Dobrze jest deklarować się jako chrześcijanie, ale przede wszystkim musimy być chrześcijanami w konkretnych sytuacjach” – Papież Franciszek mówił o tym w rozważaniu na Anioł Pański. Przypomniał, że nie można żyć obłudnie, ale trzeba być gotowym do zapłacenia ceny za wybory zgodne z Ewangelią. Zaapelował do chrześcijan, by głosili Jezusa poprzez stanowcze i odważne wybory.

Ojciec Święty zauważył, że Jezus przyszedł, aby „oddzielać ogniem” dobro od zła, sprawiedliwego od niesprawiedliwego. W tym sensie rozbija łatwe złudzenia tych ze swoich uczniów, którzy sądzą, że mogą łączyć życie chrześcijańskie ze światowością i wszelkiego rodzaju kompromisami, a praktyki religijne z postawami wymierzonymi w bliźniego i przesądami. „Jezus chce przynieść na ziemię ogień miłości Ojca, który rozpala życie i poprzez który człowiek jest zbawiony” – podkreślił Franciszek.

“ Ogień miłości, rozpalony przez Chrystusa na świecie przez Ducha Świętego nie ma granic, jest powszechny. Widać to już od pierwszych dni chrześcijaństwa: świadectwo Ewangelii rozprzestrzeniło się jak dobroczynny ogień, przezwyciężając wszelkie podziały między poszczególnymi osobami, kategoriami społecznymi, ludami i narodami – mówił Papież. – Świadectwo Ewangelii spala wszelką formę partykularyzmu i podtrzymuje miłość otwartą na wszystkich, z jedną preferencją: na rzecz najuboższych i wykluczonych. ”

Papież wskazał, że przystąpienie do ognia miłości, który Jezus przyniósł na ziemię, ogarnia całe nasze istnienie i wymaga adorowania Boga oraz gotowości służenia bliźniemu.

Ewangelia ogniem zmieniającym świat

“ Adorować Boga oznacza także nauczyć się modlitwy adoracji, o której najczęściej zapominamy. Dlatego właśnie zachęcam wszystkich do odkrycia adoracji i częstego praktykowania tej modlitwy. Potem gotowość służenia – mówił Ojciec Święty. – Z podziwem myślę o wielu wspólnotach i grupach młodych ludzi, którzy także podczas lata poświęcają się tej służbie na rzecz chorych, ubogich i niepełnosprawnych. Aby żyć zgodnie z duchem Ewangelii trzeba, aby w obliczu wciąż pojawiających się na świecie nowych potrzeb byli uczniowie Chrystusa, którzy potrafią odpowiedzieć na nie nowymi inicjatywami miłosierdzia. Poprzez adorację Boga i służbę bliźnim Ewangelia naprawdę objawia się jako ogień, który zbawia, który zmienia świat, zaczynając od przemiany serca każdego. ”

Na zakończenie Franciszek modlił się, by Najświętsza Maryja Panna pomagała nam oczyścić serce ogniem przyniesionym przez Jezusa, aby szerzyć go w naszym życiu poprzez wybory stanowcze i odważne.

Źródło: VaticanNews.va

Komentarze (3):

Malgozata2019.08.18 18:04
Ten franio jest falszywy,nie pochodzi od Boga
tt: @PromocjaPWS2019.08.18 17:10
Dzisiaj normalność nazywa się kontrowersją, wszelkie normy/prawdy straciły ważność, bezdyskusyjność, a wynika to z tzw.zwrotu lingwistycznego, który przeniósł się do nauk społecznych, a który wyw. się z filozofii analitycznej. Wykwitem zwrotu lingwistycznego jest m.in. teoria gender. SPIS TREŚCI historiasztuki.com.pl/022-00-00-ANTROPOLOGIA.php#spi MITOLOGIA NOWOCZESNOŚCI historiasztuki.com.pl/022-00-00-ANTROPOLOGIA.php#mit ANTROPOLOGIA ANTYCHRZEŚCIJAŃSKA historiasztuki.com.pl/022-00-00-ANTROPOLOGIA.php#ant ANTROPOLOGIA ANTYKULTUROWA historiasztuki.com.pl/022-00-00-ANTROPOLOGIA.php#anty ANTROPOLOGIA KONSTRUKCJONISTYCZNA historiasztuki.com.pl/022-00-00-ANTROPOLOGIA.php#kon ANTROPOLOGIA MAGICZNA historiasztuki.com.pl/022-00-00-ANTROPOLOGIA.php#mag TEZA O KONFLIKCIE RELIGII I NAUKI , KOMPETENCYJNY KONFLIKT RELIGII I WŁADZY , KONFLIKT RELIGII I WŁADZY , SPRAWA GALILEUSZA historiasztuki.com.pl/022-00-00-ANTROPOLOGIA.php#ane Więcej też na kanale P. Karonia: youtube.com/HISTORIASZTUKI2011
karol2019.08.18 16:35
co ten lewak pieprzy? chrzescijanami musimy byc ZAWSZE w kazdej sytuacji i w kazdej chwili zycia a czasami to chyba dotyczy tego papieza antychrysta