Papież Franciszek potępia ataki antysemityzmu. Musimy zaangażować się w ,,przeoranie terenu'' - zdjęcie
20.01.20, 17:27(fot. flickr/papist)

Papież Franciszek potępia ataki antysemityzmu. Musimy zaangażować się w ,,przeoranie terenu''

20

„My, chrześcijanie i Żydzi, jako pierwsi jesteśmy wezwani, aby coraz bardziej odkrywać nasze wspólne bogate dziedzictwo duchowe. Wyraża się ono w działaniu, w którym nie tworzy się barier i nie wyklucza nikogo, ale buduje się przestrzeń dla innych; w którym nie popiera się rozwiązań siłowych, lecz wspiera drogi bliskości i przyjaźni”. Słowa te Papież skierował do przestawicieli Centrum Szymona Wiesenthala, których przyjął na audiencji.
 

 

Franciszek przypomniał zbliżającą się 75. rocznicę wyzwolenia obozu koncetracyjnego Auschwitz-Birkenau. Przyznał, że dziś trudno nam zatrzymać się i zadumać nad istotą spraw, pomilczeć i wsłuchać się w krzyk cierpiącej ludzkości.

Rocznica wyzwolenia Auschwitz wzywa do milczenia i pamięci

„Współczesny konsumizm wyraża się także w słowach: ile niepotrzebnych słów, ile czasu straconego na kontestację i oskarżanie, ile krzyków, w których obrażamy ludzi, bez przejmowania się tym, co się mówi – przestrzegał Ojciec Święty.

– Natomiast cisza pomaga w zachowaniu pamięci. Jeśli utracimy pamięć, zburzymy przyszłość. Rocznica niewymownego okrucieństwa, którą ludzkość odkryła 75 lat temu, wzywa nas do zatrzymania się, aby zamilknąć i powrócić do pamięci. Potrzebujemy tego, aby nie stać się obojętnymi.“

Papież przyznał, że w wielu miejscach w świecie wzrasta egoistyczna obojętność: „życie jest dobre, jeżeli jest dobre dla mnie”. Gdy tego się nie otrzymuje wylewa się złość i to, co negatywne. Zachowanie takie prowadzi do powstawania partykularyzmów i populizmów, a za tym często idzie nienawiść.

Trzeba przeorać ziemię, gdzie rodzi się nienawiść i zasiać tam pokój

„Jeszcze dziś jesteśmy świadkami nawracających barbarzyńskich aktów antysemityzmu. Nie ustanę w jednoznaczym potępianiu takich czynów. Aby zmierzyć się z tym problemem u jego korzeni, musimy zaangażować się w «przeoranie terenu», na którym rodzi się nienawiść, siejąc tam pokój – podkreślił Papież.

– Czyni się to poprzez integrację, poszukiwanie i rozumienie drugiego – w ten sposób jeszcze bardziej chronimy siebie samych. Dlatego pilną rzeczą jest reintegracja osób marginalizowanych, podanie ręki tym, którzy są daleko, wspieranie tych, którzy są odrzuceni, bo nie mają żadnych środków ani pieniędzy, pomoc ofiarom nietoleracji i dyskryminacji.“

Centrum Szymona Wiesenthala powstało w 1977 roku w Stanach Zjednoczonych. Zajmuje się obroną praw człowieka i zachowaniem pamięci o Holokauście. Nosi imię żydowskiego działacza, tropiciela hitlerowskich zbrodniarzy wojennych.

 

bz/Paweł Pasierbek SJ – Watykan/vaticannews.va
 

Komentarze (20):

poPO=kurw...i zodzieje2020.01.21 14:30
Bo ze jaka ta chłopo-baba z Argentyny ubrana za papieza jest BEZNADZIEJNIE GŁUPIA!!!!
Jan Radziszewski2020.01.21 3:16
! Oczywiście te proporcje mogą się różnić co nie zmienia faktu, że gdyby każde pokolenie, z każdego rodu, miało tyle samo dzieci i nie było wzajemnego wyrzynania się, żeby nie były zachowane! + Tzn. Można powiedzieć, że głosiciele tzw. wszechobecnego antysemityzmu nie znają nawet dobrze Pisma św. i dziejów swojego Narodu, wykazując w ten sposób brak wszelkiej logiki w myśleniu, rozumowaniu logicznym. Tak jakby inni potomkowie Sema nie byli Semitami, tylko sami Żydzi. Wykazując w ten sposób, że tak naprawdę tym jedynym kryterium, semityzmu, jest nienawiść do Syna Bożego Jezusa Chrystusa i Jego Bożego Królestwa w którym zasiadają Abraham Izaak i Jakub i inni zbawieni z tej nacji narodowej, czyli głupie natury rzeczy . , Bo bezbożne pragnienie bycia w królestwie wiecznej hańby i zatraty umiłowanego cezara /J 19,15) Tj. Rewolucji i buntu, grozy i nieszczęścia wiecznego - wielkiego Architekta Murarza Budowniczego świata - /bez Boga/ Lucyfera.
Jan Radziszewski2020.01.21 3:14
. Gdy Peleg miał trzydzieści lat, urodził mu się Reu; a po urodzeniu się Reu żył Peleg dwieście dziewięć lat i miał synów i córki. Gdy Reu miał trzydzieści dwa lata, urodził mu się syn, Serug; a po urodzeniu się Seruga żył Reu dwieście siedem lat i miał synów i córki. Gdy Serug miał trzydzieści lat, urodził mu się Nachor; a po urodzeniu się Nachora żył Serug dwieście lat i miał synów i córki. Gdy Nachor miał dwadzieścia dziewięć lat, urodził mu się Terach; a po urodzeniu się Teracha Nachor żył sto dziewiętnaście lat i miał synów i córki. Gdy Terach miał siedemdziesiąt lat, urodzili mu się synowie: Abram, Nachor i Haran. Oto dzieje potomków Teracha. Terach był ojcem Abrama, Nachora i Harana, a Haran był ojcem Lota. Haran zmarł jeszcze za życia Teracha, swego ojca, w kraju, w którym się urodził, w Ur chaldejskim. Abram i Nachor wzięli sobie żony. Imię żony Abrama było Saraj, imię zaś żony Nachora - Milka. Była to córka Harana, który miał jeszcze drugą córkę imieniem Jiska. Saraj była niepłodna, nie miała więc potomstwa. Terach, wziąwszy z sobą swego syna Abrama, Lota - syna Harana, czyli swego wnuka, i Saraj, swą synową, żonę Abrama, wyruszył z nimi z Ur chaldejskiego, aby się udać do kraju Kanaan. Gdy jednak przyszli do Charanu, osiedlili się tam. Terach doczekał dwustu i pięciu lat życia i zmarł w Charanie. (Rdz. 11,10-32) tzn. potomkowie syna Teracha - Nachora brata Abrahama jak i inne boczne linie wcześniej wymieniane, dalej nie także nie są wymieniani! Także Abraham miał nie tylko Izaaka z Sary, ale z niewolnicą Hagar Izmaela – przodka ludów Arabów których najsławniejszy jest prorok Mahomet. (Rdz. 16,1 nn.) „Oto imiona synów Izmaela, imiona pochodzących od nich potomków: Nebajot, pierworodny syn Izmaela, Kedar, Adbeel, Mibsam, Miszma, Duma, Massa. Chadad, Tema, Jetur, Nafisz i Kedma.” (Rdz. 25,13-15 ) Oraz „ Abraham poślubił jeszcze drugą kobietę, imieniem Ketura. Ona to urodziła mu Zimrana, Jokszana, Medana, Midiana, Jiszbaka i Szuacha. Jokszan był ojcem Saby i Dedana; synami zaś Dedana byli: Aszszurim, Letuszim i Leummim. Synowie Midiana: Efa, Efer, Henoch, Abida i Eldaa. - Ci wszyscy byli potomkami Ketury. (Rdz. 25,1-4) Także Izaak miał dwu synów Ezaw i Jakub z których pochodzą dwa narody zgodnie z zapowiedzią Pana (Rdz. 25,23) Także słynni Ammonici i Moabici to także potomkowie Seta (Rdz. 19,30 nn.) Przecież Ojcem Żydów jest Izrael, prawnuk Abrahama a syn Izaaka, Jakub! Semitą jest Abraham i jego syn Izaak a od Jakuba zaczyna się Izrael tj. - 12 pokoleń Izraela! Można nawet powiedzieć, że co setny Semita jest tylko Żydem! Tj. tak jakby 1/z 300 mieszkańców ziemi jest Żydem!
Jan Radziszewski2020.01.21 3:13
Antysemityzm to Bajka Mit Legenda bo dotyczyłby 1 / 3 ludzkości co jest absurdem z natury rzeczy!!! Tak przedstawia się linia potomków Sema: „Również Semowi, praojcu wszystkich Hebrajczyków i starszemu bratu Jafeta, urodzili się [synowie]. Synowie Sema: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram. Synowie Arama: Us, Chul, Geter i Masz. Arpachszad był ojcem Szelacha, a Szelach Ebera. Eberowi urodzili się dwaj synowie; imię jednego Peleg, gdyż za jego czasów ludzkość się podzieliła, imię zaś jego brata - Joktan. Joktan był ojcem Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha, Hadorama, Uzala, Dikli, Obala, Abimaela, Saby, Ofira, Chawili i Jobaba. Ci wszyscy byli synami Joktana. Obszar, na którym mieszkali, rozciągał się od Meszy w kierunku Sefar aż do wyżyny wschodniej. Oto synowie Sema według szczepów, języków, krajów i narodów. Oto szczepy synów Noego według ich pokrewieństwa i według narodów. Od nich to wywodzą się ludy na ziemi po potopie.” (Rdz. 10,21-31) Pismo św. poza wymieniem potomków Sema dalej przedstawia tylko linię przodków Abrahama tzn. bardzo liczni potomkowie Sema: - Elam, Aszszur Lud i Aram dzieląc się na różne szczepy później na różne różniące się języki kraje, narody - nie są w Biblii w ogóle dalej wymienieni, a przecież są także potomkami Sema!!! Linia przodków Abrahama: „Ci są potomkowie Sema. Gdy Sem miał sto lat, urodził mu się syn, Arpachszad, w dwa lata po potopie. Po urodzeniu się Arpachszada Sem żył pięćset lat i miał synów i córki. Arpachszad, przeżywszy trzydzieści pięć lat, miał syna Szelacha. A po urodzeniu się Szelacha Arpachszad żył czterysta trzy lata i miał synów i córki. Szelach, przeżywszy trzydzieści lat, miał syna Ebera; po urodzeniu się Ebera żył Szelach czterysta trzy lata i miał synów i córki. Gdy Eber miał trzydzieści cztery lata, urodził mu się syn, Peleg; a po urodzeniu się Pelega żył Eber czterysta trzydzieści lat i miał synów i córki.
MementoMori2020.01.20 22:25
Żyjemy w dobie nie wartości chrześcijańskich i katolickich lecz w dobie antywartości owoców protestantyzmu-komunizmu, neomarksizmu-genderyzmu . Bo dziś powszechna cenzura kasuje wartości a zostawia zboczenia , zło i kłamstwo . Polecam film https://www.cda.pl/video/44305649d https://gloria.tv/post/6vonZhCJuweD4F2ns47EuynBJ
Artur2020.01.20 20:38
A może by tak biskup Bergolio potępił antypolonizm!
anonim2020.01.20 21:47
A czemu nie zrobi tego ojciec Antypapież?
Ateistyczna Kretynizacja Polski2020.01.21 8:44
Antypapież Bergoglio? Pytanie retoryczne.
anonim2020.01.21 14:20
Antypapież Ateistyczna Kretynizacja Polski lub ojciec Artur. Na jedno wychodzi.
rebeliant2020.01.20 19:44
To zestawienie antysemityzmu ze stosowaniem rozwiązań siłowych jest zaburzające prawdę. Między innymi na stosowanie rozwiązań siłowych cierpi cała ludzkość, a nie tylko monopoliści antysemityzmu. Z drugiej strony świat monopolistów antysemityzmu nie jest oazą wolną od stosowania rozwiązań siłowych. Przemoc i terror przenika całą ludzkość i obserwujemy ją w każdej skali - wojna, bicie w bramie, bójka na przystanku, walki gangów, przemoc w domu w rodzinie ... mają pierwiastek, który jest w każdym z tych przypadków. Obcinanie sprawy stosowania rozwiązań siłowych do antysemityzmu jest karykaturalne. Uwolnienie od tego przekracza ludzkie możliwości, konieczna jest tu interwencja istoty wyższej od człowieka.
matis892020.01.20 19:22
Bergoglio Fałszywy Prorok Nie Katolik już rzucił kłamstwa II Wojny na Polskę podobne do tego co ostatnio Putin. A poza tym Bergoglio sam jest antysemitą bo jest współodpowiedzialny z masonerią i lewactwem za multikuti w UE, za jej islamizację czyli zwiększanie antysemityzmu w UE, bo muzułmanie nienawidzą Żydów.
Nieuk2020.01.20 20:04
Jaki Ty jesteś inteligentny i oczytany. Masz zawsze tyle niepodważalnych argumentów. A jak myślisz Fałszywi Zakonnicy też mogą być?
Michał Pasierb 2020.01.20 19:15
..."zaangażować się w «przeoranie terenu», na którym rodzi się nienawiść, siejąc tam pokój..." – A kto ma być tym oraczem? Czynność jest brutalna ....A ja pytam się kiedy obchodzimy dzień chrześcijaństwa w judaizmie??
Leon2020.01.20 18:48
Od dawna jestem oskarżany w internecie o antysemityzm. Nie rozwiązało problemu sformułowanie antysemitą jest ten który nie podziela poglądów żydów. Jestem Polakiem i chrześcijaninem, nie jestem antysemitą ; mam pewność poglądu, czy potwierdzę to w życiu historia zapisze.
Chory Portier2020.01.20 18:54
Antysemityzm, w wąskim i prymitywnym sensie to: "wyrażanie przykrej prawdy, niewygodnej dla Żydów". Jak powiada ks. Chrostowski, można być "antysemitą z mianowania".
stasiek2020.01.20 17:41
A kto zaorze orzących Palestyńczyków lub zaorze lawendowe pole w Watykanie.
man.of.Stagira2020.01.20 17:37
W opinii ks. prof. Waldemara Chrostowskiego „znaczna część przedchrześcijańskiej tradycji żydowskiej, czyli tradycji biblijnego Izraela, została zachowana i przetrwała w chrześcijaństwie, a nie w judaizmie rabinicznym”. Jak informuje ksiądz profesor Chrostowski judaiści odrzucili 7 ksiąg Starego Testamentu obecnych w monoteizmie biblijnym, które są w katolickim kanonie Biblii: księgi Tobiasza, Judyty, Machabejskie, Barucha, Mądrości, Syracha, część Estery i Daniela. Księgi te przed stworzeniem judaizmu rabinicznego były obecne w Septuagincie czyli Biblii Greckiej, opracowanej w III wieku przed naszą erą, która była powszechnie przyjęta przez biblijnych Izraelitów mówiących po grecku (grecki był językiem biblijnych Izraelitów w diasporze). „Pod koniec I wieku po Chrystusie, w opozycji do chrześcijaństwa, rabini odrzucili Biblie Grecką, a wraz z nią księgi deuterokanoniczne”, działo się to w ramach procesu stworzenia jednej ujednoliconej wersji Biblii hebrajskiej. Odrzucone przez judaistów księgi Machabejskie opowiadają o wydarzeniach, które judaiści czczą w czasie święta Chanuka. Fragmenty odrzuconych ksiąg odnaleziono w czasie wykopalisk w Palestynie, między innymi w Qumran i w archiwach synagog na Bliskim Wschodzie (np. w Kairze), co jest dowodem, że były one w kanonie biblijnych Izraelitów. To katolicy a nie judaiści przechowali dziedzictwo biblijnego Izraela https://www.fronda.pl/a/to-katolicy-a-nie-judaisci-przechowali-dziedzictwo-biblijnego-izraela,111752.html .
Chory Portier2020.01.20 18:52
"To katolicy a nie judaiści przechowali dziedzictwo biblijnego Izraela." Tak jest! I to oni są tym Nowym Izraelem, o którym mówi Apokalipsa. Prof. Chrostowski to fachowiec i nikt mu nie podskoczy. Prostuje takie slogany jak:"Chrystus - Żyd ortodoksyjny". A jak się weźmie Talmud i te bluźnierstwa, które tam wypisują o Chrystusie i Jego Matce, to … szkoda gadać.
Michał Pasierb 2020.01.20 19:26
Dobrze, że to napisałeś. Nie ma w POLSCE większego znawcy tematu niż ks.prof.Waldemar Chrostowski.Znakomity biblista,erudyta a przede wszystkim Boży kapłan, który doskonale zna Ziemię Świętą ojczyznę ZBAWICIELA i współczesnych Żydów; głosił nawet rabinom cykl konferencji nt NOWEGO TESTAMENTU, bo został przez nich o to poproszony...
Rabarbar2020.01.20 20:03
Księga Daniela jest również częścią kanonu żydowskiego - w tej części, w której została spisana w językach hebrajskim i aramejskim, natomiast odrzucone są dodatki spisane w języku greckim. W odróżnieniu od Biblii chrześcijańskich, księga Daniela w kanonie żydowskim nie jest umieszczana pośród ksiąg prorockich, ale wśród Pism. Ważniejszym rozróżnieniem między judaizmem rabinicznym (talmudycznym) oraz judaizmem biblijnym jest akceptowanie tradycji rabinicznej, rzekomo stanowiącej część tradycji ustnej pochodzącej jeszcze od Mojżesza. To oczywiście nieprawda. Ślady Jezusowej krytyki judaizmu rabinicznego znajdujemy w 15. rozdziale ewangelii Mateusza: "Bóg przecież powiedział: Czcij ojca i matkę oraz: Kto złorzeczy ojcu lub matce, niech śmierć poniesie. Wy zaś mówicie: Kto by oświadczył ojcu lub matce: Darem [złożonym w ofierze] jest to, co dla ciebie miało być wsparciem ode mnie, ten nie potrzebuje czcić swego ojca ni matki. I tak ze względu na waszą tradycję znieśliście przykazanie Boże" (w.4-6) "Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi" (w. 8-9) "On zaś odrzekł: Każda roślina, której nie sadził mój Ojciec niebieski, będzie wyrwana. Zostawcie ich! To są ślepi przewodnicy ślepych. Lecz jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną." (w. 13-14)