Proszę was, oddalcie się od próżności, pychy i od pieniędzy. Diabeł wchodzi przez kieszenie” – mówił we wczorajszej homilii do nowo wyświęconych księży papież Franciszek.

W trakcie wyświęcenia dziewięciu nowych księży diecezji rzymskiej papież Ojciec Święty apelował, aby być nie kapłanami państwa, ale ludu Bożego. Przypominał im również, że mają być ubodzy. Dodawał:

Nie bądźcie karierowiczami - wzywał. - Kiedy robisz karierę kościelną, stajesz się urzędnikiem”.

Zaznaczał, że moment w którym kapłan zaczyna być przedsiębiorcom, to początek utraty bliskości z Ludem Boży oraz ubóstwa, które upodabnia nas do Chrystusa. Apelował też o to, aby nie obgadywać innych oraz nie plotkować. Dodał:

Pokaż, że masz spodnie i powiedz w twarz komuś to, co masz do powiedzenia”.

dam/PAP,Fronda.pl