Papież do luteran: przepraszajmy Boga - zdjęcie
18.12.14, 17:23Marcin Luter (fot. Wikipedia)

Papież do luteran: przepraszajmy Boga

24

Ojciec Święty Franciszek zwrócił się dziś do luteranów. Przyjął w Watykanie delegację niemieckiego Kościoła ewangelicko-luterańskiego. Powiedział, że pięćsetlecia reformacji nie można obchodzić z „triumfalizmem”, ale trzeba prosić Boga o wybaczenie.

Wikariusz Chrystusa powiedział, że pełna i widzialna jedność wszystkich chrześcijan to cel, który niekiedy zdaje się oddalać. Wpływają na to odmienne interpretacje Kościoła. Pomimo tego nie można rezygnować z dialogu ekumenicznego. Franciszek przypomniał, że dialog z luteranami trwa już od blisko półwiecza. Papież nawiązał ponadto do nadchodzącego pięćsetlecia wystąpienia Marcina Lutra oraz związanego z tym podziału.

„W roku 2017 luterańscy i katoliccy chrześcijanie wspólnie upamiętnią pięćsetną rocznicę reformacji” – powiedział sługa sług Bożych. „Przy tej okazji luteranie i katolicy będą mieli po raz pierwszy możność podzielać na całym świecie to samo ekumeniczne wspomnienie, nie w formie świętowania z triumfalizmem, ale jako wyznanie naszej wspólnej wiary w Boga w Trójcy Jedynego. W centrum tego wydarzenia będzie zatem wspólna modlitwa i zanoszona w sercu prośba o przebaczenie, skierowana do Pana Jezusa Chrystusa za wzajemnie popełnione winy. Z nimi łączyć się będzie radość, że idziemy razem drogą ekumenizmu” – dodał Franciszek.

pac/radio  watykańskie

Komentarze (24):

anonim2014.12.18 17:37
To prawda - dialog z luteranami trwa już od blisko półwiecza i Kościół bardzo upodobnił się przez ten okres do heretyckiej sekty: - msza niemal niczym nie różni się od protestanckiego nabożeństwa; - kapłani poglądami, mową i wyglądem całkiem nie różnią się od pastorów; - nawracać heretyków już nie ma sensu, skoro mogą dostąpić zbawienia w swoich sektach; - Kościół katolicki nie jest już Kościołem Chrystusowym, lecz jego częścią wraz z tysiącami różnych sekt i zborów; - kościoły katolickie wystrojem wnętrz, niczym nie różnią się od protestanckich świątyń; - nauczanie Kościoła zmienia się w duchu heretyckich wystąpień Lutra. Po kolejnych 50 latach (podejrzewam, że będzie to znacznie szybciej), różnic pomiędzy katolikami i heretykami już nie będzie wcale.
anonim2014.12.18 17:42
Z pewnością reformacja była pewną reakcją na różne nadużycia i upadek moralny w Kościele Rzymskokatolickim.Istotną rolę odegrały także interesy polityczne władców świeckich.Ogólnie należy jednak uznać,że niezbyt dobrze przysłużyła się Europie.Pogłębiła podziały oraz spowodowała wzrost egoizmów narodowych.Stała się także jednym z istotnych czynników stojących za pogłębianiem i rozszerzaniem się sekularyzacji,która chociaż ma pewne dobre strony,ma także i te złe(raczej przeważające nad dobrymi).Cóż,człowiek jest jaki jest i nieraz błądzi,pragnąc naprawić istniejący stan rzeczy.
anonim2014.12.18 18:07
Eccehomo nie pisz pitoletów! ] "nadużycia i upadek moralny w Kościele Rzymskokatolickim" były pretekstem! Poza tym Luter posługuje się zupełnie odmienną wizją Boga tj. twierdzi że Świat żyje w Bogu ...że dobro i zło to Bóg ... totalna herezja! "
anonim2014.12.18 18:27
Jeśli to prawda to ...
anonim2014.12.18 18:55
@Polipid3.Jeśli zostałem źle zrozumiany,to trudno,niech będzie że piszę "pitolety".Sądzę jednak,że herezja Lutra nie przyjęłaby się,gdyby nie zaistniały wcześniej korzystne warunki do jej przyjęcia.Moim zdaniem wynikały one głównie z tego o czym powyżej napisałem.Zresztą,z tego co wiem,Kościół ma podobne stanowisko co do przyczyn reformacji.
anonim2014.12.18 18:57
I to oczywiście z powodu rocznicy reformacji. Bardzo żenują uzasadnienie wspólnego świętowania :/
anonim2014.12.18 18:58
Poglądy Lutra są heretyckie.
anonim2014.12.18 19:45
Ks. prof. Tadeusz Guz od dwudziestu lat przeciera szlak. Niejednokrotnie od niego heretyccy "znawcy" Biblii (przyznaję, że literalnie znają na wyrywki) dowiadują się, co naprawdę myślał i pisał M. Luter. Pozycja obowiązkowa. Bez problemów na YT.
anonim2014.12.18 20:25
@Eccehomo "Zresztą,z tego co wiem,Kościół ma podobne stanowisko co do przyczyn reformacji." Z tego, co wiem, to Polipid3 jest zwolennikiem lefebrystów, więc jego stanowisko nie musi być w zgodzie ze stanowiskiem Kościoła ;)
anonim2014.12.18 20:47
Luter to było kupa ch....ja reszta butza. Polecam artykuł o tym słudze diabła http://www.piusx.org.pl/zawsze_wierni/artykul/347
anonim2014.12.18 21:56
Prawda jest taka, ze kosciol katolicki (rzymsko-katolicki) kazdego, KAZDEGO dnia powienien dziekowac Bogu za Lutra. Ale co tam lepiej zrobic z niego heretyka ... tylko juz tej kasy nie da sie tak z baranow ciagnac .. to ich boli.
anonim2014.12.18 23:19
Ekumenizm?- w porządku- Jak zwał tak zwał... ale NIE taki który polega na kompromisie a taki którego celem jest nawrócenie i powrót do Kościoła Katolickiego wszystkich, którzy się od niego odłączyli.
anonim2014.12.18 23:56
enrque 111 " msza niemal niczym nie różni się od protestanckiego nabożeństwa" Owszem i to bardzo,Papież Paweł VI "7. NAUKA O EUCHARYSTII a. Ofiara Wierzymy, że Msza, którą odprawia kapłan w zastępstwie Chrystusa mocą władzy, otrzymanej przez sakrament kapłaństwa, i która ofiarowana jest przez niego w imieniu Chrystusa oraz członków Jego Mistycznego Ciała, jest rzeczywiście ofiarą Kalwarii, która uobecnia się sakramentalnie na naszych ołtarzach. b. Rzeczywista obecność Wierzymy, że tak jak chleb i wino konsekrowane przez Pana podczas Ostatniej Wieczerzy przemieniły się w Ciało Jego i w Jego Krew, które niebawem miały być za nas na krzyżu ofiarowane, również chleb i wino konsekrowane przez kapłana przemieniają się w Ciało i Krew Chrystusa zasiadającego w chwale niebieskiej. Wierzymy, że tajemna obecność Pana pod postacią tych rzeczy, które naszym zmysłom w dalszym ciągu okazują się takimi jak przedtem, jest prawdziwa, rzeczywista i substancjalna. W tym więc sakramencie Chrystus nie inaczej może być obecny jak tylko przez przemianę całej substancji chleba w Jego Ciało i całej substancji wina w Jego Krew przy pozostawaniu tylko właściwości chleba i wina, które dostrzegamy naszymi zmysłami. Ta tajemnicza przemiana w sposób należyty i właściwy nazywana jest przez Kościół święty przeistoczeniem (transsubstantiatio). A wszelkie tłumaczenia teologów, które starają się nieco rozumieć tę tajemnicę, aby zgodne były z wiarą katolicką, powinny niewzruszenie utrzymywać, że niezależnie od naszej świadomości chleb i wino po konsekracji rzeczywiście przestają istnieć, tak że po niej godne uwielbienia Ciało i Krew Pana Jezusa są prawdziwie przed nami obecne pod postaciami sakramentalnymi chleba i wina, jak życzył sobie tego sam Pan, aby dać nam siebie na pokarm i aby nas zespolić w jedności swego Ciała Mistycznego. Jedyne indywidualne istnienie Chrystusa Pana w chwale niebieskiej nie uwielokrotnia się przez Sakrament, lecz staje się obecne w różnych miejscach świata, gdzie odprawia się ofiara eucharystyczna; oto mamy owo misterium wiary i bogactw eucharystycznych, które winniśmy bezwarunkowo uznać. To samo zaś istnienie pozostaje obecne po odprawionej Ofierze w Najświętszym Sakramencie; który przechowuje się w tabernakulum, jakby w jakimś żywym sercu naszych świątyń. Dlatego mamy obowiązek oddawać cześć i uwielbienie w Świętym Chlebie, na który oczy nasze spoglądają, samemu Słowu wcielonemu, którego one nie mogą oglądać, a które stało się obecne dla nas, nie opuszczając jednak niebios." - -"kościoły katolickie wystrojem wnętrz, niczym nie różnią się od protestanckich świątyń"Owszem-Tabernakulum "- nawracać heretyków już nie ma sensu, skoro mogą dostąpić zbawienia w swoich sektach;"Papież Paweł VI "d. Jedność i powszechność Wierzymy, że Kościół, który Chrystus założył i za który się modli, jest niewzruszenie jeden co do wiary i kultu oraz przez wspólny węzeł świętej hierarchii. Przebogata różnorodność obrzędów liturgicznych w łonie tegoż Kościoła czy też prawowite zróżnicowanie dziedzictwa teologicznego i duchowego oraz poszczególnych dyscyplin nie tylko nie przeszkadza jego jedności, ale nawet jaśniej ją okazuje. Uznając, iż poza organizmem Kościoła Chrystusowego znajduje się wiele elementów uświęcenia i prawdy, które jako dobra własne samego Kościoła nakłaniają do jedności katolickiej, a zarazem wierząc w działanie Ducha Świętego, który we wszystkich uczniach Chrystusa wznieca pragnienie owej jedności, mamy nadzieję, że chrześcijanie, którzy nie zażywają jeszcze pełnej wspólnoty jednego Kościoła, zjednoczą się wreszcie kiedyś w jedną owczarnię pod jednym pasterzem. e. Narzędzie zbawienia Wierzymy, że Kościół jest konieczny do zbawienia. Jeden bowiem Chrystus jest Pośrednikiem i drogą zbawienia, który w Ciele swoim, którym jest Kościół – staje się nam obecny. Lecz Boży plan zbawienia obejmuje wszystkich ludzi; ci bowiem, którzy bez winy nie znają Ewangelii Chrystusa i Jego Kościoła, szukają jednak Boga szczerym sercem i usiłują pod wpływem łaski wypełniać wolę Jego poznaną przez głos sumienia, należą również, w liczbie wiadomej tylko jednemu Bogu, do Jego ludu, choć sposobem niewidzialnym, i mogą osiągnąć zbawienie wieczne." "- Kościół katolicki nie jest już Kościołem Chrystusowym, lecz jego częścią wraz z tysiącami różnych sekt i zborów;" Papież Paweł VI 6. NAUKA O KOŚCIELE CHRYSTUSOWYM a. Kościół widzialny i niewidzialny Wierzymy w jeden, święty, katolicki i apostolski Kościół, zbudowany przez Jezusa Chrystusa na opoce, którą jest Piotr. Jest on Ciałem Mistycznym Chrystusa, społecznością widzialną; wyposażoną w organy hierarchiczne, i zarazem wspólnotą duchową, Kościołem ziemskim, Ludem Bożym pielgrzymującym tu na ziemi i Kościołem wyposażonym w dary niebieskie, zalążkiem i zaczątkiem królestwa Bożego, dzięki któremu dzieło i męka odkupienia przedłużają się w pokolenia ludzkie; pragnie on z całych sił doskonałego spełnienia przy końcu czasów w chwale niebieskiej. b. Sakramentalna świętość Kościoła Pan Jezus kształtuje Kościół swój przez sakramenty, które wypływają z Jego pełni. Przez nie bowiem sprawia, że członki jego uczestniczą w tajemnicy śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, pod tchnieniem Ducha Świętego, który udziela im życia i zdolności do działania. Jest więc Kościół świętym, choć w łonie swoim obejmuje grzeszników, albowiem cieszy się nie innym życiem, lecz życiem łaski; jeśli członki jego karmią się nią, uświęcają się, jeśli zaś odwracają się od niej, obciążają się grzechami i zmazami, które stoją na przeszkodzie rozszerzaniu się jego promiennej świętości. Dlatego Kościół cierpi i czyni pokutę za przestępstwa, mając władzę uwolnienia od nich swoich synów dzięki Krwi Chrystusa i z daru Ducha Świętego. c. Władza nauczycielska Kościół, dziedzic obietnic Bożych i córa Abrahama wedle ducha, przez owego mianowicie Izraela, którego świętych Ksiąg z miłością strzeże i którego patriarchów i proroków pobożnie czci, zbudowany na apostołach – przekazuje wiernie poprzez wieki zarówno ich słowo zawsze żywe, jak i władzę pasterską w następcy Piotra i w biskupach pozostających z nim we wspólnocie; wreszcie, ciesząc się ustawiczną opieką Ducha Świętego, pełni Kościół posłannictwo przechowywania, nauczania, wyjaśniania i rozpowszechniania prawdy, którą Bóg objawił ludziom przez proroków w pewnej mierze jeszcze przysłoniętą, a w sposób doskonały i absolutny przez Pana Jezusa. Wierzymy w to wszystko, co zawiera się w słowie Bożym, spisanym lub przekazanym tradycją, i co Kościół podaje do wierzenia jako objawione przez Boga, czy to przez uroczyste orzeczenie, czy też w zwyczajnym powszechnym nauczaniu. Wierzymy w nieomylność, którą cieszy się następca Piotra, gdy przemawia ex cathedra, jako pasterz i nauczyciel wszystkich chrześcijan, i którą posiada również Kolegium Biskupów, gdy wraz z nim wykonuje urząd nauczycielski. "Kościół katolicki nie jest już Kościołem Chrystusowym, lecz jego częścią wraz z tysiącami różnych sekt i zborów;"
anonim2014.12.19 1:19
,,co do papieża zaś, stwierdzam, że jeśliby na Ewangelię pozwolił, można by mu z naszej strony przyznać ze względu na pokój i powszechne uspokojenie chrześcijan, którzy już są pod jego władzą i w przyszłości pod jego władzą będą, zwierzchnictwo nad biskupami, jakie już z prawa ludzkiego gdzie indziej ma" ~Filip Melanchton Także tego, porzućcie fałszywe doktryny o odpustach, papieskiej nieomylności itp. i możemy się jednoczyć :)
anonim2014.12.19 1:20
A co do ks. Guza to radzę trzymać się jak najdalej od jego manipulacji: http://kompromitacje.blogspot.com/2014/01/tadeusz-guz-zmysla-cytaty.html
anonim2014.12.19 6:04
" Franciszek przyjął w Watykanie delegację niemieckiego Kościoła ewangelicko-luterańskiego"; - to nie luteranie przjęli Ojca Świętego.
anonim2014.12.19 9:26
@moment Porzuć Lutra i jego fałszywe nauki, uznaj, że Kościół jest jeden, katolicki i możemy się jednoczyć :)
anonim2014.12.19 10:44
Nie wiem dlaczego kościół Luterański jedna się z Rzymskim, zamiast nadal głosić odważnie jak na początku, że papież jest antychrystem (bo to też wynika ze znaczenia słowa antychryst - przeciwnik Chrystusa lub ZAMIAST Chrystusa - to drugie znaczenie zgadza się z tytułem "Zastępca Chrystusa", choć prawdziwym zastępcą jest Duch Święty, co Pan Jezus mówi w Ew. Jana o "innym Pocieszycielu".. Są też inne bluźniercze tytuły jak "Ojciec Święty", choć w Ew. Jana tak Pan Jezus zwraca się do Boga Ojca, zresztą sam Pan naucza żeby przywódcy kościoła nie pozwalali się nazywać ojcami, gdyż jeden jest Ojciec w niebie, a cóż dopiero tytułem Boga - "Ojciec Święty".)
anonim2014.12.19 17:11
Enrique111- czasami mysle ze Ty niczym sie nie roznisz od fanatykow Panstwa Islamskiego, brak realnego myslenia, zaslepienie.to jest typowy obraz czlonka sekty, widzisz sekciarstwo u innych sam bedac sekciarzem
anonim2014.12.19 17:24
Gdyby Reformacja Luteranska zdobyla wladze w Polsce, to dzis Polska byla by bogatym krajem silnie ekonomicznym i militarnie, nigdy nie dokonano by rozbiorow Polski, dzisiaj bysmy byli tym czm sa kraje protestanckie ; USA, Niemcy, Skandynawia, Hollandia. Ale dzieku glupim polaczkom obecnie ten kraj slynie z afer, zlodziejstwa , braku moralnosci łapowkarstwa i przekopstwa, ktore charakteryzuje kraje katolickie, I po waszych wypowiedziach ktore sa wrogie wobec luteranizmu, zatrzynam sie cieszyc, ze krwawo stlumiono rewolty katolickie w krajach protestanckich, i dziekuje tym krajom ze was przesladowały, Dziekuje amerykanskiemu Ku Klux Klanowi ze zwalczal takze katoli. Dziekuje Ksieciu Wilhemowi Oranskiemu ze utopil wasze zrywy we krwi. Dzisiaj to wy katole zasmaradzacie kraje protestanckie w poszukiwaniu pracy.
anonim2014.12.20 0:16
@Credo, które z nauk Lutra zawarte w księgach wyznaniowych KEA są fałszywe? ;)
anonim2014.12.20 3:32
Tak. Protestantyzm niektory sie niepodoba, ale emigrowac w poszukiwaniu lepszych warunkow zycia w krajach protestanckich to im nie przeszkadza chociazby w Wielkiej Brytanii.
anonim2014.12.20 20:01
@ andersson3 Gdyby Polska była krajem protestanckim to już dawno byśmy mieli za biskupów Biedronie, Grodzkie i Nowickie ze wszystkimi tego konsekwencjami. Uważam wojny religijne za tragedię dla Europy i całego chrześcijaństwa więc nie ma powodu by popierać masowe mordy katolików w krajach protestanckich. Aby wychwalać Ku-Klux-Klan i nazywać siebie chrześcijaninem to trzeba mieć tupet...
anonim2014.12.23 15:27
@moment A które z nich są prawdziwe?