29.06.15, 08:19

PANIE, UMACNIAJ PAPIEŻA W OBRONIE NASZEJ ŚWIĘTEJ WIARY

Boże, Ty w swojej opatrzności uczyniłeś świętego Piotra głową Apostołów i na nim zbudowałeś swój Kościół, wejrzyj łaskawie na papieża Franciszka, i spraw, aby ustanowiony przez Ciebie następcą Piotra był dla Twojego ludu widzialnym fundamentem jedności wiary i bratniej miłości.

Boże, Pasterzu i Rządco wszystkich wiernych, wejrzyj łaskawie na swojego sługę Franciszka, którego ustanowiłeś pasterzem Twojego Kościoła, daj mu słowem i przykładem przyczyniać się dla dobra ludu, któremu przewodzi, aby razem z nim doszedł do życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Modlitwa z Mszału Rzymskiego

Pamiętajmy w modlitwie o Ojcu Świętym Franciszku. Prośmy, aby Bóg Ojciec nieustannie napełniał Go mocą Ducha Świętego tak by umacniał wiarę całego Kościoła oraz rozpalał zapał i radość ewangeliczną wszystkich ochrzczonych.

Komentarze

anonim2015.06.29 13:33
Pamiętam o modlitwie za papieża Benedykta XVI