Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? - zdjęcie
30.10.19, 07:27

Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?

9

PIERWSZE CZYTANIE

Rz 8, 26-30
Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.

Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był Pierworodnym między wielu braćmi.

Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał – tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił – tych też obdarzył chwałą.
 

EWANGELIA

Łk 13,22-30
Królestwo Boże dostępne dla wszystkich narodów

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy.

Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?»

On rzekł do nich: «Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas, stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: „Panie, otwórz nam!”, lecz On wam odpowie: „Nie wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówić: „Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”.

Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!” Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym.

Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi».
 

Komentarze (9):

pingwin i foka2019.10.30 13:18
A co to za wpisy? Gdzie jesteś człowieku?
andrzejhahn32019.10.30 9:22
UWAGA...............wystrzegajcie sie ciemnoty i zacofania poganskiej sekty katolickiej
anonim2019.10.30 7:57
Pierwszy moment opamiętania to chyba wówczas kiedy zdajemy sobie sprawę, że nie do końca damy radę i w przeciwieństwie do Rolanda wzywamy pomocy Króla.
grzesznik2019.10.30 7:43
wszyscy jesteśmy grzesznikami, i wszyscy musimy oczekiwać i błagać łaski Boga.
andrzejhahn32019.10.30 9:46
jakiego boga,....................w historii ludzkosci bylo ich tysiace i to jeszcze zanim wynaleziono taki kiczowaty idiotyzm jak katolicyzm
jozef2019.10.30 7:35
Jak tylko nieliczni, to znaczy że nie ma się czym przejmować. Oni się tam potem pozabijają, który jest bardziej godzien tej nieliczności.
Małgosia2019.10.30 7:35
Bóg do spółki z swoim synem, Jezusem bez mrugnięcia okiem potrafią kupczyć losem swych umiłowanych istot. Przytaczam tu przykład Hioba lub wizji Leona XIII. Dlatego twierdzę, że zbawieni zostaną tylko nieliczni.
lady chapel2019.10.30 7:33
16 kapłanów archidiecezji gdańskiej w oświadczeniu potwierdziło prawdziwość informacji zawartych w programie TVN24 "Czarno na białym" na temat metropolity gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia. Jednocześnie wyrażają gotowość powtórzenia zarzutów wobec abpa Głódzia nuncjuszowi apostolskiemu w Polsce. Skierowali oświadczenie do nuncjusza apostolskiego w Polsce abpa Salvatore ennacchio. Napisali w nim, że potwierdzają prawdziwość informacji zawartych w programie "Czarno na białym" i "wyrażają gotowość ponownego przedstawienia wspomnianych w nim faktów wobec nuncjusza apostolskiego". Nazwiska sygnatariuszy oświadczenia wraz z ich odręcznymi podpisami zostały podane do wiadomości nuncjusza. Treść oświadczenia przekazano też do wiadomości Sekretariatu Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
lola2019.10.30 7:51
może w końcu arcybiskup (arcyłotr) zostanie oddelegowany na misję w Amazonii.