Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy - zdjęcie
19.11.20, 08:30Fot. via Pixabay

Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy

4

 

PIERWSZE CZYTANIE

Bóg wręcza Barankowi księgę przeznaczeń

Ap 5, 1-10

Czytanie z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła

Ja, Jan, ujrzałem na prawej dłoni Zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie opieczętowaną siedmiu pieczęciami.

I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym: «Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie?» A nie mógł nikt – na niebie ani na ziemi, ani pod ziemią – otworzyć księgi ani na nią patrzeć. A ja bardzo płakałem, że nie znalazł się nikt godny, by księgę otworzyć ani na nią patrzeć.

I mówi do mnie jeden ze Starców: «Przestań płakać! Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida, tak że otworzy księgę i siedem jej pieczęci».

I ujrzałem między tronem z czterema Istotami żyjącymi a kręgiem Starców stojącego Baranka, jakby zabitego, a miał siedem rogów i siedmioro oczu, którymi jest siedem Duchów Boga wysłanych na całą ziemię. On poszedł i z prawicy Zasiadającego na tronie wziął księgę. A kiedy wziął księgę, cztery Istoty żyjące i dwudziestu czterech Starców upadło przed Barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. I taką nową pieśń śpiewają: «Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i krwią Twoją nabyłeś dla Boga ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi».

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Zapowiedź zburzenia Jerozolimy

Łk 19, 41-44

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Gdy Jezus był już blisko Jerozolimy, na widok miasta zapłakał nad nim i rzekł: «O gdybyś i ty poznało w ten dzień to, co służy pokojowi! Ale teraz zostało to zakryte przed twoimi oczami.

Bo przyjdą na ciebie dni, gdy twoi nieprzyjaciele otoczą cię wałem, oblegną cię i ścisną zewsząd. Powalą na ziemię ciebie i twoje dzieci z tobą, a nie zostawią w tobie kamienia na kamieniu za to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia».

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (4):

Konrad Józef Turzyński2020.11.22 9:47
Czy jakiś Juda był założycielem jakiejś religii? Wiadomo: nie był. Dwie inne postacie biblijne były takimi założycielami: Mojżesz i Jezus. Religia wywodząca się od Mojżesza nazywa się "religią mojżeszową" czyli "mozaizmem". Religia wywodząca się od Jezusa ― od Jego przydomku (= "Chrystus") nazywa się "chrześcijaństwem", "chrystianizmem". Gdyby ktoś jednak chciał koniecznie sięgać do imion dwunastu synów Jakuba, to powinien sięgać do przodków owych założycieli ― zatem chrześcijaństwo mogłoby nazywać się "judaizmem", bo Juda był przodkiem Jezusa ("Apokalipsa" w rozdz. 5, wers. 5 o Jezusie powiada: "Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida"; do tego wersetu odwołał się w — przerobionym na carskie więzienie — klasztorze oo. bazylianów w Wilnie podczas nocy wigilijnej 1823 r. ks. Piotr Lwowicz słowami: "Lew z pokolenia Judy tu Pan — on zwycięża", egzorcyzmując opętanego Konrada — Adam Mickiewicz, "Dziady", część III, akt I, scena III, werset 1154), natomiast mozaizm to byłby "lewityzm", bowiem Lewi (rodzony brat Judy) to pradziadek Mojżesza. No, a od lewityzmu długa (i niezbyt prosta) droga wiedzie do "lewicy laickiej". (Zob. też: "Apokalipsę", rozdz. 2, werset 9b, oraz rozdz. 3, werset 9a.)
Natalja Siwiec2020.11.19 9:50
Baranek woli świeżą trawkę niż zadrukowaną celulozę.
Natalja Siwiec2020.11.19 9:51
Nie dziwi mnie, że baranek został zgładzony, ludzie zawsze w zmutowanych zwierzętach dostrzegali ingerencję ciemnych mocy.
Anonim2020.11.19 9:10
Nie chwycili nitki Ariadny, aby wyjść z labiryntu?