Oto jak wygląda prawdziwe uwolnienie w Imię Jezusa - zdjęcie
03.01.20, 16:30(fot. pixabay)

Oto jak wygląda prawdziwe uwolnienie w Imię Jezusa

52

Chciałbym poruszyć bardzo trudny problem, który dotyczy zarówno Europy jak i Ameryki. W obu tych regionach coraz powszechniejsze jest zjawisko pojawiania się sekt: satanistycznych, świadków Jehowy, sekt wywodzących się z religii wschodu (np. buddyzmu) oraz innych religii, które nie akceptują w Jezusie Boga i egzystują poza Prawdą. Powszechny staje się również ateizm, już nie filozoficzny, ale praktyczny. Ludzie żyją dziś pieniądzem i seksem, które stały się „bogami” dnia dzisiejszego.

 

Istnieją także organizacje, które za cel stawiają sobie szkalowanie Kościoła katolickiego. Także w samym Kościele daje się zauważyć znaczną obojętność wobec spraw wiary. Zbyt dużo mówi się w nim o problemach socjalnych, za to coraz częściej pomijany jest problem grzechu oraz jego przyczyn. Poznałem także pewnego kapłana, który nie wierzy w istnienie złego ducha, widać więc, że nawet niektórzy księża negują istnienie diabła. Ale jeśli znamy Ewangelię, wiemy, że szatan istnieje naprawdę – Ewangelia mówi o nim aż 55 razy. Święty Jan nazywa szatana tym, który od początku jest zabójcą, zaś w Pierwszym Liście św. Piotra został on określony lwem ryczącym, kłamcą, kusicielem, tym, który sprzeciwia się Bogu. Zły to „bóg tego świata”, oskarżyciel braci, Apokalipsa natomiast mówi o nim jako o Bestii. 

Chciałbym powiedzieć kilka słów na temat szatana, aby otworzyć oczy tym, którzy w niego nie wierzą. Zobaczmy, co czyni zły duch w Ludzie Bożym oraz jakie są jego sposoby działania i cele.

TECHNIKI SZATANA

Szatan posługuje się pewnymi „narzędziami”, a są to: kłamstwo, hipokryzja, oszczerstwo, gniew, zemsta, zazdrość, jak również grzech ciężki. Ten, kto żyje w takim grzechu, jest we władaniu złego ducha. Albo znajdujemy się w łasce Bożej, albo znajdujemy się po stronie grzechu, ale gdy trwamy w grzechu – panuje nad nami duch zły. Jak więc możemy walczyć z szatanem? Jedynie poprzez życie w łasce Bożej, ponieważ trwając w niej nosimy w sobie niebo, gdy zaś tkwimy w grzechu, panuje w nas pustka. Aby jej uniknąć, powinniśmy karmić się Słowem Bożym – Biblią. Jest to księga natchniona przez Ducha Świętego, jej słowa są słowami Ducha Świętego. 

Zapraszam was więc do czytana Słowa Bożego, szczególnie Nowego Testamentu: czterech Ewangelii, Dziejów Apostolskich, Listów św. Pawła i Apokalipsy. Musimy ubrać się w zbroję Bożą. Jezus powiedział: „Ja daję wam moc, aby zwyciężyć wszelkie dzieła złego, i nikt nie może uczynić wam nic złego” (por. Mk 16,17-18). Święty Paweł mówi, że nie walczymy przeciwko krwi i ciału (czyli człowiekowi), ale przeciwko złym duchom. Aby zwyciężyć złego, powinniśmy wzywać imienia „Jezus”. Kiedy wypowiadamy głośno imię Jezusa – zły duch ucieka, bo nie może znieść brzmienia imienia Jezusa. 


MOC MODLITWY


Jestem egzorcystą. Pewnego razu, podczas egzorcyzmu powiedziałem: „W imię Jezusa Chrystusa nakazuję ci, zły duchu, odejdź precz!”. Szatan jednak odpowiedział: „Jeżeli nie przestaniesz wzywać tego imienia, zabiję cię”. Zacząłem więc mówić: „Jezu, Jezu, Jezu” i tamten... uciekł! Tak więc, wzywajcie imienia Jezus, jeżeli coś wam się w życiu nie układa, jeśli w waszym domu panuje kryzysowa sytuacja – pamiętajcie, że jest to atak złego, który chce was nastraszyć. 

Aby wypędzić go, używajcie przede wszystkim charyzmatów, tych, które otrzymaliście przy chrzcie. Jednym z nich jest charyzmat uwolnienia. Różni się on od egzorcyzmu. Egzorcyzmu mogą dokonywać tylko niektórzy kapłani, a modlitwą o uwolnienie możecie modlić się wszyscy i wszędzie: w domu, w pracy, w drodze. W modlitwie tej mówimy: W imię Jezusa nakazuję wszystkim złym duchom, aby odeszły precz od mojej pracy, od mojego domu, od mojego samochodu, z miejsca, w którym jestem. Tę moc mamy od Jezusa. On powiedział: w imię moje złe duchy będą wyrzucać (Mk 15,17). Nie mówcie: „Panie, Panie...”, ale: „Jezu, Jezu...”, bo to imię przegania wszelkie lęki i strach. 

Pamiętajcie również, aby nie przesadzać i nie mówić o złym duchu zbyt często, bo w ten sposób rozsławiamy jego imię. Musimy zawsze jednak być świadomi, że on istnieje. 

ANTYMORALNOŚĆ SZATANA

Szatan ma również swoją własną „moralność”, jest nią: niesprawiedliwość, wykorzystanie, kradzież, zemsta, niemoralność – np. cudzołóstwo, które stało się obecnie powszechne i wręcz modne. Dziś niektórzy się żenią, a po kilku miesiącach rozwodzą, znajdując innego partnera – to jest właśnie cudzołóstwo. Pamiętajcie, że małżeństwo jest święte i nic nie może go przerwać. 

Inną formą cudzołóstwa jest nieczystość. Dotyczy ona par, które nie są związane węzłem małżeńskim, ale żyją razem i czynią to, co jest dozwolone tylko w małżeństwie. Wszechobecna staje się również pornografia. 

Inne grzechy inspirowane przez szatana to: czynny homoseksualizm, zażywanie narkotyków, negatywne myślenie i nieustanne roztrząsanie problemów... To smutne, ale grzech staje się dla wielu rzeczą normalną również dlatego, iż niektórzy kapłani przestali o nim mówić. 

Zły duch ma dostęp do człowieka poprzez nienawiść, magię, spirytyzm, okultyzm, wiarę w gusła. Często zdarza się, iż problemy związane ze złym duchem przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Jeżeli ktoś z naszych przodków zajmował się okultyzmem, skutki tego grzechu możemy odczuwać także i my. Pewne miejsca, np.: domu, sklepy, biura – mogą znajdować się pod wpływem złego. W tych miejscach w zadziwiający sposób króluje grzech. 

UWOLNIENIE

Przypominam sobie pewną historię z czasów, gdy pełniłem posługę kapelańską w Marynarce. Gościliśmy wtedy na Wyspach Dziewiczych. Zostałem poproszony o pobłogosławienie pewnego domu, ponieważ właścicielom bardzo trudno było go sprzedać. Kiedy wszedłem do niego, poczułem szatańską opresję i straszny odór. Podjąłem się więc egzorcyzmu. Powiedziałem: „Złe duchy – jakiegokolwiek rodzaju, w jakiejkolwiek liczbie tu jesteście – w przechwalebne imię Jezusa nakazuję wam, abyście odeszły stąd precz”. Po chwili w domu tym można już było swobodnie oddychać, a po kilku dniach został sprzedany. 

Ponieważ zły duch może przejąć we władanie miejsca, również w waszych domach módlcie się o uwolnienie. Mówcie rano i wieczorem: “W imię Jezusa nakazuję złym duchom, aby odeszły z mojego domu i od mojej rodziny”. Powtarzajcie często te słowa, szczególnie wtedy, kiedy wasze życie się nie układa lub pojawiają się nieuleczalne choroby. 

Działanie złego ducha może przejawiać się również w opętaniu wewnętrznym. Polega to na zawarciu paktu ze złem. Miałem do czynienia z uwolnieniem takich osób, które zawarły pakt z demonem. Powiedziały mu wtedy: „Powierzam ci swoją duszę, jeżeli pozwolisz mi pojąć za żonę tę kobietę” (lub: „Jeżeli będę posiadał daną rzecz”). Znałem pewnego człowieka, który zawarł pakt z diabłem w zamian za poślubienie kogoś i za posiadanie pieniędzy. Szatan rzeczywiście dał mu wszystko, o co prosił. Kilka dni po ślubie jednak rozeszli się, a człowiek ten stracił wszystkie pieniądze.

Na pewno słyszeliście też o czarnych mszach, odprawianych przez sekty satanistyczne. Zaproszenie na takie msze bardzo często rozpoczyna się od obietnicy rzeczy materialnych. Kiedy usłyszycie takie zaproszenie – uważajcie! Szatan jest zawsze żywy i nie śpi nawet w nocy. Pamiętajcie jednak o mocy, która została wam udzielona w sakramencie chrztu. Ta moc pozwala wypędzać złe duchy. Może wam w tym również pomóc woda święcona lub poświęcone przedmioty. Jeśli np. powiesicie obraz Matki Bożej na ścianie przy waszym łóżku, możecie być pewni, że demon nie będzie mógł znieść jego widoku. Kilka razy szatan powiedział: „Nie mogę na Nią patrzeć, bo Ona mnie przepędza i zgniata mi głowę”. Pamiętajmy o tej mocy! 

Dzięki niej możemy także uwalniać z choroby i od złego. Osoba, której chcemy pomóc, musi przyjąć sakrament pokuty i Eucharystii, oraz wybaczyć nieprzyjaciołom. Musi odciąć się od swoich przodków, jeżeli zdaje sobie sprawę z tego, iż ktoś z rodziny zajmował się okultyzmem, ponieważ demon po śmierci takiego człowieka przechodzi na jego dzieci. Ponadto sami musimy odciąć się od zła, które w nas tkwi. Pamiętajmy jednak, że nie wolno nam myśleć, iż w każdej sprawie kryje się szatan...

Musimy mieć odwagę powiedzieć duchowi złemu: precz, i odesłać go daleko od naszych rzeczy i z naszych domów. Nie bójcie się – szatan już przegrał, jego siła rodzi się z naszego lęku. Jeżeli go poniżamy i odrzucamy precz, wtedy ucieka od nas. Mamy być ponad wszelkimi wpływami złego, więc nie bójcie się. 

OZNAKI OBECNOŚCI DUCHA ZŁEGO 


Jeżeli ktoś zaczyna nienawidzić swoich rodziców, zaczyna przeklinać, to znaczy, że znalazł się pod wpływem złego ducha, który go niepokoi. Rodzice mają moc, aby w imię Jezusa wypędzić precz złego ducha z domu i od swego dziecka. Pamiętajcie, aby używać często imienia Jezusa, ponieważ tylko Jezus usuwa lęk. Wszyscy jesteśmy cenni w oczach Bożych, a im lepiej i pobożniej dana osoba stara się żyć, tym bardziej szatan będzie ją niepokoić. Ale mamy do dyspozycji Bożą moc, mamy imię Jezusa, mamy Eucharystię, Ducha Świętego i Słowo Boże! Kiedy odprawiam egzorcyzm, używam Biblii – kładę ją na głowie osoby uciemiężonej przez szatana. Zaledwie jednak ją tam położę, osoba ta zaczyna krzyczeć: „Weź ode mnie ten ciężar, bo mnie przygniata!”. To naprawdę jest Słowo Boże, a nie książka... Zabierzcie więc Słowo Boże do tych domów, w których nie ma zgody, gdzie jest dużo nerwów i chorób. Spacerując po pokojach czytajcie Słowo Boże, a szatan ucieknie.

Pewna mama poprosiła mnie o modlitwę w intencji swojej córki, której od pewnego czasu nie mogła poznać: córka przeklinała, rzucała się po ziemi – jakby była inną osobą. Rozpoznałem złego ducha, więc powiedziałem do niego: „Zostaw to stworzenie Boże, nakazuję ci to w imię Jezusa”. Odpowiedział mi: „Nie mogę pójść, ponieważ mój szef mnie przysłał tutaj i mogę wyjść z niej dopiero wtedy, kiedy ją zabiję”. Powiedziałem: „Nikogo nie zabijesz, jeszcze raz nakazuję ci iść precz”. Kiedy dziewczyna obudziła się, zapytałem: „Ktoś chciał cię zabić, bo został nasłany na ciebie zły duch, który miał to zrobić”. Ona odpowiedziała: „Zrozumiałam, że to pewna dziewczyna, która chce mi zabrać mojego narzeczonego”. Okazało się, że tamta poszła do człowieka zajmującego się magią, który sprawił to zło, zapewniając, że chłopak nigdy nie poślubi swej narzeczonej. Jednak po tym egzorcyzmie dziewczyna bez przeszkód wyszła za swojego ukochanego... 

JEZUS ZWYCIĘŻYŁ!

Szatan istnieje i czyni swoje dzieła, aby przeszkadzać dzieciom Bożym. Jednak nie lękajcie się, św. Paweł mówi:Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? (Rz 8,31). Przypominam sobie pewne spotkanie charyzmatyczne w Turynie, na którym gościło 25 tys. ludzi. Mówiło się tam o szatanie, ponieważ w Turynie jest bardzo wiele osób zajmujących się magią. Powiedziałem do obecnych: „Jeżeli jeden z was, charyzmatyków, jest przepełniony Duchem Świętym, może wyrzucić precz z Turynu tysiące demonów!”. Teraz zaś mówię wam: Nie bójcie się i nie lękajcie się. Jeżeli będziecie używali imienia Jezusa i uczestniczyli w sakramentach, zły nie może wam nic złego uczynić. Jezus już zwyciężył szatana na krzyżu! Alleluja!

ks. Serafino Falvo 

Konferencja wygłoszona podczas sesji „Jezus zwyciężył!”
Opracowała: Anna Lasoń-Zygadlewicz

Komentarze (52):

Czujność i mądrość życiowa 2020.01.5 12:05
Polecam starą książkę "Sztan istnieje naprawdę" - żeby zrozumieć skąd zło bierze się na ziemi, dlaczego prwni ludzie osiągają tak spektakularne sukcesy i sławę i tak młodo schodzą z tego świata, dlaczego większość produktów zachodnich osiąga sukces komercyjny i dlaczego w związku z tym powinniśmy się żegnać przed każdym posiłkiem i poświęcać każdą nową rzecz np. samochód...
Antek z Czerniakowa2020.01.4 14:43
" Krwi Chrystusa zwyciężająca złe duchy - wybaw nas "
Tk2020.01.4 9:58
Kiedyś dawno temu za moich młodych lat też zajmowałem się okultyzmem, spirytyzmem i ogólnie parapsychologią robiłem rózne doświadczenia jak wywoływanie duchów, magia, bilokacja itp jednak nigdy nic z tego nie wyszło. Mieliśmy kontakt z osobami niby sensytywnymi byłem na seansach, zawsze udało mi się wykryć oszustwo nigdy wywołać coś nienaturalnego, to są same bzdury żerowanie na ludzkich uczuciach. Znam lek. kardiologa który ze śmiercią ma kontakt dziennie ani on ani jego lekarze koledzy nie doświadczyli od pacjentów jakiś doświadczeń z granicy życia wszystkie książki na ten temat to oszustwa
Rafal2020.01.5 3:46
Biedny człowieku, żal ciebie.... Bardzo się mylisz ! Poszukaj tam, gdzie powinieneś !
TK2020.01.5 20:48
Może w twojej urojonej wierze w Boga który został wymyślony ze strachu przed śmiercią
Ja2020.01.3 23:16
Fronda (forum)notorycznie atakowana jest przez siły nieczyste... To udawania, że portal jest potrzebny w promocji życia katolickiego. Chwała Jezu Chryste! Ty jesteś naszym Wielkim, Ukochanym Królem Świata!
nie świata tylko polski2020.01.5 1:11
nie byłeś w Rio de Świebodzineiro?
Ja2020.01.3 23:12
To nie są brednie a szczera prawda. Jestem z obciążonej rodziny okultyzmem... Coś wiem na ten temat. Niektóre sprawy są nie do opisania.. Po urodzeniu dziecka w mojej rodzinie też zaczęły dziać się cuda, spadające rzeczy na dziecko, straszne wydarzenia z kilka razy śmiertelnie niebezpieczne. W końcu udałam się do księdza egzorcysty. Pomodlił się nad moją rodziną, dzieckiem. Od tego dnia dziecku zmienił się temperament, z dnia na dzień z ciężko chorującego i unikającego kościoła zamienił się w zdrowego chłopca. Dziś jest ministrantem pomimo tego, że ma spektrum autyzmu. Chwała Panie!
to straszne2020.01.5 1:08
niedługo będzie miał wypadający odbyt
Paweł2020.01.3 20:01
Gdzie nie ma Boga tam pojawia się Diabeł- książę zatracenia oraz holokaust, komunizm, faszyzm itp. Czasem ze zdziwieniem mówimy, diabeł wcielony bo człowiekiem który nie ma Boga w sercu właśnie diabeł powoduje. Człowiek ma jednak sumienie przez które przemawia Duch Święty- tak że nawet ten zły, wie co jakie jest. Jeśli natomiast nie słuchamy Parakleta i zamykamy sumienie to ten grzech (przeciw Duchowi św.) nie będzie nam odpuszczony. Mamy jednak wolną wolę i możemy się zmienić- również na dobre. " Baczcie więc co mówicie i co czynicie, by nie pochłonął Was ogień piekielny na wieki".
Darek2020.01.3 20:40
Holokaust, komunizm, faszyzm - to akurat w imię Boga było. Komunizm był tylko wolny od Boga, choć wiele czerpał z religii, wszak Stalin był niedoszłym księdzem.
Wojtek2020.01.3 20:48
Wiesz Daruś gupiś jest, bardzo głupi, głupszy niż ustawa przewiduje, na takich jak ty to nawet klawiatury zal że o tłumaczeniu już nie wspomnę.
Albert2020.01.4 14:46
Klasyczna argumentacja katoćwoków.
Rafal2020.01.5 3:33
A pocałuj ty nas w duuu.... ! Paniał pedo-lewaku!
Nie wierzący w religijne gusła2020.01.3 21:27
To tylko twoja wiara ale nie rzeczywistość i świat realny, fizyczny w to co wierzysz nie istnieje dlatego nazywa się tylko WIARA. To sobie wbij do głowy to będzie ci lżej
Marek2020.01.3 22:40
Moja wiara, w Jedynego Wszechmocnego Boga to realna rzeczywistość. To wiara mocą Ducha, przemawiającego sumieniem do duszy i ciała, pozwalająca na relacje z Absolutem- Niepojętym Bogiem: alfą i omegą, początkiem i końcem, przez którego istnieje wszystko co istnieje i jest idealne jak sam Bóg. Gusłami są wymyślone przez ludzi bożki które można ale nie trzeba po swojemu: rozumieć zważyć, zmierzyć, ustawić, przestawić, przewidzieć, pozbyć lub zamienić na modniejsze. Bóg jest święty, idealny, nieomylny i wiecznie aktualny. Po co dążącemu do ideału głupi, ograniczony i bezsilny bożek? Chyba że jest się hipokrytą i ubóstwia tylko siebie a po śmierci łopatą w dupę i do piachu. Ale nie będzie tak łatwo, chcesz czy nie, wierzysz czy nie, Bóg istnieje i każdy przed nim stanie, to tak samo pewne jak nieunikniona śmierć która wymownie o tym świadczy.
Totylkojedenzbożków2020.01.3 23:05
Psychotropów nie zażyłeś że tak głupio piszesz albo zapisz się na wizytę u psychiatry, boga po prostu nie ma to tylko wiara i strach przed śmiercią wymyślił wszystkich bogów
Rafal2020.01.5 3:38
A miej sobie nawet swoich 1000 bożków ! MY MAMY SWOJEGO, JEDNEGO, JEDYNEGO PRAWDZIWEGO BOGA ! NIKT I NIC TEGO NIE ZMIENI ! DALEJ SIĘ WŚCIEKAJ ! TO NA NIC ! TAK CI TO TRUDNO ZROZUMIEĆ ! JAKIEGO PALANTA SIĘ NASZ CZEPIASZ !
bezlitosny internauta2020.01.3 19:36
Czy "Anna Lasoń-Zygadlewicz" to najnowszy pen name Bodakowskiego?
Beata2020.01.3 19:18
Brednie? Jak wielu tu pisze ,czy naprawdę nie zależy wam na wiecznym życiu z Bogiem? Tak naprawdę umrze tylko ciało a dusza jest nieśmiertelna a triumfem szatana jest to ze ludzie własnie sądzą że on[szatan] nie istnieje.Zły tylko zaciera szpony z tego kiedy mówi się o nie istnieniu jego czyli diabła,ojca kłamstwa.
michael1122020.01.3 18:30
No ludzie kochani, jak to "nieustanne roztrząsanie problemów" ma być grzechem? Nie słyszeliście nigdy o ludziach którzy mają natłok myśli, czasem nerwicowych, myśli lękowych? I co, według autora artykułu, taka osoba żyje ciągle w stanie grzechu? Czyli taka osoba sama już ma problem i jeszcze ma żyć w oderwaniu od Jezusa w Eucharystii? Moim zdaniem to już jest nadinterpretacja.
Marek2020.01.3 19:44
Słyszałeś może że choroby się leczy i że są tacy lekarze jak psycholodzy i psychiatrzy? Choroba nigdy nie jest grzechem ale jeżeli było zaniedbanie przez które do niej doszło już tak. Powiedz kto, prócz ciebie twierdzi że chorzy ludzie muszą żyć w oderwaniu od Jezusa? Wiesz że w kościele są specjalne dni i msze i sakramenty dla chorych i że co miesiąc są odwiedziny chorych przez kapłanów z Eucharystią? Odwiedziny dla chorego trzeba jednak zgłosić wcześniej księdzu, jeśli nie masz nikogo możesz zrobić to telefonicznie- lub ja ci załatwię chcesz?
andrzejhahn32020.01.3 18:20
oto i kolejne idiotyzmy poganskiej sekty katolickiej
Rafal2020.01.5 3:31
A co ,szkoda ci??? Bo my się z tego cieszymy!
Neofita 2020.01.3 17:57
JEZUSIE CHRYSTUSIE, SYNU BOGA ŻYWEGO, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI GRZESZNIKAMI, A PRZEDE WSZYSTKIM NAD TYMI KTÓRZY BLUŹNIĄ TWEMU IMIENIU I!!!
Nie ma to jak seks z sierpem i z młotem.2020.01.3 17:28
Nie ma to jak seks z sierpem i z młotem. Orgazm jest iście ... lubelski.
jestem księdzem onanizuję się krzyżem2020.01.3 17:05
kiedyś ruchał mnie rydzyk i wojtyła a później była zmiana i ja ich ruchałem
Heteryk2020.01.3 17:27
APAGE SATANAS !!!
anonim2020.01.3 18:12
Szatanie wyjdź z tego Świętego Portalu w imię Jezusa rozkazuje ci
żryj gówno i umrzyj!2020.01.5 1:04
wypij mocz i ożyj!
andrzejhahn32020.01.3 18:22
takiej parszywej kreatury jak rydzyk to nawet najbardziej wyuzdana sodomita by nie chcial ru..chac............to musialo byc straszne
To dlaczego nie masz dzieci?2020.01.3 16:59
@Katolicka Kretynizacja Polski pisze: - "tak robią ludzie z jajami! " - A ty je masz, jaja? To dlaczego nie masz dzieci?
Nie katolik2020.01.3 16:58
Co go obchodzą inne religie jak jest katolikiem to niech się trzyma własnej religii a nie obraża innych i inie mówi że egzystują poza prawdą to znaczy że nazywa ich kłamcami drań jeden
Paweł2020.01.3 20:44
Ty z choinki się urwałeś? Jak nie masz zielonego pojęcia co mówią inne religie (nie tylko sekty) na temat tych co pozostają poza nimi to milcz- bo przynajmniej się nie zbłaźnisz i nie licz że łatwo znajdziesz słuchacza głupszego od siebie. Poczytaj tylko niniejsze forum i siebie i egzystuj z braćmi nie wcinając się w Katolików, wiesz kto jest największym kłamcą? To nie autor lecz ty sam nazwałeś się kłamcą, widać tli się w tobie jeszcze namiastka sumienia. Ty sam trzymaj się własnych przekonań a nie przyłaź tu na katolickie forum nas obrażać. Obrażasz autora mówiąc o nim drań, sam jednocześnie czując się obrażonym z powodu jego wiary, przekonań i postawy godnej kapłana. Jest jeden Bóg i jeden Jezus Chrystus który życie swoje oddał dla zbawienia wszystkich ludzi ale nie wszyscy będą zbawieni, bo nie wszyscy mu uwierzyli, nie wszyscy poszli za nim, jedni nie chcą być zbawieni- bo nie odpowiada im życie zgodne z nakazami Jezusa ich wola ale niech się nie wcinają w nie swoje.
Nie katolik2020.01.3 21:07
Skoro nie szanuje poglądów innych jest draniem a do tego jeszcze chorym psychicznie schizofrenikiem na punkcie religijnym i podobno na ciężką depresje, powinien zażywać leki ale ze względu na swe urojenia religijne ich unika jego stan się pogarsza
fdf2020.01.3 16:54
Jezus, Dzizas kieruje Donaldem.
Rafal2020.01.5 3:41
Wytrzeźwiej, bo nie wiesz co napisałeś ! Ogarnij się!
Katolicka Kretynizacja Polski 2020.01.3 16:53
grzechy inspirowane przez szatana to: czynny homoseksualizm, zażywanie narkotyków, negatywne myślenie i nieustanne roztrząsanie problemów... uff księża mogą spać spokojnie ich pedofilia to nie grzech...
Zyga2020.01.3 19:30
ty nie jesteś kretynem ty to jesteś czysty Debilem do potęgi Entej
Albert2020.01.3 16:51
Stek bredni wyssanych z palca przez typowego katolickiego oszusta wciskającego swoje bajeczki naiwnym i niewyedukowanym katoćwokom.
Marek2020.01.3 19:26
Coś się tak wściekł bracie Albercie, czyżby sumienie cię poruszyło? Przecież jesteś ochrzczony, wiesz co robić?
Ewa B.2020.01.4 12:14
Jak staniesz na progu wieczności, to zapłaczesz...Pamiętaj, dokąd żyjesz, masz szansę na pojednanie się z Bogiem. Pan Jezus nie umarł wyłącznie za tych, co zapomnieli zmówić pacierz. Bóg cię kocha.
Albert2020.01.4 14:45
Bóg nie istnieje. Żaden z tych kilku tysięcy wymyślonych przez ludzi. Jedynym, kto zapłacze na progu wieczności to ty. Bo to ty się przekonasz, że zmarnowałaś całe życie na jakieś starożytne zabobony.
Rafal2020.01.5 3:27
Albercik! Ty całkiem postradałeś zmysły ! Wiesz o tym !? ISTNIEJE TYLKO JEDEN BÓG PRAWDZIWY! POZOSTAŁE TO TYLKO WASZE bożki!!!! JEŻELI NIE ISTNIEJE BÓG? TO WYTŁUMACZ MI GŁUPCZE DLACZEGO Z NIM WALCZYSZ I Z JEGO KOŚCIOŁEM KATOLICKIM !?? ZNASZ NA TO ODPOWIEDŹ!? NIE ! CZY UMIESZ RZECZOWO ROZMAWIAC, PISAĆ? CZY TYLKO LAĆ ŻÓŁĆ I NIENAWIŚĆ! Przecież ty sam sobie przeczysz? Jeżeli Boga nie ma, TO udowodnij to! A PO CO TU SIEDZISZ I PISZESZ PRZECIW NIEMU TE BLUŹNIERCZE WPISY ! Ale tego nie zrobisz, bo z NIM walczysz! CZYLI BÓG JEST ! Powiedz, a skąd się wziąłeś ty i twoi przodkowie? No ? Powiesz, że z wybuchu? Tak? Z materii? A materia skąd .....?? Żal ciebie ! Walniesz tu 1 zdanie i nawet nie umiesz jego obronić ! Taka miernota miernot !
szcze rydzykowi w ryj2020.01.3 16:50
brednie...
Ewa B.2020.01.4 12:11
A na ciebie leci. Błogosławionego Nowego Roku!
Topek2020.01.3 16:49
Problemem wszystkich nawiedzonych religijnie katomatołków jest to że nie tolerują innych poglądow, dlatego wszystko co nie pasuje do ich przekonań najprościej zwalić na szatana bo wtedy nie trzeba dalej nic tłumaczyć, bo jak odpowiedzieć na głupi argument że wszystkiemu winien jest szatan?
Marek2020.01.3 19:22
Czy ty wiesz że topek to jest takie cóś do którego wpada gówno małych dzieci? Gdybyś wiedział to nie wkładał byś sobie tej kupki do ust i na główkę. Zacznij więc od rozwiązywania własnych a nie katolicich problemów. Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku
anonim2020.01.3 19:40
A ty Topek jaki masz problem, że na Frondę włazisz ,,tak z tolerancji czy jak?
Topek2020.01.3 23:11
O tak bo temu oczywiście Szatan winny?! Katomatołki
anonim2020.01.4 17:14
Katomaniak się odezwał ,niby nas nie lubi ,a jakoś nie może przestać tu wchodzić .
STANISLAW2020.01.3 16:43
Kiedy autorzy Frondy i forumowcy uwierzą, że mamy czasy Jezusa, ukrzyżowanego i zmarftwychwstałego "Zwycięzcę śmierci, piekla i sztana"? Nie otaczajcie szatana bałwochwalczą i zabobonną wiarą w jego wszechmoc!