Oświadczenie diecezji Rochester na temat beatyfikacji Fultona Sheena - zdjęcie
06.12.19, 09:57

Oświadczenie diecezji Rochester na temat beatyfikacji Fultona Sheena

3

Diecezja Rochester opublikowała oświadczenie w sprawie beatyfikacji abp Fultona J. Shenna. Diecezja, której w latach 1966-1969  przewodniczył.

Diecezja Rochester docenia wiele sukcesów osiągniętych przez arcybiskupa Sheena w głoszeniu na cały świat Ewangelii Jezusa Chrystusa poprzez media, i w niesieniu posłania Jezusa niezmierzonym rzeszom słuchaczy. Jego dziedzictwo w obszarze komunikacji uczyniło go prorokiem w kwestii przyszłego wykorzystania massmediów w celu ukazywania nauki Jezusa – fenomenu docenianego zarówno przez katolików, jak i niekatolików.

Proces beatyfikacyjny danej osoby musi zarazem obejmować analizę jej całego życia. W tym kontekście diecezja Rochester wzięła pod rozwagę okres, w którym Fulton Sheen piastował stanowisko biskupa Rochester. Przed ogłoszeniem beatyfikacji, diecezja Rochester za pośrednictwem nuncjusza apostolskiego przekazała diecezji Peoria oraz Kongregacji Kultu Świętych dokumentację wyrażającą niepokój dotyczący kontynuacji procesu beatyfikacyjnego arcybiskupa Sheena bez dodatkowego zbadania jego roli w przydzielaniu kapłanów [do parafii]. Inni hierarchowie podzielali ten niepokój i wyrażali go. Nie istnieją skargi przeciw arcybiskupowi Sheenowi, które dotyczyłyby jego osobistego, niewłaściwego zachowania i w tej kwestii nie zostały poczynione żadne insynuacje.

Diecezja Rochester wykazała się w tej sprawie należytą pilnością i doszła do przekonania, że – bez rzucania podejrzeń – jest rzeczą roztropną, by proces beatyfikacyjny arcybiskupa Sheena został poddany dalszym badaniom i rozważaniom, uznając jednocześnie decyzyjne kompetencje Kongregacji Kultu Świętych [w tej kwestii]. Stolica Apostolska ostatecznie postanowiła odwlec beatyfikację.

Proces beatyfikacyjny przypomina nam, że jesteśmy powołani do świętości, by żyć wiecznie z Panem w niebie, modląc się, by Bóg uznał nas godnymi obcowania z Nim twarzą w twarz w owej zbawiennej wizji, która przynosi wieczną radość. Ze swojego miejsca z Panem arcybiskup Sheen cieszy się wiecznym pokojem i radością w wiekuistej obecności Boga, naszego Ojca, któremu służył z oddaniem i gorliwością dla zbawienia dusz.

Diecezja powstrzyma się od dalszych komentarzy na ten temat.

 

 

 

bz/abpsheen.pl

Komentarze (3):

andrzejhahn32019.12.6 11:07
ot kiczowaty katolicyzm
ZajmijcieSięBeatyfikacjąBeatkiTymkaBoskiejMatki2019.12.6 10:19
Przekład z języka trwamskiego na polski: Informujemy, że arcy-zbok pedrylił się i pedofilował oraz krył koleżków pedryli i klero-pedofilów podczas zatrudnienia w naszej parafii. Zgłaszaliśmy to wyżej, ale bez reakcji.
Michał Jan2019.12.6 10:36
Zgłoś się do prokuratury z donosem na siebie z dwóch przewin: 1. Naruszenie ustawy o ochronie języka polskiego. 2. Wypowiedź homofobiczna. Ja, akurat, nie popieram żadnej z tych dwóch, ale przynajmniej tej drugiej używacie, jako bat na przeciwników, więc konsekwentnie trzeba nadstawić tyłek.