Ordo Iuris: W szkole ma prawo wisieć krzyż  - zdjęcie
05.11.19, 12:26

Ordo Iuris: W szkole ma prawo wisieć krzyż

47

W ostatnich miesiącach w niektórych polskich szkołach dochodzi do usuwania wiszących tam krzyży. Dzieje się tak mimo, że polska Konstytucja wyraża wdzięczność za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu, a prawo oświatowe nakazuje, aby system wychowania i nauczania respektował wartości chrześcijańskie. Do Ordo Iuris zwracają się rodzice z różnych miejscowości w Polsce, zaniepokojeni eliminacją krzyży z przestrzeni szkolnej lub z prośbą o udzielenie porady prawnej dotyczącej sposobu postępowania w celu zawieszenia krzyża w szkole ich dzieci. W związku z tym Instytut przygotował opinię prawną w sprawie ekspozycji symboli chrześcijańskich w placówce oświatowej.

 

PRZECZYTAJ OPINIĘ

 

Proces eliminowania z polskich szkół krzyży i odniesień do chrześcijaństwa jest kontynuowany w nowym roku szkolnym. Świadczą o tym kierowane przez rodziców do Instytutu Ordo Iuris prośby o pomoc. Przeważnie dotyczą one jednej z dwóch sytuacji – albo w trakcie wakacji krzyże z sal szkolnych zostały usunięte, albo w szkole do tej pory nie było symboli religijnych, a rodzice chcą, aby zostały w niej umieszczone.

 

Argumentacja przeciwników ekspozycji krzyża i innych symboli religijnych w placówce oświatowej sprowadza się zasadniczo do dwóch twierdzeń. Pierwszym jest rzekoma świeckość lub neutralność światopoglądowa państwa (szkoły). Drugim – domniemana dyskryminacja niewierzących lub innych mniejszości religijnych. Całkowita niezasadność tych twierdzeń wynika już z treści przepisów obowiązującego prawa, co było już wielokrotnie wyjaśniane w orzecznictwie sądowym, w tym przez Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy oraz Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu.

 

Żaden przepis polskiego prawa nie ustanawia zasady świeckości szkoły. Co bardzo istotne, Trybunał Konstytucyjny już w 1991 r. orzekł, że świeckość szkoły jest sprzeczna z konstytucyjną zasadą demokratycznego państwa prawnego, która do dziś stanowi podstawę ustroju państwa. Konstytucja RP nakazuje również troskę o chrześcijańskie dziedzictwo Narodu, zaś przepisy prawa oświatowego stanowią, że cały system nauczania i wychowania ma respektować wartości chrześcijańskie.

 

Zarzut rzekomej dyskryminacji spowodowanej obecnością krzyża w budynkach publicznych, w tym w szkole, został uznany przez Sąd Najwyższy za bezzasadny i godzący w prawa katolików (chrześcijan). Konstytucja w art. 53 oraz wiążące Polskę umowy międzynarodowe gwarantują bowiem każdemu wolność uzewnętrzniania przekonań religijnych, co może mieć miejsce również w szkole. Jak zwrócił uwagę Sąd Najwyższy w wyroku z 2013 r. – osoba, która deklaruje się jako niewierząca, nie może oczekiwać, że nie będzie miała kontaktu z osobami wierzącymi, ich praktykami i symbolami religijnymi. Wyrok w tego typu sprawie wydał również Europejski Trybunał Praw Człowieka, który w 2011 r. orzekł, że włoskie prawo nakazujące obligatoryjną obecność krzyży w szkołach nie narusza Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

 

„Przepisy prawa nie regulują trybu postępowania w sprawie zawieszenia krzyża, co zasadniczo należy ocenić pozytywnie – jego szczegółowe określenie świadczyłoby bowiem o nadmiernej regulacji przepisami prawa. Jest to jedna z tych spraw, które tak naprawdę nie wymagają specjalnych procedur, ale minimum dobrej woli. W sytuacji gdy w szkole nie ma krzyża lub innego symbolu religijnego, z wnioskiem, najlepiej pisemnym, o jego umieszczenie do dyrektora placówki może zwrócić się grupa nauczycieli lub rodziców. Naturalnie wniosek powinien być rozpatrzony pozytywnie. Ewentualny sprzeciw ze strony grona pedagogicznego, innych rodziców lub samej dyrekcji, z prawnego punktu widzenia, niewątpliwie uznać trzeba za nieuzasadniony” – zaznacza dr Marcin Olszówka, ekspert Centrum Analiz Ordo Iuris.

 

W przypadku usuwania z przestrzeni szkolnej krzyży, symboli religijnych oraz innych odniesień do polskiej tradycji i kultury chrześcijańskiej wbrew woli rodziców, nauczycieli lub nawet samych uczniów, Instytut Ordo Iuris oferuje bezpłatną pomoc prawną.

 

źródło: ordoiuris.pl

Komentarze (47):

zych.2019.11.5 18:02
Zdjęcie nr.1 Kaloryfer nie może być pod tablicą Może spaść na stopy uczniów ibędzie bolało.Nawet krzyż nie pomoże.
SramNaKszysz2019.11.5 17:38
SramNaKszysz SramNaKszysz SramNaKszysz
SramNaKszysz2019.11.5 17:38
SramNaKszysz SramNaKszysz SramNaKszysz SramNaKszysz SramNaKszysz SramNaKszyszSramNaKszyszSramNaKszyszSramNaKszysz SramNaKszysz SramNaKszysz
SramNaKszysz2019.11.5 17:37
SramNaKszysz SramNaKszyszSramNaKszyszSramNaKszyszSramNaKszyszSramNaKszyszSramNaKszyszSramNaKszyszSramNaKszyszSramNaKszyszSramNaKszyszSramNaKszyszSramNaKszyszSramNaKszyszSramNaKszyszSramNaKszyszSramNaKszyszSramNaKszyszSramNaKszyszSramNaKszyszSramNaKszyszSramNaKszyszSramNaKszyszSramNaKszyszSramNaKszyszSramNaKszyszSramNaKszyszSramNaKszyszSramNaKszyszSramNaKszyszSramNaKszyszSramNaKszyszSramNaKszyszSramNaKszyszSramNaKszyszSramNaKszyszSramNaKszyszSramNaKszyszSramNaKszyszSramNaKszyszSramNaKszysz
SramNaKszysz2019.11.5 17:36
SramNaKszysz ! ! !
SramNaKszysz2019.11.5 17:36
SramNaKszysz! !
SramNaKszysz2019.11.5 17:35
SramNaKszysz!!!!!SramNaKszysz!!!!!!!!!!!
SramNaKszysz2019.11.5 17:35
SramNaKszysz!
SramNaKszysz2019.11.5 17:34
SramNaKszysz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
SramNaKszysz2019.11.5 17:33
SramNaKszysz
SramNaKszysz2019.11.5 17:32
Panstwo wyznaniowe czy co?
andrzejhahn32019.11.5 15:58
wieszajcie je sobie w waszym obrzydliwym zbrodniczym kosciele.....................SRAM NA kosciol katolicki
Polacy2019.11.5 15:52
Za komuny razem z kolegami powiesiliśmy krzyże w salach (dyrektor wezwał nas na dywanik) ze szkoły nie wylecieliśmy a krzyże do tej pory tam wiszą, DZIĘKI BOGU !!
Polacy2019.11.5 15:49
Święty Michale Archaniele wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty Wodzu zastępów anielskich szatana i inne duchy złe które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą mocą Bożą strąć do piekła. Amen
Przeciw kretynom2019.11.5 15:14
Zauważcie czerwone zj.eby, że mowa o innym symbolu religijnym, nie o symbolu innej religii, więc na chceniu tego czy tamtego wam się kończy :D A teraz wyjcie :D
Dr Aloha2019.11.5 19:13
Kretyn wie najlepiej a ustawa mówi również o innych kościołach i związkach wyznaniowych: Art. 12. 1. Publiczne przedszkola i szkoły podstawowe organizują naukę religii na życzenie rodziców, publiczne szkoły ponadpodstawowe na życzenie bądź rodziców, bądź samych uczniów; po osiągnięciu pełnoletności o pobieraniu nauki religii decydują uczniowie. 2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z władzami Kościoła Katolickiego i Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego oraz innych kościołów i związków wyznaniowych określa, w drodze rozporządzenia, warunki i sposób wykonywania przez szkoły zadań, o których mowa w ust. 1. Art. 13. 1. Szkoła i placówka publiczna umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury.
Jonasik2019.11.5 14:48
Całe swoje i to pracowite lata w Departamencie IV MSW spędziłem walcząc z tym "opium dla mas", jak to pięknie towarzysz Marks określił i dopiero teraz widzę efekty. Alleluja, że tak powiem.   Bój to będzie ostatni...
XXX2019.11.5 14:37
Nie krzyż tylko nagi facet a raczej jego trup na narzędziu tortur rzymskich...
Realista2019.11.5 14:27
Moim zdaniem to zupełnie ok, że w klasach wisi krzyż. Ale jeśli ktoś będzie chciał obok krzyża zawiesić półksiężyc, gwiazdę dawida, odwrócony pentagram czy inny ważny dla niego symbol szkoła również nie powinna protestować.
arbiter elegancji2019.11.5 13:22
Zdecydujcie się turbokatolicy: albo to dla was OTUA pisana przez Kwacha na kacu, albo Konstytucja. Żaden akt prawny obowiązujący w Polsce nie mówi nic o zawieszaniu krzyży.
XXX2019.11.5 14:29
Stachu daj spokój, krzyż wisi niech wisi co ci do tego? Ważna jest wola rodziców i tyle.
zbg.2019.11.5 13:07
Szkoła jest miejscem życia a nie śmierci Krzyż jest symbolem śmierci.Miejsce krzyża jest na cmentarzu.AMEN.
anonim2019.11.5 17:27
Krzyż jest symbolem Miłości nie śmierci,ale ty tego pojąć nie możesz,a szkoda.
lady chapel2019.11.5 12:59
Ma prawo też nie wisieć
Dr Aloha2019.11.5 12:47
1 NIe zakazuje to znaczy, że mogą być szkoły katolickie i tam nawet w kiblu niech wisi krzyż i zdjątko JP2. 2 Czy pan "prawnik" mógłby przytoczyć paragraf konstytucji który "nakazuje również troskę o chrześcijańskie dziedzictwo Narodu"? Dla ułatwienia przypomnę że preambuła to "uroczysty wstęp poprzedzający właściwy tekst jakiegoś ważnego aktu prawnego". 3 Prawo oświatowe mówi o respektowaniu wartości chrześcijańskich ale " za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki". 4 "Ewentualny sprzeciw ze strony grona pedagogicznego, innych rodziców lub samej dyrekcji, z prawnego punktu widzenia, niewątpliwie uznać trzeba za nieuzasadniony" - czy można prosić o podstawy prawne tego stwierdzenia? Jacyś sami docenci marcowi u Ordo Siurków? A
JONASIK2019.11.5 12:45
Ponieważ w oparciu o taką wykładnie należy spodziewać się wysypu symboli religijnych na szkolnych ścianach, trzeba koniecznie ten chaos opanować odpowiednią ustawą. Koniecznie trzeba, bo zacznie się niepotrzebna wojna na symbole, o ich wielkość, kolejność na ścianie, odległość od godła itp. Mam pomysł na wydanie normy dotyczącej wielkości, kolorystyki itp. A kolejność może być w funkcji ilości wiernych, albo wiekowości danej religii. Dobry pomysł?
Jarek2019.11.5 12:44
Kogo drażni krzyż ? No przede wszystkim diabła , no a potem wszystkich jego służalców mniej lub bardziej świadomych swej diabelskiej posługi. Tyle w temacie.
2019.11.5 12:49
Sam Azazel ci to powiedział?
lady chapel2019.11.5 22:11
W szkole ma prawo też krzyż nie wisieć.
Anarchosyndykalistyczna Internetowa Partyzantka2019.11.5 22:13
Ordo Iuris to sekta. Kogo obchodzi, co gadają ci psychole?
SramNaKszysz2019.11.5 22:14
Bo co to, panstwo wyznaniowe ?
Janusz Pawilon 3a 2019.11.5 22:15
MA TAKIE SAMO PRAWO JAK PÓŁKSIĘŻYC CZY GWIAZDA DAWIDA. MOŻE ALE NIE MUSI. POLECAM KAŻDEMU NAUCZYCIELOWI ŚCIĄGNĄĆ TEN SYMBOL BLISKOWSCHODNIEJ RELIGII ZE ŚCIANY.
Anarchosyndykalistyczna Internetowa Partyzantka 2019.11.5 22:16
A w szalecie też ma prawo wisieć?
Shame on you Fronda2019.11.5 22:17
ma prawo też wisieć do góry "nogami"
Andrzej 2019.11.5 12:44
Rodzice muszą być bardziej stanowczy wobec dyrekcji szkoły i nauczycieli. To oni mają postępować tak jak zdecyduje większość rodziców. Wszelkie próby wpuszczania do szkół obcych nam ideologii powinno być blokowane. Musimy chronić nasze dzieci.
Gnostyk2019.11.5 13:35
Wlasnie w ten sam sposob argumentuja na przyklad hunduisci w Indiach przeciwko nauczaniu religii katolickiej w tamtejszych szkolach.
anonim2019.11.5 12:41
Krzyż to podstawa, przynajmniej w zdrowym państwie, znakomici młodzi ludzie!
OrdinaryOrange2019.11.5 14:09
Proszę rozesłać tę światłą myśl w najdalsze zakątki świata (tak, poza granicą Polski też coś jest). Przyklask niezliczonych przedstawicieli różnych kultur gwarantem zdobycia Nobla.
2019.11.5 12:39
Ordo Debilis :-P
Albert2019.11.5 12:37
Geniusze z Ordo Iuris powinni najpierw przeczytać konstytucję, a potem się wymądrzać. Postępowanie odwrotne skończy się tak jak zwykle, czyli totalną kompromitacją tych fanatycznych katolickich półgłówków.
Pracownik2019.11.5 12:34
To ja też chcę półksiężyc, gwiazdę Dawida, posążek buddy, tęczę i durszlak. Bo czemu nie? Czekaj, jak to było? Szkoła wolna od indoktrynacji, czy jakoś tak.
Grzegorz2019.11.5 12:42
A możesz sobie nawet na czole wytatuować palec Z dwoma jajkami 😃
anonim2019.11.6 12:34
Pracownik- wyznajesz tak wiele religii i potrzebujesz tych wszystkich symboli?? Zwróciłeś uwagę na tekst Konstytucji??? Chyba nie bardzo. Przeczytaj jeszcze raz ze zrozumieniem.
JONASIK2019.11.5 12:33
To piękne jest: "W sytuacji gdy w szkole nie ma krzyża lub innego symbolu religijnego, z wnioskiem, najlepiej pisemnym, o jego umieszczenie do dyrektora placówki może zwrócić się grupa nauczycieli lub rodziców. Naturalnie wniosek powinien być rozpatrzony pozytywnie. Ewentualny sprzeciw ze strony grona pedagogicznego, innych rodziców lub samej dyrekcji, z prawnego punktu widzenia, niewątpliwie uznać trzeba za nieuzasadniony” – zaznacza dr Marcin Olszówka, ekspert Centrum Analiz Ordo Iuris." Czyli jak ktoś wystąpi o powieszenie krzyża to NIE ma możliwości aby tak się nie stało. Ponieważ taka wykładnia dotyczy również "innego symbolu religijnego" należy sprawdzić czy równie ochoczo w szkołach da się powiesić symbole innych religii? Jak myślicie, np. powieszenie gwiazdy Dawida pójdzie tak od ręki? Sprawdzamy?
XXX2019.11.5 14:26
Jestem za - o ile w szkole będzie się uczyć większość dzieci wyznania mojżeszowego.
Alicja2019.11.5 16:51
Gwiazda Dawida nie stanowi odniesienia do polskiej tradycji i kultury chrześcijańskiej.
JONASIK2019.11.5 18:35
No co Ty? To z judaizmu wywodzi się chrześcijaństwo. Jak można więc napisać, że gwiazda dawida nie stanowi odniesienia do kultury chrześcijańskiej??? No jak? Odniesienie jest mocne i bezpośrednie. Zostawiając to powyższe to i tak Twój wpis jest bez sensu. Co ma wolność do wyznawania, manifestowania własnego wyznania do polskiej tradycji? Nic. No chyba, że stworzymy państwo wyznaniowe, wybierzemy jeden państwowy kościół. No wtedy tak.