Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jako pierwsza polska organizacja pozarządowa otworzył swoje biuro w Brukseli. Taką informację podał "Nasz Dziennik". 

Ordo Iuris zrzesza prawników zajmujących się obroną prawa do życia, rodziny i tradycyjnego porządku moralnego w życiu społecznym. "Nasz Dziennik" pisze, że szkodliwe rozwiązania, które środowiska lewicowe i liberalne próbują wdrożyć w Polsce, są najczęściej implementacją dokumentów przyjętych przez gremia międzynarodowe, takie jak agendy ONZ, Rada Europy czy Unia Europejska.

Martan Gan, kierująca biurem Ordo Iuris w Brukseli, tłumaczy w rozmowie z gazetą, że organizacja koncentruje się przede wszystkim na pracach Parlamentu Europejskiego, szczególnie skupiając się na wybranych komisjach. Jak dodaje, PE to jedyna instytucja UE, w której można prowadzić w miarę swobodną wymianę poglądów. "ND" podkreśla, że największe znacznie ma Komisja Europejska, ale ze względu na charakter jej prac, KE nie jest zobligowana do wysłuchiwania niezależnych opinii.

emde/telewizjarepublika.pl