Ordo Iuris interweniuje w Strasburgu w obronie tożsamości małżeństwa - zdjęcie
23.08.21, 20:46fot. pixabay.com

Ordo Iuris interweniuje w Strasburgu w obronie tożsamości małżeństwa

57

• Dwie Bułgarki złożyły do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka skargę przeciwko własnemu państwu, którego władzę odmówiły zarejestrowania ich „małżeństwa” zawartego w Wielkiej Brytanii.

• Decyzja została utrzymana przez sądy w Bułgarii, włącznie z Naczelnym Sądem Administracyjnym, który wskazał, że za małżeństwo może być uznane wyłącznie związek kobiety i mężczyzny.

• Instytut Ordo Iuris złożył w Trybunale opinię przyjaciela sądu w tej sprawie.

• Prawnicy podkreślili, że państwa członkowskie UE nie muszą uznawać tzw. małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Potwierdzają to też orzeczenia sądów z różnych krajów.

*****

Po orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego, Darina Kollova i Lillia Babulkova, wniosły skargę do ETPC. Kobiety skorzystały z pomocy prawnej Deystwie (Действие) - bułgarskiej organizacji LGBT Zarzuciły one Bułgarii naruszenie ich prawa do poszanowania życia rodzinnego oraz prawa do niedyskryminacji.

Instytut Ordo Iuris wystąpił do Przewodniczącego IV Sekcji ETPC z wnioskiem o zgodę na przystąpienie do postępowania w charakterze przyjaciela sądu. Po uzyskaniu pozwolenia, Instytut wysłał do Trybunału w Strasburgu opinię amicus curiae, w której argumentował, że państwa członkowskie nie muszą bezwzględnie uznawać tzw. małżeństw jednopłciowych zawartych przez ich obywateli za granicą. W stanowisku przedstawione zostały m.in. orzeczenia sądów polskich, włoskich i bułgarskich, które odmawiały uznania zagranicznych „małżeństw” homoseksualnych, powołując się na ochronę moralności publicznej, porządek publiczny albo obowiązującą w prawie krajowym definicję małżeństwa. W dotychczasowym orzecznictwie, sam Trybunał uznawał autorytet niezależnych sądów krajowych, jedynie w wyjątkowych przypadkach dopuszczając podważenie utrwalonej linii orzeczniczej w danym państwie. W przypadku uznawania związków jednopłciowych nie ma powodów do takiej interwencji.

- Zgodnie z orzecznictwem ETPC, państwom przysługuje tzw. margines swobody w dziedzinach życia społecznego, które budzą kontrowersje moralne, a kwestia związków jednopłciowych z pewnością do takich należy. Niestety, w praktyce Trybunał stopniowo wycofuje się z tego stanowiska, o czym świadczą orzeczenia z 2015, 2017 i 2021 r., które nakazywały Włochom i Rosji instytucjonalizację związków jednopłciowych. Mimo to, interweniujemy w kolejnych sprawach tego typu, trafiających do ETPC, z którego pomocą działacze LGBT usiłują wymusić zmianę definicji małżeństwa i rodziny w swoich krajach, nawet wbrew większości swoich rodaków. Tak jest w przypadku Bułgarii, gdzie ponad 70% społeczeństwa sprzeciwia się wprowadzeniu tzw. małżeństw homoseksualnych. W opiniach wysyłanych do Strasburga, staramy się przekonać Trybunał, że nie powinno się przymuszać państw do ustanawiania ani uznawania instytucji prawnych, które budzą sprzeciw moralny większości społeczeństwa – powiedziała Karolina Pawłowska z Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris.


mp/ordoiuris.pl

Komentarze (57):

Adeptus2021.08.24 13:19
Jako liberał uważam, że gejoza powinna mieć prawo legalizować swoje związki. A jako polski patriota uważam, że w Polsce powinno się to stać dopiero, gdy polskie władze, reprezentujące Polaków o tym zadecydują, a nie narzucone z zewnątrz. adeptusrpg.wordpress.com
....2021.08.24 12:28
Ordo Iuris - grupa wykorzystująca najlepsze amerykańskie metody nadużywania systemu prawnego, żeby zaszczuć wszystkich, którzy ośmielają się myśleć inaczej niż oni.
...2021.08.24 12:29
https://oko.press/ordo-iuris-przeciw-marcie-lempart-czy-wolno-mowic-czego-nie-wolno-mowic-o-oi/
***2021.08.24 13:06
Jak się kłapie mordą, to trzeba mieć na to jakieś dowody, ale jak się kłapie bez dowodów to trzeba się liczyć z tym, że się w tę mordę dostanie!
pytajnik2021.08.24 12:16
Kto zainterweniuje w obronie wykonania nauczania biskupów: „Kościół nie zostawia ich samotnych w obliczu życiowych zmagań. Wśród osób, które skorzystały z terapii w katolickich ośrodkach „Odwagi” ponad 30% potrafiło zmienić swą orientację i podjąć życie w sakramentalnych związkach małżeńskich.” ( http://episkopat.pl/swiadkowie-ewangelii-zycia/ )?
K.K.2021.08.24 9:12
Różni ulepszacze świata prześcigają się w absurdach. Małżeństwo jednopłciowe jest tym czym para jednoosobowa. Istotą małżeństwa jest różnica płci małżonków. Małżeństwo właśnie dlatego jest małżeństwem, że jest związkiem osób o dwóch różnych, a jednocześnie dopełniających się płciach. Ta różnica płci sprawia, że małżeństwo ze swej natury ma charakter prokreacyjny. Zawarte to jest w samej łacińskiej nazwie "matrimonium" pochodzącej od "macierzyństwa", które z kolei pochodzi od słowa "matka" Jeśli ktoś się upiera przy określeniu małżeństwo jednopłciowe", to konsekwentnie musi uznać określenie para jednoosobowa, bo to identyczny absurd. Podobnie jak nikt nie może być parą sam ze sobą, bo "para" z definicji zawiera istnienie dwóch osób, tak nie można być małżeństwem z osobą tej samej płci, bo małżeństwo z definicji zawiera różnicę płci pomiędzy małżonkami.
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.08.24 10:25
Etymologia małżeństwa nie wskazuje na tego typu fałszywe inklinacje homofobów. Już starożytne ludy Priapów miały małżeństwa jednopłciowe. Nie było łaciny, ani kościoła. Nie wy żeście wymyślili małżeństwo i nie macie żadnego monopolu na definicję tego pojęcia. Zmałpowaliście tylko od innych i zawężyliście termin pod swoje ograniczone umysłowo makówki. Nikt się z tym liczyć nie musi. Śluby gejów i lesbijek w Polsce to tylko kwestia czasu.
K.K.2021.08.24 10:46
Najstarsze znane nam ludy otaczały szczególną ochroną związki kobiet i mężczyzn ze względu na ich potomstwo, które zapewniało przetrwanie danego ludu. Nigdy nie istniał i nie istnieje żaden powód aby jakakolwiek wspólnota obdarzała jakimikolwiek przywilejami związki dwóch kobiet lub dwóch mężczyzn. Co więcej państwo w ogóle nie powinno się takimi związkami zajmować. Z punktu widzenia interesu państwa nie ma żadnej różnicy czy dwóch mężczyzn ze sobą sypia czy przykładowo chodzi na piwo. Państwo w ogóle nie powinno w to wnikać. Każdy może robić co mu się podoba, ale państwo ma obowiązek wspierać związki kobiet i mężczyzn, czyli małżeństwa ponieważ te i tylko te zapewniają danej wspólnocie narodowej trwanie.
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.08.24 12:10
Bez problemu sobie znajdziesz na google informacje co to jest małżeństwo i po co jest ludziom potrzebne, także nieheteronormatywnym. A także m.in dlaczego parom hetero i homo jest oferowana bez względu na to, czy mają dzieci, czy też ich nie planują i nie chcą. Celów i funkcji małżeństwa jest bardzo wiele. Państwo nie powinno wnikać kto z kim sypia w przypadku małżeństw hetero też nie wnika. Tutaj zgoda, natomiast związek to coś więcej niż sypianie ze sobą. To wspólne pożycie i wszystko co z tym związane. Państwo ma obowiązek wspierać każdego kto płaci podatki, jest uczciwym obywatelem, który powinien mieć równy dostęp do wszystkich praw niezależnie od orientacji seksualnej oraz płci partnera, z którym idzie przez życie.
K.K.2021.08.24 12:43
Państwo ma również prawo, a nawet obowiązek w sposób szczególny wspierać tych z których ma fundamentalną korzyść. Traktowanie wszystkich z absolutną równością jest skrajnie nieodpowiedzialne. Z punktu widzenia interesu państwa rzeczą najważniejszą jest zapewnienie przetrwania wspólnoty narodowej. Tylko małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny może zapewnić istnienie narodu. Inne cele małżeństwa, o których wspomniałeś, również mogą być właściwie realizowane tylko w związku heteroseksualnym, czyli takim w którym w sposób naturalny przychodzą na świat dzieci potrzebujące zarówno matczynej jak i ojcowskiej opieki.
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.08.24 12:58
Przetrwanie zapewnia państwo, które gwarantuje bezpieczeństwo i równe traktowanie w dostępie do wszystkich praw. Rodzicielstwo jest gwarantowane w Konstytucji RP, również osobom homoseksualnym, które mają pełne prawo płodzić dzieci i wychowywać w rodzinach jednopłciowych. Jedynie instytucja małżeństwa zapewnia pełnię praw i ochronę rodzinom oraz partnerom. Dzieci do prawidłowego rozwoju nie potrzebują matki i ojca, dowiodły tego liczne badania, a wcześniej jeszcze inne na rodzinach samotnych matek, ojców, z opieką dziadków, babci innych członków rodziny. Niemniej jak już pisałem małżeństwo jako instytucja nie wymaga dzietności, więc nawet pary hetero, które nie chcą/nie mogą mieć dzieci, mają prawo do zawarcia ślubu państwowego. Nie ma żadnego powodu, aby uczciwy homoseksualny obywatel płacący podatki nie mógł również z tego korzystać. W najlepszym interesie państwa jest wspieranie związków jednopłciowych, zarówno w zakresie samych partnerów jak i rodzin jednopłciowych, które w Polsce wg. ostrożnych szacunków prof. Izdebskiego stanowią co najmniej 50tys.
***2021.08.24 13:18
...ble, ble, ble...przestań się wymądrzać i wypisywać swoje "widzi mi się". Zostałeś "zaorany" i jedyne co możesz zrobić to przekręcać wszystko, zmieniając znaczenie słów i pojęć(np. jednopłciowe małżeństwo), dlatego też krytyka waszych poczynań jest jak najbardziej słuszna.
K.K.2021.08.24 13:22
Tego sporu nie rozstrzygniemy. Mam inne zdanie odnośnie wychowywania dzieci przez związki jednopłciowe. Uczciwość osoby homoseksualnej nie ma tu nic do rzeczy. Chodzi tylko i wyłącznie o liczenie się z prawami obowiązującymi w przyrodzie.
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.08.24 13:40
Nauka ma jasne stanowisko w tej sprawie, a fakty przeczą twoim poglądom. Państwo powinno tworzyć prawo w oparciu o potrzeby społeczne, a nie fanaberie wyznawców homofobicznej ideologii. Nie będziesz chciał nie weźmiesz ślubu jednopłciowego, ani nie założysz takiej rodziny. Natomiast państwo musi oferować takie możliwości, wspierać i dawać ochronę wszystkim, którzy są do tego chętni. To wynika wprost z Konstytucji, która zakazuje dyskryminacji LGBT z "jakiejkolwiek przyczyny". Odpowiedzialne rządy przyjazne obywatelom, które tworzą ustawy muszą brać to pod uwagę.
K.K.2021.08.24 13:58
Liczenie się z prawami obowiązującymi w przyrodzie nie jest homofobią. Niemożność posiadania potomstwa przez pary jednopłciowe to nie moja fanaberia. To nie państwo dyskryminuje osoby LGBT, to prawa natury są takie, że płodzenie dzieci odbywa się tylko i wyłącznie w parach heteroseksualnych. Gdybym był Bogiem może... Ale dajmy spokój tym dywagacjom. Ani ja, ani Ty nie jesteśmy Bogiem i nie pozostaje nam nic innego jak liczyć się z tym jak ten świat funkcjonuje. Dlaczego nie chcesz tego robić? Odpowiedź jest prosta - uległeś pewnej ideologii. Absurdalnej ideologii równości. Ideologii przeczącej zarówno faktom, jak i zdrowemu rozsądkowi.
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.08.24 14:13
"Prawa obowiązujące w przyrodzie" (inaczej tak zwane prawo naturalne) to OKSYMORON. Nie ma czegoś takiego. Państwo winno się zajmować kształtowaniem porządku w oparciu o fakty oraz rzeczywiste potrzeby społeczne. Państwa żaden bóg nie powinien obchodzi, bo państwo nie może zajmować się mitologią bajek, w przeciwnym razie traci na swojej powadze. Homoseksualność to nie bezpłodność, wielu LGBT płodzi i wychowuje swoje własne biologiczne potomstwo. Nie muszą tego robić między sobą w parach, tak jak nie muszą tego robić pary hetero, które również na różne sposoby płodzą dzieci, albo wychowują wspólnie biologiczne dziecko tylko jednego małżonka i nikt im z tego tytułu nie wzbrania zawarcia ślubu.
K.K.2021.08.24 14:34
To co napisałeś, to całkowite nieporozumienie. Oczywiście, że biologicznego rodzica może zastąpić ktoś inny, ale biologicznego ojca może zastąpić inny mężczyzna, a biologiczną matkę inna kobieta. Taka jest idea zastępstwa. Dotyczy to wszystkiego. Czy jak lekarz z jakiegoś powodu nie przyjdzie na dyżur to może go zastąpić pielęgniarka albo salowa? Lekarza może zastąpić tylko inny lekarz. Powtórzę jeszcze raz, ja nic nie mogę poradzić na to, że świat został stworzony w taki sposób, że pary jednopłciowe nie mogą ze sobą płodzić dzieci. Normalny, odpowiedzialny człowiek uwzględnia to, liczy się z tym i nie domaga się praw nienależnych mu.
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.08.24 14:42
No i ja również nic nie poradzę, że z faktu nie płodzenia dzieci między facetami próbujesz zrobić "problem". Bezdzietna para hetero, która bierze ślub cywilny nie dostaje od państwa przywilejów i ulg związanych z dziećmi. Te pojawiają się dopiero wraz z dziećmi. Piszę o tym dlatego, aby ci uświadomić, że swoim wywrotowym atakiem na LGBT w kwestii małżeństw de facto atakujesz i podważasz również prawa małżeńskie par hetero.
K.K.2021.08.24 17:26
Problem niechęci do posiadania dzieci jest stosunkowo nowy. Należy odpowiednio wychowywać dzieci i młodzież, chociażby tak jak proponuje minister Czarnek, a co wywołuje wściekły atak na niego. To, o czym piszesz w niczym nie usprawiedliwia wychowywania dzieci przez gejów i lesbijki, które z premedytacją pozbawiają dzieci jednego z rodziców. Problem, o którym dyskutujemy jest naprawdę prosty. Dziecko w naturalny sposób ma ojca i matkę. Dotyczy to każdego człowieka. Działania społeczności LGBT uderzają w ten naturalny porządek gwałcąc podstawowe prawa dziecka.
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.08.24 19:06
Konstytucja RP daje prawo do dzietności wszystkim obywatelom bez względu na orientację, nie potrzeba niczego "usprawiedliwiać". Geje i lesbijki nikogo nie pozbawiają matek i ojców, a dają życie tym dzieciom, które według ciebie wogóle nie powinny być spłodzone i to jest ta twoja "troska" o dzieci. Co do zaś Czarnka to nie ma on żadnych kwalifikacji ani moralnych, ani związanych z wykształceniem, które dawałyby mu prawo do wypowiadania się jako specjalista. On po prostu nim nie jest, zwykły pisowski aparatczyk z wykształceniem na KUL (mitologia bajek religijnych) czyli żadnym.
K.K.2021.08.24 19:25
Ja już prościej nie potrafię pisać, ale spróbuję ostatni raz. Gej płodzi dziecko z jakąś kobietą, a następnie wychowuje to dziecko ze swoim partnerem. To, czy to nie jest pozbawianie tego dziecka matki. O kobiecie, która godzi się być inkubatorem i oddaje swoje rodzone dziecko parze gejów nie będę nawet pisał, bo takie zachowanie jest poniżej wszelkiej krytyki. Uzurpujecie sobie prawo do posiadania dzieci, a jedyne prawo jakie jest, to prawo każdego dziecka do posiadania matki oraz ojca. To wszystko w tym temacie.
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.08.24 19:58
Pozbawienie matki byłoby jakby dziecko chciała i jej zabrano, a nie w sytuacji, kiedy sama dobrowolnie zrzeka sie praw. Teraz ja zapytam co to za troska o dziecko, które wg. K.K. nigdy nie powinno zostać spłodzone ani się urodzić? Bo przypominam, że w rzeczonej sytuacji gdyby nie chęć geja do założenia rodziny i wychowywania w rodzinie jednopłciowej to dziecka w ogóle by nie było. Niczego sobie nie uzurpujemy, żądamy tylko i wyłącznie równych praw i nie odpuścimy dopóki się to nie dokona. Na poglądach K.K w ogóle mi nie zależy, ty sobie żyj swoim życiem i wara od nas.
K.K.2021.08.24 20:42
Już pierwsze zdanie świadczy, że masz problem z logicznym myśleniem. Ja nie pisałem o tym, że matka zostaje pozbawiona dziecka, tylko, że dziecko zostaje pozbawione matki. Argument, że dziecka w ogóle by nie było jest iście diabelski. Tak może również tłumaczyć gwałciciel, który spłodził dziecko, a w jego mniemaniu gwałt nie jest niczym złym. Jest tylko jeden godziwy sposób posiadania dzieci. Mężczyzna musi związać się z kobietą. I jeszcze raz powtórzę, zachowanie kobiety, która dobrowolnie oddaje własne, rodzone dziecko dwóm mężczyznom, zamiast tym dzieckiem się opiekować i obdarzyć je matczyną miłością jest straszne. Mi się w głowie nie mieści, co musi mieć w swojej głowie taka osoba, gdzie jest jej sumienie, gdzie jej macierzyński instynkt. Proponuję, abyś spytał się własnej mamy, czy uważałaby za stosowne oddać Ciebie dwóm gejom. Zastanów się też, czy chciałbyś, aby Twoja mama tak uczyniła. Ja w każdym razie na samą myśl, że moja mama mogłaby tak ze mną postąpić i pozbawić mnie swojej matczynej czułości doznaję traumatycznych odczuć. Zastanów się też co musi czuć takie dziecko, gdy usłyszy piosenkę Wojciecha Młynarskiego "Nie ma jak u mamy". A może należałoby zmienić tekst na taki "Nie ma jak bez mamy". O jakiej równości piszesz? Przecież związek, z którego rodzą się dzieci i związek, który tej możliwości nie posiada nie są sobie równe. Czyżbyś nie rozumiał pojęcia równości?
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.08.24 22:07
Dziecko nie potrzebuje rodziców obojga płci do prawidłowego rozwoju, zbyt wiele badań już to potwierdziło. Porównywanie gwałtów do płodzenia dzieci za obopólną zgodą to już skrajna patologia. Podobnie jak redukowanie małżeństwa do funkcji rozrodczej.
K.K.2021.08.25 7:20
Patologią jest nie liczenie się z prawami natury. Patologią jest planowe pozbawianie dziecka matki. I nie ma znaczenia czy dziecko prawidłowo rozwinie się w związku jednopłciowym. Dziecko w NATURALNY sposób powinno mieć rodziców obojga płci. Tak funkcjonuje NATURA. Ja nie porównuje gwałtu do płodzenia za obopólną zgodą. Czytaj ze zrozumieniem. Ja stwierdziłem, że Twój argument jest diabelsko przewrotny. To jest naprawdę jasne jak słońce dla każdego człowieka pozbawionego pychy, dla każdego człowieka, który własnego ego nie przedkłada nad dobro dziecka. Dziecko w NATURALNY sposób przychodzi na świat za sprawą swojego ojca i matki i nic nie usprawiedliwia, aby dwaj geje zaburzali ten NATURALNY porządek. Przemyślałeś już, czy chciałbyś, aby Twoja mama odda Cię na wychowanie dwóm obcym facetom? To wszystko w tym temacie. Nie mam nic więcej do dodania.
K.K.2021.08.25 7:51
Chciałbym, abyś zrozumiał przewrotność swojego myślenia. Nie wolno niegodziwych czynów tłumaczyć pozytywnymi skutkami. Jeśli nie przekonuje Cię przykład z gwałcicielem, chociaż jest jak najbardziej prawidłowy. To posłużę się przykładem męża, który w związku małżeńskim płodzi dziecko, a potem zostawia kobietę. Następnie przewrotnie, tak jak Ty, tłumaczy, że przecież, gdyby nie on tego dziecko w ogóle by nie było. Usprawiedliwia swoje podłe zachowanie istnieniem dziecka. Tego typu przykłady można mnożyć. W przypadku gejów niegodziwością jest to, że posługują się kobietą wiedząc, że porzuci ona swoje dziecko. I to właśnie ci geje sprowadzają kobietę do funkcji rozrodczej. To ja właśnie, wbrew temu co piszesz, uważam, że bycie matką to nie tylko znaczy urodzić dziecko, ale otoczyć go matczyną miłością, opiekować się nim do czasu usamodzielnienia, a nie oddać parze gejów co jest niepojęte dla normalnie myślącej i odczuwającej kobiety.
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.08.25 9:22
Nie ma czegoś takiego jak prawo naturalne to wymysł ideologów takich jak ty. Natura nie zna czegoś takiego jak małżeństwo, które jest sztucznym wytworem kulturowym. W końcu w naturze samiec potrzebny jest samicy tylko do zapłodnienia i początkowej ochrony potomstwa, potem taki heteroseksualny samiec sobie idzie w swoją stronę i szuka kolejnych samic do zapłodnienia - to "prawo naturalne" już ci przeszkadza i na ten punkt się nie powołujesz.
Anonim2021.08.25 9:35
Ależ człowiek, to nie zwierzę i nie wystarczy go spłodzić. Zastanów się dlaczego osoby tej samej płci nie mają zdolności prokreacyjnej. Jeśli odrzucasz to co ja nazywam NATURĄ, to jak nazwiesz fakt, że rodzicami mogą zostać tylko osoby różnej płci. Jak nazwiesz fakt, że dojrzałe jabłko spada z drzewa na ziemię, a nie frunie w powietrze. Jak te procesy nazwiesz, jeśli nie procesami NATURALNYMI? Przemyślałeś już czy chciałbyś, aby Twoja mama oddała cię dwóm obcym facetom? Czy takie zachowanie kobiety uważasz za godziwe?
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.08.25 9:46
K.K powołuje się na tzw. prawo naturalne, więc nie ma tak, że będzie sobie wybierał tylko to co mu pasuje do jego ideologii. Natura nie zakłada monogamii, lecz zapładnianie jak największej ilości samic przez heteroseksualnych samców. Szczególnie dotyczy to gatunku homo sapiens, który pozostaje seksualnie aktywny i gotowy do rozrodu przez wiele dekad swojego życia.
K.K.2021.08.25 9:56
To ja napisałem poprzedni komentarz tylko zapomniałem się podpisać stąd ten ANONIM.
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.08.25 10:19
Zatem nie podszywaj się pod kogoś kim nie jesteś.
K.K.2021.08.25 10:43
Nie podszyłem się, tylko zapomniałem wpisać K.K. i wtedy system sam generuje nick "Anonim".
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.08.25 9:35
Przykład gwałciciela nietrafiony, bo nieanalogiczny, tłumaczyłem już z jakich powodów. Nie można stawiać przykładu przestępcy obok ludzi zachowujących się w sposób prawidłowy. Gwałciciel nie ma konstytucyjnego prawa, osoby homonormatywne mają takie prawo do potomstwa. Ty tłumaczysz, że LGBT nie powinni płodzić dzieci, bo nie będą ich wychowywać w rodzinach m+k, czyli de facto sprzeciwiasz się powoływaniu tych dzieci do życia, ponieważ osoby LGBT w żadnych innych relacjach rodzinnych by ich nie wychowywały, a jakby były zmuszone do k+m to w ogóle nie planowałyby żadnego potomstwa. Dlatego nie pisz mi o swojej "trosce" o te dzieci. Nie dość, że nie twoje, to jeszcze się próbujesz wybielać durnymi nieanalogicznymi przykładami. Co jest dla ciebie niegodziwe to twoja prywatna sprawa twoja ideologia ma kompletnie zwichrowane i zakłamane pojmowanie ludzkiej seksualności. Homoseksualność to prawidłowa, normalna orientacja wszystko co z tym związane jest godziwe, dobre i wskazane zgodnie z niezbywalną, nierozerwalną oraz NATURALNĄ tożsamością człowieka.
K.K.2021.08.25 9:54
Nawet, gdyby homoseksualizm był normalną orientacją, to ta orientacja nie daje posiadania potomstwa i należy brać to pod uwagę. Po raz kolejny zwracam uwagę abyś nie usprawiedliwiał niegodziwego zachowania istnieniem dziecka. Nie odpowiada Ci przykład gwałciciela, to podałem przykład męża, który również swoje podłe zachowanie usprawiedliwia tak jak Ty istnieniem dziecka. Na prawdę uważasz, że zachowanie, które ma na celu pozbawienie dziecka matczynej obecności, opieki, miłości, da się wytłumaczyć w ten sposób jak to czynisz? Naprawdę uważasz, że zagłuszysz swoje sumienie tym, że dałeś życie innej osobie, pozbawiając ją jednocześnie tego co dla niej najpiękniejsze, najwspanialsze, najcenniejsze, czyli posiadanie mamy?
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.08.25 10:18
Orientacja nie musi "dawać potomstwa" żeby była prawidłowa, normalna. Natura tak sobie to zaplanowała, że część populacji jest homoseksualna. Gdyby homoseksualność oznaczała bezpłodność geje nie mogliby mieć dzieci, a jednak mają i wychowują. Powiesz, że nie ze sobą, ale to bez znaczenia, bo my nie chcemy mieć dzieci ze sobą. Potomstwo również w naturze wychowywane jest bardzo często nie przez rodziców biologicznych i nie jest to nic dziwnego.
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.08.25 9:40
To tylko wg. twojej zaburzonej perspektywy dziecko powołane do życia przez geja do wychowania w jednopłciowej rodzinie cokolwiek traci. Przede wszystkim zyskuje życie, bo inaczej by go zwyczajnie nie było. Żadnej matki też nie traci, bo jej nie zna i nie potrzebuje wychowywane od samego początku w miłości, z należytą opieką. Dla dzieci rodzicami są ci, którzy go wychowują, zapewniają bezpieczeństwo, wyżywienie i rozwój. Nie ci, którzy tylko spłodzili, urodzili i sobie poszli w siną dal. Dlatego ta "strata" jest tylko w twojej głowie.
K.K.2021.08.25 10:08
Rozumiem. Naprawdę staram się zrozumieć Ciebie, tym bardziej, że znam osoby homoseksualne. Jednak tłumaczenie Twoje mnie nie przekonuje. Z jakiegoś powodu przyroda (jeśli nie odpowiada Ci słowo natura) działa w taki a nie inny sposób i każdy człowiek przychodzi na świat za sprawą osób dwojga płci. Z jakiegoś powodu para gejów nie może spłodzić dziecka.
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.08.25 10:25
Swojej ideologii do natury nie mieszaj. Człowiek przychodzi nieustannie w ten sam sposób bez względu na orientację. Osoby homo wiedzą co zrobić, żeby spłodzić potomka, natomiast wychowanie w jakiej relacji rodzinnej to już jest kompletnie inna para kaloszy. To, że powołujesz się na znajomość z gejami nic dla mnie nie znaczy, a już na pewno nie implikuje tego, że miałbym się z tobą w czymkolwiek zgodzić. Prezentujesz poglądy mocno homofobiczne, oderwane od rzeczywistości i kompletnie sprzeczne z nauką. Powołując się przy tym na abstrakcyjne pojęcie prawa naturalnego, do którego wrzucasz sobie wszystko co ci pasuje pod twoją ideologię, ignorując całą niewygodną resztę.
K.K.2021.08.25 10:49
Co jest homofobicznego w tym, że uwzględniam w swoim myśleniu prosty fakt niemożności posiadania dzieci przez pary homoseksualne? Nie uważam też, aby wychowanie to była inna para kaloszy. Są to kwestie ze sobą powiązane.
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.08.25 11:25
Ale z tym nikt nie polemizuje i co z tego, że geje nie zrobią między sobą dziecka? Nic z tego nie wynika. I nie zmienia faktu, że sobie robią z kobietami, a następnie wspólnie wychowują w rodzinie jednopłciowej. Mają taką możliwość gwarantowaną przez Konstytucję i z tego korzystają. To twoja sprawa, że nie jest to wg. ciebie idealny model masz prawo do własnej opinii. Tylko ci tłumaczę, że do robienia dzieci nie potrzebne jest małżeństwo, a samo małżeństwo nie jest zarezerwowane tylko dla tych, którzy chcą dzieci ze sobą w parach, co dotyczy również małżeństw hetero, gdzie np. tylko jedna osoba jest rodzicem biologicznym, bądź nawet nikt (adopcja). Ty sobie możesz uważać, że do robienia dzieci potrzebny jest sakrament kościelnego ślubu, inni mają to gdzieś i postępują po swojemu.
K.K.2021.08.25 11:39
W żadnym miejscu nie pisałem, że do posiadania dzieci niezbędne jest małżeństwo, chociaż to byłaby sytuacja idealna i wcale nie chodzi o małżeństwa tylko sakramentalne. Ja tylko uważam, że skoro para homoseksualna nie może mieć ze sobą dzieci, to nie powinni też razem wychowywać. Rozumiem, że nie można nikomu zabraniać posiadania dzieci i w Polsce nikt nikomu nie zabrania. Uważam jednak, że homoseksualiści nie powinni się decydować na posiadanie dzieci. Istnieje też literatura podająca tysiące przykładów zmiany orientacji seksualnej z homo na hetero. Takie osoby założyły rodziny i są szczęśliwymi mężami oraz ojcami. Można o tym przeczytać w książce byłego geja "Wyjść na prostą. Rozumienie i uzdrawianie homoseksualizmu.".
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.08.25 20:18
Literatura może istnieje, ale to jest literatura sci-fi. Nie ma na świecie ani jednego udowodnionego przypadku zmiany orientacji z którejkolwiek na jakąkolwiek. Polecam dokument Pray Away https://www.youtube.com/watch?v=tk_CqGVfxEs który opowiada o historii EXODUS największej organizacji "leczące" z homoseksualności. Liderzy tej organizacji po latach przyznali się do kłamstwa, a dziś otwarcie mówią, że żadnej zmiany u nikogo nie było. Była tylko propagandowy religijny fałsz podszyty homofobicznymi pobudkami. W kwestii rodzicielstwa LGBT to sami zainteresowani decydują co powinni, nie ty za nich. Opowiadanie co kto powinien jest już samo w sobie bezczelnością, od której niedaleko stoją zakusy narzucania swojej woli siłą, opresyjnym prawem, prześladowaniem.
K.K.2021.08.25 11:03
Owszem, czasem dzieci wychowują rodzice zastępczy, nie biologiczni, ale to nie jest sytuacja, do której należy dążyć. Najlepiej jak dzieci wychowywane są przez swoich biologicznych rodziców. Nie porównuj tez rodziców zastępczych, którymi są kobieta i mężczyzna do pary gejów. Już na ten temat pisałem. To są sytuacje nieporównywalne. Zastąpić rodziców biologicznych może tylko inna para heteroseksualna - taka jest idea zastępstwa. Pisałem o tym powyżej.
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.08.25 11:30
To nie jest kwestia "do czego dążyć" bo ciebie to w ogóle nie dotyczy. Dla osób homo jedyną możliwością zostania rodzicem i cieszenia z potomstwa jest rozród poza ich związkiem. Pary hetero mają więcej tych możliwości i też z nich korzystają, niektóre z nich też są pewnie sprzeczne z twoją ideologią i co z tego. Ciebie to nie dotyczy i nic dla ciebie z tego nie wynika, bo to nie twoje życie i nie twoje dzieci. Model rodziny jednopłciowej jest wciąż dobry, co potwierdzają badania.
K.K.2021.08.25 11:49
Widzę, że dla Ciebie dobro dziecka to kwestia drugorzędna. Pragnienia dorosłych osób, nawet te najbardziej osobiste nie są wystarczającym uzasadnieniem. Masz pewność, że dziecko wychowane przez gejów nigdy nie odczuwać będzie tęsknoty za posiadaniem matki? Masz pewność, że nigdy nie będzie to dla niego problemem, czy nawet traumą? Przecież posiadanie ojca i matki jest wpisane w naszą naturę. To nasza naturalna potrzeba. Wszyscy mamy to zakodowane i co najwyżej można próbować to zagłuszać.
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.08.25 20:22
Jak pisałem badania dawno rozwiały te wątpliwości. Dzieci wychowywane w rodzinach jednopłciowych nie cierpią z powodu braku rodzica jednej płci. Nie pisz więcej o trosce wobec dzieci, bo jaka to jest "troska" byłeś już łaskaw zaprezentować we wcześniejszych swoich wpisach. Mówienie o dzieciach, które nigdy nie powinny się urodzić ani zostać spłodzone to jest faszyzm, a nie żadna troska. Nazywajmy rzeczy po imieniu.
K.K.2021.08.26 7:49
Bardzo zdewaluowało się pojęcie faszyzmu. Dzisiaj bardzo łatwo nazwać faszystą każdego, kto sprzeciwia się lewackiemu pomysłowi na świat. A jednak jest tak jak napisałem, nie każdy pozytywny skutek usprawiedliwia środki, które do tego prowadzą. Niegodziwe jest np. zapłodnienie in vitro, bo jest to raczej produkowanie ludzi w laboratorium niż godne powoływanie do życia nowego człowieka. Podobnie niegodziwe jest instrumentalne traktowanie zapłodnienia jak to czyni gej z kobietą, która następnie pozbywa się własnego dziecka, z którym powinna łączyć ją macierzyńska więź. CEL NIE UŚWIĘCA ŚRODKÓW. Rozumiem, że wszystko z czym się nie zgadzasz to sinece fiction, ale taka literatura jest naprawdę bogata. Przykładowo Gerard von den Aardweg "Nauka mówi nie! Oszustwo homo-małżeństwa".
Art2021.08.24 11:36
Malzenstwo jest tworem kuturowym i mozna je definiowac jak sie chce. Moga to byc 2 plcie, 1 plec, dwie osoby, trzy itd. Kwestia umowy. Nic wiecej, zadne ideologiczne czary-mary.
K.K.2021.08.24 12:00
Każda definicja (nawet tworu kulturowego) zawiera to, co stanowi istotę tego co definiujemy. Zmiana definicji naruszająca istotę nie ma sensu, bo wówczas język byłby tylko niepoważną żonglerką słowną. Dlatego napisałem, że konsekwentnie należałoby mówić o parach jednoosobowych. Przykłady można mnożyć: napięcie elektryczne to różnica potencjałów, więc gdzie nie występuje różnica potencjałów nie występuje napięcie. Analogicznie gdzie nie ma różnicy płci nie ma małżeństwa. A może proponujesz zmianę definicji napięcia elektrycznego? A może od dzisiaj dwie marynarki, albo dwie pary spodni będziemy nazywać garniturem? A może psa będziemy nazywać szczekającym kotem, a kota miałczącym psem? Może zaproponujesz władzom tenisa, aby w miksta mogły grać dwie panie, albo dwóch panów? No przecież wystarczy zmienić definicję.
Izydor2021.08.23 21:16
Ojejku szurki siurki. Jak dwie kobiety wezmą ślub to krowy przestana się cielić i słońce wschodzić a psy dudami będą szczekać.
Po 11 ...2021.08.23 22:31
Przypomnę klasykę: Krowy bedo sie źrebili, kobyły cielili, owieczki prosili! Chłop z chłopem spać będzie, baba z babo, wilki latać, bociany pływać, słońce wzejdzie na zachodzie, zajdzie na wschodzie! Od porządku, ludkowie, jest Pambóg, on pilnuje, żeby wszystko szło, było jak było. A diabeł chce zmieniać, powiada: ulepszać.
abcd2021.08.23 21:06
Sądy najwyższe, trybunały konstytucyjne oraz sądy ponadnarodowe stały się narzędziami lewactwa (i nie tylko), które pozwalają im zmieniać prawo z pominięciem demokratycznie wybranych organów (czyli nie pytając Ciebie o zdanie). Czytaj więcej: "Demokracja czy dyktatura Sądu Najwyższego?" https://henryk-dabrowski.pl/index.php?title=Demokracja_czy_dyktatura_S%C4%85du_Najwy%C5%BCszego%3F
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.08.23 21:05
JEEEEEBAĆ PiiiiiiiiSS J E B A Ć PiS! JEEEEEBAĆ PiiiiiiiiSS! - CAŁA POLSKA KRZYCZY DZIŚ. W NAS JEST SIŁA W NAS JEST WIARA, A piSSowcy W Y P I E R D A L A Ć! CAŁA POLSKA KRZYCZY DZIŚ - J E B A Ć PiS J E B A Ć PiS. NIGDY UST NAM NIE ZAMKNIECIE, WYPAD FASZYSTOWSKIE ŚMIECIE! JEEEEEBAĆ PiiiiiiiiSS J E B A Ć PiS! MIŁO TO JUŻ BYŁO, ALE TERAZ TO JEST WOJNA, ŁAPY PRECZ OD NASZYCH KOBIET, BANDO BOGOBOJNA! WYJDŹMY WSZYSCY NA ULICE KRZYCZĄC BARDZO GŁOŚNO DZIŚ - W Y P I E R D A L A Ć Z TEGO KRAJU! JEEEEEBAĆ PiiiiiiiiSS J E B A Ć PiS! JEEEEEBAĆ PiiiiiiiiSS J E B A Ć PiS!
🦄⚡️🏳️‍🌈Polak Ateista Dumny Gej🏳️‍🌈⚡️🦄2021.08.23 21:05
śpiewamy do refrenu https://twitter.com/MalaSycylia/status/1429088691658625027
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2021.08.23 21:02
a czym sie kato-faszystowski ordo luris różni od radykalnego islamu przecież to ten sam tępy fanatyzm religijny!
A Kaczorowi2021.08.23 20:51
to przydałaby się taka dyktatorska baba z Chin: https://www.youtube.com/watch?v=btQD32RRD_o - ta by go sztywno trzymała za jajeczka.
Anomin2021.08.23 20:54
Tylko wówczas kto kogo by zapiął ?