,,Opozycja totalna'' chce ochrony Kościoła i związków małżeńskich przed LGBT?  - zdjęcie
03.05.19, 09:00(fot. twitter)

,,Opozycja totalna'' chce ochrony Kościoła i związków małżeńskich przed LGBT?

4Politycy uaktywnili się na Twitterze i prześcigają się w hasłach na cześć Konstytucji 3 maja. Najciekawsze są wpisy tzw. "totalnej opozycji'', która zwykle postuluje świeckość państwa i pokazuje swój antyklerykalizm. Prezentujemy tylko niektóre z wpisów, jakie pojawiły się w mediach społecznościowych. Katarzyna Lubnauer, Jarosław Wałęsa, Sławomir Potapowicz, czy Marek Szolc, radny m. st. Warszawy, sekretarz Regionu Warszawskiego Nowoczesnej i gdziałacz LGBT. Tylko czy w ogóle wiedzą, co piszą? 

Już tylko w samej Preambule ustawy zasadniczej z 3 maja 1791 roku, czytamy: "W imię Boga w Trójcy Świętej jedynego."

- Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami; przejście od wiary panującej do jakiegokolwiek wyznania jest zabronione pod karami apostazji. Że zaś taż sama wiara święta przykazuje nam kochać bliźnich naszych, przeto wszystkim ludziom jakiegokolwiek bądź wyznania pokój w wierze i opiekę rządową winniśmy. I dlatego wszelkich obrządków i religii wonlość w krajach polskich podług ustaw krajowych warujemy.  - brzmi zapis na temat religii panującej

Ciekawy jest również ten punkt:

"Straż, czyli rada królewska; do dozoru całości i egzekucji praw królowi dodana, składać się będzie: 

1. z prymasa jako głowy duchowieństwa polskiego i jako prezesa Komisji Edukacyjnej, mogącego być wyręczonym w Straży przez pierwszego ex ordine (11) biskupa, którzy rezolucji podpisywać nie mogą; 

2. z pięciu ministrów, to jest ministra policji, ministra pieczęci, ministra belli (12), ministra skarbu, ministra pieczęci do spraw zagranicznych; 

3. z dwóch sekretarzy, z których jeden protokół Straży, drugi protokół spraw zagranicznych trzymać będą, obydwa bez votum decydującego."

Jednak to nie pierwszy raz, kiedy politycy opozycji pokazują swoją ignorancję i przepisy traktują wybiórczo. Aktualnie obowiązująca Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku również w swoich zapisach zawiera punkty, które regularnie politycy opozycji naruszają:

Art. 18 Konstytucji RP z 1997 r., w myśl którego małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, znajdujący się, podobnie jak rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo, pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 53. Zasada wolności sumienia

1. Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii. 
2. Wolność religii obejmuje wolność wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie. Wolność religii obejmuje także posiadanie świątyń i innych miejsc kultu w zależności od potrzeb ludzi wierzących oraz prawo osób do korzystania z pomocy religijnej tam, gdzie się znajdują.
3. Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami. Przepis art. 48 zasada ochrony władzy rodzicielskiej ust. 1 stosuje się odpowiednio.
4. Religia kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej może być przedmiotem nauczania w szkole, przy czym nie może być naruszona wolność sumienia i religii innych osób.

 

Konstytucja to podstawa! #3maja #NowoczesnyPatriotyzm @Nowoczesna pic.twitter.com/XT9RBwW0SE

Komentarze (4):

lolek kremowka2019.05.3 9:44
3-go Maja 2019 roku obchodzimy 74 rocznicę urodzin Słońca Narodu, Męża Opatrzności, Władcy Dusz i Portfeli, Nauczyciela i Przewodnika Duchowego, Obrońcy Moralności, Strażnika Polskiego Ducha, Opiekuna Młodzieży, Prawdziwego Polaka: Ojca Tadeusza Rydzyka
Tomek2019.05.3 9:53
I takie teksty, takich ludzi wskazują dla ludzi rozumnych, że Ojciec Tadeusz Rydzyk jest ok. Im kto bardziej w porządku tym świat bardziej będzie na niego ujadać. Każdy święty tak miał.
Marianna2019.05.3 12:47
Ulżyło bez lewatywy?
Tomek2019.05.3 9:24
Konstytucje, demokracje, partie - to wymyśliła Masoneria aby kontrolować państwa i narody. Jak by kiedyś król, to trudniej było go kupić, co jednak i tak się udawało, gdy zaczął brać pożyczki na zbytki. Ale jak mamy polityków i demokracje to ich kupienie jest dziecinnie łatwe i nawet nie wymaga dużych kwot.