Rada Praw Człowieka przyjęła dziś rezolucję wzywającą do wszczęcia dochodzenia ONZ w sprawie doniesień o rażącym łamaniu praw człowieka na terytoriach okupowanych przez Rosję na Ukrainie. Przeciw rezolucji były zaledwie dwa państwa.

Rezolucję poparły 33 państwa (w tym Polska). 12 członków Rady wstrzymało się od głosu, a przeciw były Chiny i Erytrea.

Wcześniej, przy sprzeciwie Rosji i Erytrei, Rada powołała niezależną komisję do zbadania naruszeń praw człowieka w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę. W przyjętej dziś rezolucji Rada wzywa komisję do „przeprowadzenia kompletnego i niezależnego specjalnego dochodzenia (…) w sprawie wydarzeń na obszarach obwodów kijowskiego, czernihowskiego, charkowskiego i sumskiego” w czasie rosyjskiej napaści na Ukrainę w lutym i marcu.

Relacją z misji monitorującej na Ukrainie podzieliła się Wysoka Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka Michelle Bachelet, która podkreślała, że widziała szokującą skalę zabójstw.

kak/PAP